X

12 Hayvanlı Türk takvimi – Maymun Yılı

12 Hayvanlı Türk takvimine göre bu sene Maymun yılına gireceğiz. 12 Hayvanlı Türk Takvimi Orta Asya Türkleri Tarafından
Geliştirilip, Dünyaya yayılmıştır, En basit örneğinden Çinliler dahi Türklerin 12 Hayvanlı Takvimini kullanmaktadır.
21 Mart 2016 da Türkler Maymun Yılına Nevruz kutlamaları eşliğinde resmen girecek. Bu seneki Nevruz kutlamalarını
kimselere bırakmadan meydanları doldurmamız gerek, özümüz olan değerlere sahip çıkmamız gerek. Vatanımızda gözü olan,
Töremizde gözü olan, Tarihimizde örf ve adetimizde olanlara bile gözü olanlara, artık doğruyu söylememiz gerek.

Bu takvimin çıkışını Kaşgarlı Mahmut şöyle söylemiş. Bir Türk hakanı vakti zamanında yapılmış bir savaşın zamanını öğrenmek
istemiş ama net bir sonuç alamamış. Bunun üzerine ” -biz bu zamanı nasıl bilemediysek, bizden sonra gelenlerde
bizim savaşlarımızın zamanını bilemez”, diyip takvimin temellerini atmış. kaynak
Çok geçmeden bir sürek avına çıkılmış, avlar br dereye sıkıştırılmış(atılmış) derenin karşısına ilk sıçan geçtiği için ilk yılın adına sıçan yılı denilmiş,
bundan sonra sırasıyla sığır, pars, tavşan, timsah, yılan, at, koyun, maymun, tavuk köpek, domuz karşıya ulaşmış ve yıllara ad verilmiş

Yıllar

No Hayvan Diğer Söyleyişler Farklı Kaynaklarda Çince Telafuz Anlam Hakas Takvimi Yön Özellikleri
1 Sıçan Sıçgan, Sıçkan, Çıçgan Küsgü Fare Küske (“sıçan”) 0° Kuzey Hareket, sezgi.
2 Ud Ut, Uy Buğa, Buga, Boğa chǒu Öküz İnek, İneh (“sığır”) Sakinlik, akıl, bilinç.
3 Bars Barıs, Pars yín Pars Tülgü (“tilki”) Atılganlık, kavga.
4 Tavışgan Tavışkan, Tovışgan Koyan, Koban mǎo Tavşan Hozan (“tavşan”) 90° Doğu Merhamet, korkaklık.
5 Lu Luy, Ulu, Uluğ Bal, Balıg, Balık chén Ejderha Kileski (“ejder”) Talih, zenginlik.
6 Yılan Çılan, Cılan, Zılan Yılan Çılan (“yılan”) Saygı, hürmet, korku.
7 Yunt Yund, Yont, Yond Yılkı At Çilgi, Çılgı (“at”) 180° Güney Acele, telaş, sürat.
8 Koy Hoy, Honın, Konın Koç, Koçkar, Huç wèi Koyun Hoy (“koyun”) Sevgi, dürüstlük,çokluk.
9 Biçin Meçin, Meşin, Piçin shēn Maymun Kizi (“kişi”) Eğlence, kurnazlık.
10 Tabuk Tagaku, Toguk, Toğ, Takık yǒu Tavuk Tanah (“tavuk”) 270° Batı İsyan, cimrilik.
11 İt İyt, İşt Köbek, Kübek, Köpek Köpek Dorna, Torna (“turna”) Sadakat, hissiyat.
12 Tonguz Tonuz hài Domuz Öski (“keçi”) Karmaşa ve sükunet.

Yakutlar (Sahalar) ise 12 hayvanlı yıl takvimi kullanmakla birlikte, hayvanların yerine tanrıların adlarını kullanmışlardır.

1. Cöhögöy, 2. Ayısıt, 3. İyehsit, 4. Ayığ 5. Buğor, 6. Cahın 7. Suğorun, 8. Hotoy, 9. Bayanay, 10. Sehen, 11. Tanha 12. Otun

 

Categories: Genel
Leave a Comment