Kutlu Asya

Kutlu Asya

AVARLAR (560-805)

Spread the love

552 yılında Göktürkler Avar Devleti’ne son verince Avarlar batıya göç ederek Orta Avrupa’da yeni bir devlet kurmuşlardır.
Avarlar, hem Asya hem de Avrupa’da dev­let kuran bir Türk topluluğudur.
Macaristan merkez olmak üzere Orta Avrupa’da güçlü bir devlet kuran Avarlar Sasanilerle işbirliği yaparak istanbul’u iki defa kuşatmışlardır. İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir.
Balkanlarda ve Orta Avrupa’da iki yüzyıl­dan fazla bir süre egemen olan Avarlar Slav topluluklarını özellikle teşkilatlanma ve devlet kuruculuğu konusunda etkilemiş­lerdir.
Avarlarda devlet örgütlenmesi tümüyle as­keri temellere dayanıyordu. Avar ordusu atlı ve yaya birliklerinden oluşuyordu. Atlı birlikler Avarlardan, yaya birlikleri iseAvar- lara bağlı Slavlar, Germenler gibi Avrupalı kavimlerden kurulmuştu.
Avarların geçim kaynağı hayvancılık ve savaş ganimetleriydi. Günlük yaşamda, savaşta ve göç sırasında kullanılan atın özel bir önemi vardı. Üzengiyi de Avarların bulduğu bilinmektedir. Avarlar kuyumculuk sanatında oldukça ileriydiler.
Avarların dini Gök Tanrı dini idi. Daha son­ra dinleri Hristiyanlığa dönüşmüştür.
En parlak dönemini Bayan Kağan zama­nında yaşayan Avar Devleti, yöneticile­rinin Hristiyanlığı kabul etmesi ve Frank Krallığı’nın saldırıları sonucu 805′te yıkıl­mıştır.

 

TurkJuanJuanYuanYuan Sayfasından alıntıdır.

1965047_730069407017108_195795600_n

 


Spread the love
1 Comment
Bir cevap yazın
*
*
*

Shutterstock WW