GÜNEY ASYA

Güney Asya, Asya Kıta’sının Güneyinde Hint yarımadasını kapsar. Bu bölge, kuzeyde Himalaya dağ zinciri, batıda Afganistan dağları ve doğuda Çin dağları arasında yer alır. Güney Asya’da yer alan ülkeler;

 • Pakistan İslam Cumhuriyeti
 • Hindistan
 • Nepal
 • Butan
 • Bangladeş Halk Cumhuriyeti
 • Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti
 • Sri Lanka
 • Maldivi.

İçerik Şeması


Güney Asya Beşeri

Güney Asya Dünya nüfusunun %24ünden fazlasına ev sahipliği yapar ki bu da yaklaşık 1.95 milyar insan eder ve bu durum bu bölgeyi dünyanın en kalabalık bölgeleri arasına sokar. Güney Asya ülkelerini bir bölümde ele almak çok güç çünkü her ülke bile içinde çok fazla siyasi – dini farklılıklar barındırıyor. Mesela Güney Asya Hindistan Bölgenin en kalabalık ülkesidir, Büyük çoğunluğu Hindudur fakat 510 milyon Müslüman yaşar ki buda Türkiye nüfusunun 7 katı.


Güney Asya Konumu

Güney Asya Güneydoğu Asya ile sıkılıkla karıştırılır hangi ülke hangi bölgeye ait pek bilinmez. ve bazı ülkeler hangi bölgede olduğunu bile bilmez. Mesela Türkiye binlerce yıldır Asya Kıtasına aitti ama Cumhuriyet döneminde zorla Avrupa Kıtasındaymış gibi davrandık fakat buz gibi Asya’lıyız. yine bi kaç örnek verecek olursak Çin topraklarında Doğu Türkistan gibi esir olan Tibet Güney Asya Bölgesindedir, Myanmar(burma) Resmiyette Güneydoğu Asya’da gözükse de kendilerini Güney Asya’da gösterirler, bunuda Bengladeş ve Hindistan’la sınır komşusu olduklarına bağlarlar. Endonezya ve Tanzanya arasındaki Kaos adaları Hint Okyanusunun bu bölümüde Güney Asya’dadır. Mynmar SAARC’a bağlı bir ülke değildir, ASEAN’a bağlıdır.

SAARC Nedir

SAARC GÜNEY ASYA İŞ BİRLİĞİ DERNEĞİ 1985 yılında kuruldu
Güney Asya halklarının refahını arttırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek; bölgede ekonomik büyümeyi hızlandırmak, sosyal ve kültürel kalkınmayı teşvik etmek ve bölge insanın potansiyelini ortaya çıkararak onurlu bir yaşam sürmesini sağlamak; Güney Asya ülkelerinde özgüveni yükseltmek, ülkelerin birbirlerine duydukları güveni geliştirmeye ve birbirlerinin sorunlarına anlayışla yaklaşmalarına yardımcı olmak; üye ülkeler arasında ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve teknik alanlarda aktif işbirliğini güçlendirmek; gelişmekte olan diğer ülkelerle işbirliğini güçlendirmek; üyeler arasında ortak çıkar alanlarında ve uluslararası platformlarda dayanışmayı geliştirmek; aynı amacı taşıyan uluslararası ve bölgesel örgütler ile işbirliği yapmak.
SAFTA Güney Asya Serbest Ticaret Bölgesi’ de bu bölgede ticareti arttırmak için 2006 yılında kuruldu

Güney Asya’ya Has Bazı Özellikler ;

 • Maldiv adaları Balayı ve tatil olanaklarıyla tüm dünyada ünlenmiştir ve sadece Müslümanları vatandaş olarak kabul eder.
 • Güney Asya bölgesindedir, Dünya’da ki En yüksek dağların 14 tanesi ( toplamda 8 bin yüksek dağ vardır) Bu Bölgededir, ve geneli Tibet’dedir,
 • Pakistan ve Hindistan Nükleer güce sahip ülkelerdir, Pakistan Nükleer güce ve zenginliğe sahip olmasına rağmen halk cahil ve fakir kalmıştır
 • 2010 yılında Butan Tütün üretimini ve Satışını yasaklayan 2. ülkedir (1. si Osmanlı İmparatarluğu 4. Murat Dönemi)
 • Makul forma ve zindeliğe sahip, sağlığı yerinde olan herkes Nepal’deki Everst kampında yürüyüş yapabilir,

Hindistan

Hindistan, farklı tarihi ve kültürü, dili ve dini özellikleri ile 280’den fazla ulusların yaşadığı bir mozaik ülke görüntüsünü verir. Bu durum aynı zamanda batıdan doğuya doğru İndüs ile Bengal düzlüğü üzerinden ulusların yer değiştirmesi ile de ortaya çıkar. Bu bölge farklı uygarlıklar, öğretiler ve inançların çatıştığı bölgedir. Hindistan’ın tarihi boyunca Eski Hindistan Dönemi, İslamiyet Dönemi, Britanya Dönemi ve 1947 yılından sonra Bağımsız Hindistan Dönemi yaşanmıştır. Etnik yapısını %73’le Hint-Asya grubundan 30’dan çok millet oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra Dravid ve Çin-Tibet grupları da yer almaktadır. Günümüzde 1.1 milyar nüfusu olan Hindistan’da, % 80’i Hint, % 12 İslam, % 3.5 Hristiyan ve diğerleri farklı öğretileri benimsemekteler. Resmi dil Hint dilidir, fakat bölgelerin herbirinin kendine ait resmi dili vardır. Örneğin, Asam, Bengal, Kaşmir, Pencab, Tamil dili vb.


Hindistan Beşeri

Hindistan’da uluslar, dinler ve diller çeşitlilik gösterir. Milletlerin birçok farklılıkları olmasına rağmen aralarındaki hoşgörü Hindistan’ın önemli manevi zenginliğidir. Fakat, Hindistan’ın ülke olarak sorunları da olduğu bir gerçektir. Özellikle büyük nüfus yoğunluğu, İndüs ve Bengal düzlüğü ve deniz kıyı bölgelerinde görülür. Ortalama yıllık nüfus artışı 19 promildir daha doğrusu 1 yıl içerisinde Hindistan’da 17 milyon nüfus artar. Böyle bir nüfus artışı ahalinin gıda sorununu ortaya çıkarır. 300 milyondan fazla insanı fakirlik sınırının altındadır. Nüfusun % 70’i köylerde yaşar. Köylerde işsizlik ve yaşam koşullarının yetersiz olması nedeniyle, köy nüfusunun bir kısmı şehirlere göç etmektedir. Öyle ki günümüzde, Hindistan’da 30 milyon civarında şehirin bulunduğu tahmin edilmektedir. Şehir sayısının belirlenmesi zordur çünkü, halkın büyük bir kısmı fakir bölgelerde yaşar veya evsizdir. Şehirlerde yoğun yerleşmiş olan nüfus, çevre kirlenmesine, çöplerin yığınlaşmasına, şehir merkezlerinde ise eski ulaşım araçları ve fabrikalar havanın kirlenmesine neden olur. Yolların yetersiz altyapısı, nüfus ve yolcu taşımacılığı demir yolu ulaşımına yönelmiş, eski raylar ile trenlerle günde 15 milyon yolcunun yoğun bir şekilde ve zor şartlarda ulaşımı gerçekleşmektedir.