X

AZAT KARABAĞ’IN YARINLARI VE TÜRK DÜNYASI İÇİN ÖNEMİ

KARABAĞ AZERBAYCANDIR

Muzaffer Azərbaycan ordusunun Yazdığı Destan’ın ardından yıllar sonra özgür olan Karabağ coğrafyası Türk Dünyasının konjonktürle birlikte gelişmesi ve kalkınması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bugün Karabağ AZERBAYCANDIR sloganı ile yola çıkan muzaffer Azərbaycan ordusunun zaferi ile yeniden oluşması muhtemel durumları ele alacağız muhtemel durumları maddeler halinde ele alacağız  değerli takipçilerimiz :

NAHÇIVAN DEMİR YOLU PROJESİ

Nahcivan demir yolu projesi ile Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinin arasındaki Tarihî kültürel Sosyal ve ekonomik değerler modern çağdaş ve demokratik Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin oluşmasında ve gelişmesinde önemli rol oynayacaktır. Olaya ekonomik olarak baktığımız zaman bölgesel gelişme açısından Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinin gelişmesi açısından çok şey ifade edecektir. Nahcivan özerk Cumhuriyeti’de bölgede kalkınan ve gelişen bir değer olarak Stratejik konumunun getirdiği önemi artıracak ve Türk Dünyasının değerli bir köprüsü olmaya devam edecektir. Türk Dünyasının Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin ifadesi ile bizim Nahcivan özerk Cumhuriyeti hakkında genel bakış açımız Nahcivan özerk Cumhuriyeti devletinin Azərbaycan cumhuriyetine acilen katılmasıdır. Bu durum Türk dünyasının birliğini beraberliğini artıracağı gibi ilerleyen zamanlarda herhangi bir saldırıyı da önleyecektir.

AZERBAYCAN’IN GÖÇGÜNLERİ YURDUNA DÖNECEK !

Azərbaycan Türklerinin kendi öz yurdunda otuz yıldır göç gün kaçkın olarak yaşadığını biliyoruz bugün Karabağ’ın işgalden kurtuluşunu kutladığımız günlerde en çok sevindiğimiz konuların başında gelen olayda şahsen budur.  Çünkü BM kararı ile sabit bir şekilde ifade edildiği gibi Karabağ AZERBAYCANDIR ve Azərbaycan kendi topraklarında yıllardır nüfuz bakımından daima sayısal ifade ile sıfır kaldı çünkü işgalci Ermenistan Azerbaycan Türklerinin tamamını işgal ettiği bölgeden on Saatlik bir süre vererek kovdu gitmek istemeyenleri ise katletti. Demografik yapıyı bilinçli olarak bozan işgalci Ermenistan’ın amacı Türk dünyasının birliğinin önüne geçmek ve Türk dünyası ile köprü olan Krabağ topraklarında tek bir Türk’ü sağ bırakmamaktadır. İşgalci Ermenistan bunu 1916-1918 yılları arasında denediğinde KAFKAS İSLÂM ORDUSU bu kahpe kalleş planı bozar o zaman bunu İngiliz Fransız desteği ile deneyen işgalci Ermenistan bu planlarından hiç vazgeçmez ve 1900’lü Yılların sonunda tekrar harekete geçerek Karabağg toprakların saldırır ve Rus desteği ile çoluk çocuk yaşlı genç herkesi katlederek Karabağ’ı işgal eder Fakat bölgede bulunan Herkesin bildiği gibi Azərbaycan Türklerinin buna rızası hiç bir zaman olmamıştır. Azərbaycan Ordusu bunu Eylül Harekatı veya Sayın Aliyev’in deyimi ile İt kovan harekatı ile bütün Dünyaya göstermiştir. Ve bütün Dünya kamu oyunca anlaşılmıştır ki KARABAĞ AZERBAYCANDIR. Kısa süre içinde Türk Dünyasının köprüsü Karabağ topraklarına Azərbaycan Türklerinin yerleşeceğini umut ediyoruz. Sayın Aliyev’in yaptığı açıklamalarda Azərbaycan cumhuriyeti Hızla Azat Karabağ’da Lojistikte ki eksiklikleri gidererek Ermeni işgalcilerin mahvettiği yerleşim yerlerini yaşama elverişli hale getirmektedir. Özlem ve hasret fazla sürmeyecek en kısa sürede bitecektir.

KARABAĞ’IN YERALTI ZENGİNLİKLERİ

Muzaffer Azərbaycan ordusunun Yazdığı Destan’ın ardından özgürlüğüne kavuşmasının ardından şunu söylemek istiyorum ki Karabağ yer altı zenginliği açısından çok zengin bir coğrafyada yerini almış. Bu açıdan bakıldığında işgalci Ermenistan tarafından yapılan işgal’in bir sebebi de bu yeraltı zenginlikleri olabilir mi ? Bence de yukarıda bahsettiğim olayın ardından en önemli sebep budur. Sayın Aliyev’in belirttiği gibi işgalci Ermenistan ve Fransız şirketleri yıllardır Karabağ topraklarının yer altı zenginliğini sömürmüştür. Karabağ’ın işgal altında olduğu için yıllarca bölgede bulunan kaynaklar hakkında bir bilgimiz olmadığını bilsek de bugün en azından Karabağ topraklarında Altın ve petrol ürünleri olduğunu biliyoruz, işgalden kurtarılan topraklar Azərbaycan ekonomisi için yeni bir can damarı olacaktır. Ermenistan işgalci terör devletinin ise olmayan ekonomisi daha kötüye gidecektir.

KARABAĞ DOĞA, İNSAN VE KÜLTÜR MİRASI YAŞAYACAK

İşgalci Ermenistan yönetiminin İşgal ettiği topraklarımızda Doğa ve Kültürü katlettiğine yönelik birçok belge ve bilgiler mevcuttur. Muzaffer Azərbaycan ordusunun yaptığı operasyon sonrasında gerçekler ortaya çıktı. Şuan Türkiye cumhuriyeti ve Azərbaycan Cumhuriyetinin ortaklığı ile uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile işgalci Ermenistan yönetiminin Karabağ’da vermiş olduğu zararların tesbit edilmesinin önünün de hiç bir engel yoktur. Sayın Aliyev’in yaptığı açıklamalardan anladığımız kadarıyla işgalci Ermenistan yönetiminin İşgal altında tuttuğu süre içinde Karabağ’a verilen her türlü zarar için İşgalci Ermenistan yönetiminin tazminat ödemesine muhtemel gözle bakıyoruz. Fakat bütün Dünyanın bildiği gibi işgalci Ermenistan yönetiminin bu tazminatı ödeyecek ekonomik gücü yoktur. Azərbaycan CUMHURİYET’İNİN yapması gereken şudur bu durumda Türkiye ve Rusya ile görüşerek işgalci Ermenistan yönetiminin ödeyemediği Tazminatın yerine Karabağ dışında zengezur geçidi civarında toprak talebi olması gerekmektedir . İşgalci Ermenistan yönetiminin bunun bedelini ödemesi gerçekten şart ve elzemdir. Sayın Aliyev’in söylemlerine göre bunun da bedelini ödeyeceğine eminiz .

AZERBAYCAN’IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANDI

Değerli Takipçilerimiz son madde olarak Azərbaycan Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünün sağlanması ve bütün bölge devletlerinin ve uluslararası alanda kabul edilmesi gereken gerçeği Azərbaycan ülkesi Milleti ile Bölünmez bir Bütündür gerçeğini Azərbaycan Ordusu kanı ile canı ile bütün Dünyaya ilan etmiştir. Azerbaycan’ın İran ile olan kara sınırı ve Nahcivan özerk Cumhuriyeti ile kara bağlantısını sağlayan önemli kazanımları ile Azərbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırdaş ülke olması dikkatlice okunmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti ile Azərbaycan Cumhuriyet’inin sınırdaş olması ve Kafkasya’da Hazar Türklerinin ardından artan Türk gününün önemi üzerinden okunmalı bu durum . Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanması Sovyet Rusya’nın dağılmasının ardından Kafkasya’da Rusya’ya rağmen yapılan bu hamle bölge halkına ve bölge devletlerine Örnek olacaktır. Ayrıca Rusya haricindeki Güçlü bir devlet Olarak ortaya çıkan ilk büyük devlet de bugün itibariyle Azərbaycan Cumhuriyetinin olmuş olduğunu bütün dünya görmüştür. Karabağ AZERBAYCANDIR yemini ile çıkılan ve zaferle sonuçlanan kutlu mücadelemizin Şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyor, Karabağ Gazilerimizi hürmetle Selamlıyoruz . Bütün Dünya Duysun ve bilsin ki kıymete kadar Karabağ AZERBAYCANDIR !

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !

Categories: Azerbaycan
Leave a Comment