ATATÜRK’ÜN ÜLKÜSÜ NEDİR?

İçerik Şeması

BAŞBUĞ ATATÜRK’ÜN ÜLKÜSÜ

Ülkü kelime Anlamı itibari ile ne demek ideal hedef Türk gençliğinin hedefi ve ideali ne olmalı ?

Atatürk‘ün ideallerini geliştirerek yaşatmak. Türk gençliği bunun için neler yapmalı? Sürekli olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinin içinde aktif rol oynamalı. Gelişen teknolojik dünyayı keşfetmeli. Dijital Dünyaya ayak uydurarak Türkiye’nin menfaatlerinin doğrultusunda “Yerli ve Millî “ hamleler yapmalı.

Bugünkü yazımızın konusu Atatürk’ün Ülküsü nedir ? Başlığı altında Türk gençliğine düşen görevleri incelemek olacaktır. Hazırsanız Atatürk’ün ülküsü nedir sorusunun cevabı ile başlayalım ?

Milliyetçi Türkiye

Atatürk’ün Ülküsü öncelikle Tam Bağımsızlığını kazanmış Laik Çağdaş modern ve reformist politikalar ile geleceğe emin adımlarla yürüyen Milliyetçi Türkiye’dir. Mustafa Kemal ülküsü öncelikle bağımsızlığı esas alır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını incelediğimiz zaman görürüz ki Başbuğ Atatürk Türk ordusuna katılır katılmaz karakteri gereği bağımsızlığa ve Hürriyet’e gereken önemi vermiştir. Bu konuda ilk adımı Trablusgarp savaşında İtalyanlara karşı yürütülen özgürlük mücadelesinde vermiştir.

Daha sonraki süreçte Sultan Abdülhamit Han’ın yönetimine karşı Enver paşa ve diğer ittihat Terakki üyeleri ile hürriyetin kavgasını vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ülküsü içinde geniş bir yer alan reformların en önemlisi olarak görülen Ordunun siyasette ayrıştırılması fikrinden dolayı İttihat ve Terakki cemiyeti ile ilişkisine nokta koysa da Mustafa Kemal ülkücülükten ve değerleri doğrultusunda mücadelesinden hiç bir zaman vazgeçmemiştir.

Önce Ülkem

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ülkesinin geleceğine adadığı ömrünü prensipleri doğrultusunda “Önce Ülkem “ prensibi ile hareket etmiştir. Bu prensipler çerçevesinde incelediğimizde Atatürk’ün ülküsünün temel değeri Atatürk’ün karakterimdir dediği özgürlük ve bağımsızlıktır.

Hürriyet Olmayan bir Memlekette çöküş vardır. Her ilerleyişin ve Kurtuluşun Anası Hürriyettir.

Atatürk’ün Hürriyet’e verildiği değeri bir kısa vecizesi ile özetlemek gerekirse Atatürk’ün şu sözü isabetli olacaktır ; Hürriyet Olmayan bir Memlekette çöküş vardır. Her ilerleyişin ve Kurtuluşun Anası Hürriyettir.

ULUSAL BİRLİK

Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusunun kalkınması yolunda ilke edindiği ülkülerinin ikinci en önemli özelliği ise ulusal Birlik ilkesidir. Başbuğ Atatürk’ün bu konudaki ünlü vecizesi “ Bir Ulus Sımsıkı birbirine sımsıkı bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez “ sözüdür ve bu sözü Atatürk’ün ulusal egemenliğin yanında ulusal birliğe verdiği önemin göstergesidir.

Atatürk’ün Ülküsünün en önemli özelliklerinden birisi de inkılapçılıkdır. Atatürk’ün şu sözü Ulusal egemenlik ve Ulusal Birlik ve beraberlik ilkelerinin yanında inkılapçılığa verdiği değeri göstermesi bakımından güzel bir örnektir. “ yapmakta olduğumuz inkılapların hepsinin amacı Türkiye Cumhuriyeti Halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve biçimiyle Uygar bir toplum haline getirmektir. İnkılaplarımızın Asıl Gayesi budur. (Kastamonu 1925) Atatürk’ün inkılaplara yüklediği anlam ve kriterlerin tamamı bu şekilde özetlenebilir.

Kısacası Atatürk Özgürlüğü karakteri olan Ulusal egemenliğe önem veren ulusal Birlik ve beraberlik içerisinde Reformist ve inkılapçı bir lider olmasının yansıra modern Laik çağdaş demokratik Milliyetçi Türkiye’nin de Mimarıdır diyebiliriz.

BAŞBUĞ ATATÜRK’ÜN MODERN TÜRKİYE PROJESİ

Ulusal egemenlik bağımsızlık ve özgürlük ışığında inkılapçı kişiliği ile modern Türkiye’nin kurucusu ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün modern Türkiye projesi öncelik olarak özgürlüğünü ve bağımsızlığını Lozan antlaşması ile bütün dünyaya tescil ettirmiştir.

Atatürk ve silah arkadaşlarının komuta kademesinde oynadığı büyük rolün mimari olarak önderi şüphesiz. Sultan Abdülmecid Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamit Han’ların reform hareketleridir. Atatürk ve silah arkadaşlarının yansıra bu özgürlük ve bağımsızlığını Bütün medeni dünyaya tescil ettiren genç Türkiye cumhuriyeti devletinin mimarı kahraman Anadolu halkı ve onun yiğit Mehmetçikleridir.

Atatürk’ün modern Türkiye projesini örnekler ile incelenmeye başlayalım isterseniz efendim ;Atatürk’ün Modern Türkiye projesinin dayandığı dokuz temel öğe vardır. Bu dokuz Temel öğe ışığında modern Türkiye projesini inceleyeceğiz. Atatürk’ün modern Türkiye’sinin Lozan barış antlaşması ile elde ettiği Milli Hudutlar içinde vatanın bütünlüğünü esas alan bağımlılığını bütünleştirici ilk Temel özeliği Ekonomik bağımsızlık olmuştur.

MODERN TÜRKİYE PROJESİNİN DAYANDIĞI DOKUZ TEMEL ÖĞE

EKONOMİ

Atatürk bu konuda ekonomik kalkınma Türkiye’nin hür müstakil daima daha kuvvetli daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti temelini süngü ile değil süngünün de dayandığı temel olan ekonomi ile kuracaktır. MODERN TÜRKİYE PROJESİ

Atatürk’ün bu bağlamda hayata geçirdiği ekonomik politikaların tamamını ulusal Ekonomi Modelini temel alarak açıklayabiliriz. Atatürk’ün ülküsünün temel özelliği Millî- Yerli – çağdaş ve modern olmasıdır. Atatürk dönemi Millî yerli modern ve çağdaş ekonomi modeli Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomik verilerine hızla yansımış ve Genç Türkiye hızla kalkınan beş dünya ülkesinden birisi olmuştur.

Atatürk döneminde kurulan fabrikalar

 • 1-Ankara Fişek Fabrikası (1924)
 • 2-Gölcük Tersanesi (1924)
 • 3- Şakir Zümre Fabrikası (1925)
 • 4-Eskişehir Hava Tamirhanesi (1925)
 • 5-Alpullu Şeker Fabrikası (1926)
 • 7-Uşak Şeker Fabrikası(1926)
 • 8-Kırıkkale Mühimmat Fabrikası (1926)
 • 9-Bünyan Dokuma Fabrikası (1927)
 • 10-Eskişehir Kiremit Fabrikası (1927)
 • 11-Kırıkkale Elektrik Santrali Ve Çelik Fabrikası (1928)
 • 12- Ankara Çimento Fabrikası (1928)
 • 13-Ankara Havagazı Fabrikası (1929)
 • 14-İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası (1929)
 • 15-Kayaş Kapsül Fabrikası (1930)
 • 16-Nuri Killigil Tabanca, Havan Ve Mühimmat Fabrikası (1930)
 • 17-Kırıkkale Elektrik Santrali Ve Çelik Fabrikası (1931- Genişletildi)
 • 18-Eskişehir Şeker Fabrikası (1934)
 • 19-Turhal Şeker Fabrikaları (1934)
 • 20-Konya Ereğli Bez Fabrikası(1934)
 • 21-Bakırköy Bez Fabrikası (1934)
 • 22-Bursa Süt Fabrikası (1934)
 • 23-İzmit Paşabahçe Şişe Ve Cam Fabrikası (1934 Temel Atma)
 • 24-Zonguldak Antrasit Fabrikası (1934 Temel Atma)
 • 25-Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası (1934)
 • 26-Keçiborlu Kükürt Fabrikası (1934)
 • 27-Isparta Gülyağı Fabrikası (1934)
 • 28-Ankara, Konya, Eskişehir Ve Sivas Buğday Siloları (1934)
 • 29-Paşabahçe Şişe Ve Cam Fabrikası (1935 – Tamamlandı)
 • 30-Kayseri Bez Fabrikası (1934 Temel Atma)
 • 31-Nazilli Basma Fabrikası (1935- Temel Atma)
 • 32-Bursa Merinos Fabrikası (1935 Temel Atma)
 • 33-Gemlik Suni İpek Fabrikası (1935 Temel Atma)
 • 34-Keçiborlu Kükürt Fabrikası (1935)
 • 35- Ankara Çubuk Barajı (1936)
 • 36-Zonguldak Taş Kömür Fabrikası (1935)
 • 37-Barut, Tüfek Ve Top Fabrikası (1936)
 • 38-Nuri Demirağ Uçak Fabrikası (1936- İlk Türk Uçağı Nud-36 Üretildi)
 • 39-Malatya Sigara Fabrikası (1936)
 • 40-Bitlis Sigara Fabrikası (1936)
 • 41-Malatya Bez Fabrikası (1937 Temel Atma- Bu Fabrika Hariç Bütün Bez Ve Dokuma Fabrikaları Atatürk’ün Sağlığında Açılmıştır.)
 • 42-İzmit Kağıt Ve Karton Fabrikası (1934- Temel Atma)
 • 43-Karabük Demir Çelik Fabrikası (1937- Temel Atma)
 • 44-Divriği Demir Ocakları (1938)
 • 45-İzmir Klor Fabrikası (1938- Temel Atma)
 • 46-Sivas Çimento Fabrikası (1938-Temel Atma)

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Atatürk’ün modern Türkiye’sinin ikinci en önemli ikinci temel öğesi Eğitim ve öğretim sisteminin tek elde toplanması ve çağdaş modern eğitimin Türk halkına verilmesine yönelik bir inkılap olmuştur. Tevhidi tedrisat kanunu bu amaç ile çıkartılmış Türk millî eğitim bakanlığı kurularak Türkiye’nin sınırları içinde bütün okullarda T.C M.E.B’ bağlanarak modern çağdaş eğitimin temeli atılmıştır. Bilimsel eğitimi esas alan Genç Türkiye devleti ilköğretimi ücretsiz ve zorunlu hale getirdi. Binlerce yeni okul inşa ederek modern eğitimin temelini oluşturdu.

HUKUK

Üçüncü Temel öğesi ise Hukuk birliğini oluşturmak olmuştur. Hukuk birliği konusunda ise Türk Medeni kanunu kabul edilir ve kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilirken hukuk alanında Çağdaş ve modern esaslar çerçevesinde birlik sağlandı.

MODERNLEŞME

Atatürk’ün dördüncü temel umdesi ise Türkiye Cumhuriyeti hakkını çağdaş ve Medeni halkların üzerine çıkarması için yaptığı girişimler olmuştur. Şapka kanunu kılık kıyafet kanunu Soyadı kanunu vb modernleşme hareketlerinin yanması Türk milletinin geleceğine dair umut verici olmuştur. Devlet işlerinde düzeni sağlamak adına reform hareketlerinin öncüsü konumuna yükselmiştir.

MİLLİ SANAYİ

Atatürk’ün modern Türkiye’sinin beşinci Temel öğesi ise Milli sanayi olmuştur Atatürk devrinde bu noktada sanayileşme öncelikle halkın temel ihtiyacı olacak her maddenin Türkiye’de üretilmesi noktasında gerçekleştirdi. Atatürk’ün modernleşme projesi saniyede Millî kimliğimizin ön plana çıkması hedefinden hiç bir zaman ayrılmadan teşvik-i sanayi yasası ve benzer yasa ve kanunlar ile modern Türkiye’nin sanayisinin temelinin atılmasını sağlamıştır. Sanayi ofisi Türkiye sanayi kredisi yasası ve birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma planları bunun örnekleridir. Modern Türkiye’nin altıncı Temel özeliği demokrasi olmuştur.

ÇOK PARTİLİ SİYASET

Atatürk devrinde Türk milletinin kendi iradesini temsil etmesine imkân sağlanması açısından birçok adım atılmıştır. Atatürk’ün sağlığın da kurulan CHP ve diğer siyasi partiler ile Atatürk’ün modernleşme projesi kapsamında hedefi çok partili demokratik çağdaş ve Laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin inşa edilmesidir. Atatürk’ün modern Türkiye’sinin yedinci temel öğesi ise Bilime verdiği önem olmuştur. “Eğer bir gün benim sözlerim ile bilim ters düşerse siz bilimi seçin” sözü Atatürk’ün modern Türkiye’nin temelinin bilim olduğunun en büyük örneği olmuştur.

BARIŞ

Atatürk’ün modern Türkiye’sinin sekizinci temel öğesi ise dünya barışına katkısı ve barışseverlik özeliğidir. Atatürk’ün Yunanistan başbakanı tarafından Nobel Barış ödülüne layık görülmesi yani aday gösterilmesi ve Atatürk’ün şu veciz sözü barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur sözü gösteriyor ki modern Türkiye’nin vazgeçilmez Yeminle bağlı olduğu sekizinci temel öğesi Temel hak ve özgürlüklerine saygı duyulduğu sürece Dünya barışına katkı sağlamak olmuştur.

ÖZGÜRLÜK VE HÜRRİYET

Atatürk’ün modern Türkiye’sinin dokuzuncu Temel özeliği ise Bütün sayılan bu öğelerin evrensel değerlere ve uluslararası hukuk kurallarına uygun Türk’ün özgürlüğü ve hürriyeti prensibine dayanan Çağdaş ve modern Türkiye’nin yapı taşı olmasıdır.

SONUÇ OLARAK

Yani Atatürk ilke ve inkılapları sayesinde inşa edilen genç ve modern Türkiye Cumhuriyeti İlim bilim ve fennin ışığında daima gelişmeyi hedefleyen yeni gelişmelere açık yönünü insanlığa dönmüş medeni dünyanın göz bebeği olmuştur. “Ben Manevi miras olarak hiçbir katı donmuş kalıplaşmış kuralı miras bırakmıyorum benim manevi mirasım Bilim ve Akıldır benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar.

ATAMIZIN TÜRK GENÇLİĞİNE BAZI NASİHATLERİ

 • Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, millet tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o Milletin ilerleme yolunda yeri yoktur .
 • Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, Savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler kazanırsa kazansın o zaferler parlak sonuçları vermez o zaferlerin parlak sonuçlar vermesinin tek yolu eğitim ordusudur.
 • Gençliği yetiştiriniz. Gençliğe ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz geleceği aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • • Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, İktisadi hayatta , ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegâne gelişme ve ilerleme yolu budur .
 • • Kadınlarımız için asıl mücadele alanı Zafer kazanılması gereken alan biçim ve kılıkta başarıdan çok ışıkla bilgi ve kültürle ve gerçek faziletle süslenip donanmaktır.
 • Milli Benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avı olacaktır.
 • Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz cumhuriyetin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar çok Türk kültürü ile dolu olursa o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar güçlü olur.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temeli kültürdür.
 • Türk Birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içerisinde kapatacağım.
 • Türk demek Türkçe Demektir.
 • Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.
 • Bağımsızlıktan yoksun bir ulus Uygar insanlık karşısında Uşak olmaktan kurtulamaz
 • Efendiler dinsiz bir milletin ilerlemesinin imkanı yoktur. İslam dini öyle bir dindir ki ilim Çin’de dahi olsa gidip alınız diyen bir peygamberin ümmetiyiz Biz İslam olduğumuz için geri kalmadık ne zaman Yüce dinimize hurafeler bidatlar ilave edildi zaman gerçek İslam’dan uzaklaştırıldık.
 • Türkçülük öyle şerefli bir Bayraktar ki onu memleketin her yerinde dalgalandırmak her Türk’ün ilk ve millî vazifesidir.
 • Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakıyet için en hakiki mürşit ilimdir fendir, ilim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir cehalettir.
 • Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce Türkçe konuşmak zorundadırlar.
 • Gerçek Kurtuluş cehaletin ortadan kaldırılmasıyla Olur. Cehalet ortadan Kaldırılmadıkça toplum yerinde duruyor demektir yerinde duran bir şey de geri gidiyor demektir genç Türkiye Cumhuriyeti’nin savaşı cehalete karşıdır genç Türkiye Cumhuriyetinin silahı ilimdir fendir.
 • Vatanın bütün size Türk gençliğinin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.
 • Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz .

RAHAT UYU ATAM TÜRK GENÇLİĞİ GÖREVİNİN BAŞINDA

Türk Gençliği olarak Başbuğ Atatürk’ün Mirası olarak kabuk ettiğimiz Yüce Türkiye Cumhuriyeti devletinin Sonsuza kadar payidar olması yolunda daima ilim bilim ve fennin ışığında siperlerde olacağız. Atam rahat uyu Türk Gençliği Sonsuza kadar İzinden Ayrılmadan Türk birliği ülküsünün neferi olarak Çalışmalarını sürdürecek yegane kuvvet olacaktır . Türkiye cumhuriyeti devletinin temeli olarak kabul ettiğin Türk kültürüne gereken önemi vererek Gelecek nesilleri dil din ve kültür bilinci ile yetiştirme yolunda uygarlık bayrağını taşımaya And içeriz . Büyük Atatürk’ün bıraktığı mirasa Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının ışığında ilim ve fennin temelinde sahip çıkmak ve üniter bağımsız Türk devletini yaşatmak Türk gençliğinin görevidir .

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir