X

ALİYE YAKUPOVA

ALİYE YAKUPOVA “YOSMAM”

Aliye Yakubova  ‘Yosmam’  Şarkısı Sözleri

Kemançeniñ telleri, yosmam, bağlamadır, bağlama.
Gidersem de gelirim, yosmam, menim içün ağlama.
Cevizniñ qabuğından elleriñ boyalandı.
Ey, qız, seniñ sevgiñden yüregim yaralandı.

Atma da meni, urma da meni, yazıqtır maña,
Belindeki qurşunları saqla da duşmana.
Al qadeyi, ver qadeyi, afiyetler olsun,
İçtigimiz bal-şerbetler muhabbet olsun.

ASAN BİLALOV VE ALİYE YAKUPOVA “ASAN AĞA”

Ne de güzel qaşlarıñ var
Ne de güzel qaşlarıñ var
Rastık sürmek ister Asan ağa
Rastık sürmek ister Asan ağa

Sabah olsun, çarşıya giderim
Sabah olsun, çarşıya giderim
Sabahlara dayanamam, Asan ağa
Yalancısıñ inanamam, Asan ağa

Ne de güzel közleriñ var,
Ne de güzel közleriñ var.
Olar deñiz tüslüdir, Asan ağa
Olar deñiz tüslüdir, Asan ağa.

Ne de güzel boyunçığıñ var, ah!
Ne de güzel boyunçığıñ var.
Boynum gerdan ister, Asan ağa.
Boynum gerdan ister, Asan ağa.

ALİYE YAKUPOVA “SUV AQAR TINIQ TINIQ”

Suv aqar tınıq-tınıq,
Aldı da meni bir yanıq.

Er kes tatlı yuquda,
Men gezerim uyanıq.
Ah, yaş edim, yaş edim,
Yaş ahvalımnı bilmedim.

Ah, şu yaşlığıñ çağında,
Bir oynayıp külmedim.

ALİYE YAKUPOVA “SUYA GİDER”

Suya gider su destesi elinde
Yipek giymiş etekleri belinde aman

Suya gider su destesi elinde
Taze gelin şimdi durmaz evinde aman

Kimse bilmez menim saña yandığım
Ellerim qoynundan yettim qaldığın aman

ALİYE YAKUPOVA “EĞLEN GÜZELİM”

Düşün, düşün, aşamıyorum engelleri,
Varamıyorum yanına çarelerin.
Yıkıl duvar göremiyorum enginleri,
Gidemiyorum bırakıp uzaklara.

Bir ağlarım, bir gülerim,
Sanma, senden vazgeçerim.
Alışamam, inan, yokluğuna.

Eğlen, güzelim, gününü gün et.
Ben vazgeçmişken eğlen.
Karaları ben bağlarım,
Sende vakit çok erken.

ALİYE YAKUPOVA “ERECEBİM”

Gemi kelir, yanaşır,
İçi tolu çamaşır.
Bu ne qadar güzellik,
Baqqan közler qamaşır.

Kel, menim Erecebim, Erecebim,
Kelmeseñ, ölecegim.
Qara yüzüm salqımı, salqımı,
Yar, sen aldıñ aqlımı.

Gemi kelir yalıdan,
Direkleri qaradan.
Eki yar bir sevilmez,
Men çıqayım aradan.

Kel, menim Erecebim, Erecebim,
Kelmeseñ, ölecegim.
Qara yüzüm salqımı, salqımı,
Yar, sen aldıñ aqlımı.

Gemi kelir, yan kelir
Uzaqlardan yar kelir.
Seve-seve ayrılmaq,
Bu yaşlıqta tar kelir.

ASAN HAYRETDİNOV VE ALİYE YAKUPOVA “MENİM OLACAQSIN”

Sevgenler bizni añlar,
Teprenir bütün duyğular,
Tazerir yaralarım.
Ayatım sennen bağlı,
Sevgim ep qalbiñde saqlı,
Sıcağıñnı ararım.

Ep beraber olacaqmız biz,
Yırlarımda bizim sevgimiz.

Yanıp söner ep yıldızlar,
Dalğalar yalığa urar,
Közyaşlarım saña aqar,
Adıñnı yüregim añar.
Ep bir menim olacaqsıñ,
Ömürimde qalacaqsıñ.
Göñülimniñ bağçasında,
Sen ebediy yaşaycaqsıñ.

Asretlik sarsa meni,
Dalarım közleriñe men.
Körerim anda alem.
Bir dünya ekimizge,
Yarattım aşıq qalbimde,
Saña deli-divanem.

Ep beraber olacaqmız biz,
Yırlarımda bizim sevgimiz.

ALİYE YAKUPOVA “ALTIN YÜZÜK”

Altın da yüzük kesilmez,
Derdim de artar eksilmez.
Künde de yüz biñ danesin körsem,
Birisi saña beñzemez .

Altın da yüzügim taştı
Yandı da yüregim başı.
Yahtı da meni, yandırdı.
Şu malleniñ bir yaşı.

Yipek yavluq boyanmaz.
Yarğa varsam, uyanmaz
Yarem eller quçağında
Buña canlar dayanmaz.

Almıdır seniñ yavluğuñ,
Mormıdır seniñ yavluğuñ?
Oynamaysıñ, iç külmeysiñ,
Yoqmıdır seniñ savluğuñ?

ALİYE YAKUPOVA “YAĞMA YAĞMUR”

Yağma yağmur, esme de yeller,
Yolda yolcum var menim.
Şu güzeller arasında
Nazlı yarem var menim.

Belimdeki martınım
Oymalıdır, oymalı.
Oldıñ dünya güzeli.
Nasıl saña toymalı?

Maña yavluq bağışlasañ,
Etrafında gül olsun.
Kel, ekimiz qavuşayıq,
Dünya zevqi bu olsun.

Aman, aman yar aman,
Aman, aman yar aman.
Kel, ekimiz qavuşayıq,
Dünya zevqi bu olsun.

ALİYE YAKUPOVA VE HAYAT ANSAMBLİ “YAYLA BOYU”

Yaylâ boyu düz gelir, balam,
Bir qınalı qız gelir.
Qız yolunı şaşırır,
Dolanır bize gelir.

Qız gelir qalqa-qalqa, balam,
Elinde altın alqa.
Seni sevsem, gizli sevdim,
Neçün duydurdıñ halqa.

Aydı, balam aydı, şinanay balam,
Şinanay, balam, şinanay-nay.

ALİYE YAKUPOVA “MİSHOR QIZI”

AYRICA BAKINIZ; TÜKRKÇÜ TURANCI TÜRK MÜZİĞİ

Leave a Comment