Kutlu Asya

Kutlu Asya

Author: yazar

Şeybani Han

Şeybânî Han (1451 – Merv, 1510) Şeybânî Han bir devlet kurucusu ve han, aynı za- manda bir şair olarak tarihte iz bırakmış önemli bir şahsiyettir. O, içten bozulup, güçsüzleşen Timur […]

NEDİM

Asıl adı Ahmed olan Nedim, 1681’de İstanbul’da doğdu. Düzenli bir medrese öğrenimi görerek Arapça ve Farsça öğrendi. Müderrislik ve mahkeme naipliği yaptı. III. Ahmed dönemi saray eğlencelerinin başlıca simalarından biri […]

Mirza Uluğ Bey

Dünyaca ünlü Türk matematikçisi ve astronomi bilgini olan hükümdardır. 22 Mart 1395 tarihinde Semerkant’ta doğdu. Timurlenk’in torunlarından olup hükümdar Muînüddin Şah Ruh’un oğludur. Asıl adı Mehmet Torgay’dır. 13 yaşında iken Horasan […]

Kurmancan Datka

Tarihe mâl olmuş, belirli bir alanda üstün yetenekleriyle sivrilmiş kişiler hakkında araştırma yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husus; bu kişilerin yetiştiği ortam ve milliyetleri hakkında da bilgi sahibi olmaktır. […]

İsmail Hakkı Bursevi

Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. Babası Mustafa Efendi, aslen İstanbulludur. Mustafa Efendi, 1650 (H.1061) senesinde İstanbul Esir Hanında çıkan büyük bir yangında evi ve eşyâsı yandığından maddî sıkıntıya düştü. İstanbul’u terk […]

Itri

Buhurizade Mustafa Itri (1630- 1712) 17. yüzyıl büyük Türk bestekârı. Asıl adı Mustafa olup Itri mahlasıdır. Çiçekçilik ve meyvecilikle uğraştığı için bu mahlası almış olduğu söylenir. Ustaları arasında Hafız Post, […]

Bahtiyar Vahapzade

Bahtiyar Vahabzadə Mahmud oğlu 1925 de Şekide doğmuştur, 1934 de ailesi ile beraber Bakü ye göçmüşdür. 1942 de orta okulu bitirip, Bakü Devlet Universitetinin filologiya fakultesine dahil olmuş, 1947 de […]

Talgat Musabayev

uzaya çıkan ikinci Türk kozmonottur. emekli olana değin üç uzay yolculuğuna katılmıştır. ilk uçuşunda sovyetler birliği vatandaşı iken ikincisini kazakistan vatandaşı olarak uçmuştur. ilk kazak kozmonot toktar aubakirov’dur. aubakirov, kazaklar […]