X

Başkurdistan

İçerik Şeması

BAŞKURDİSTAN CUMHURİYETİNİ TANIYALIM ?

Başkurdistan  Cumhuriyeti çoğunluk ile Başkurt Türklerinin yaşadığı Dil olarak Başkurt Türkçesinin konuşulduğu Çarlık Rusya döneminde ilk kez Rusya’ya bağlı federatif bir devlet olarak kabul edilmiş başkenti Ufa şehri olan  İdil nehri ve Ural Nehri arasında yer alan özerk Türk Cumhuriyetidir. Baskurdistan Rusya’nın en kalabalık Cumhuriyetidir.   2010 yılında yapılan nüfus sayımına göre 4.072.300 nüfusu mevcuttur. Rusya içinde ilk etnik federasyonu kuran Başkurt halkı 28 Ekim 1917’de özerk Cumhuriyeti ilan etti , İlan edilen bu özerk Cumhuriyet daha sonra 20 Mart 1920’de Sovyet cumhuriyetine dönüştürülmesi sonucunda Rusya içinde ilk Sovyet’e dahil olan Türk Cumhuriyeti olur. 11 Ekim Başkurt Türklerinin Cumhuriyet bayramıdır.

BAŞKURT COĞRAFYASI

BAŞKURT ülkesi coğrafi olarak Asya ve Avrupa’nın kesiştiği bölgede yer alır . Baskurdistan özerk Cumhuriyeti Güney Urallardan Batıya kadar uzanır , Agızel ve kama nehirlerine kadar uzandığı söylenebilir.  Cumhuriyetin yüzölçümü 143,6 olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Baskurdistan ülkesi Tataristan ve Kazakistan ile komşudur ve özerk Cumhuriyetler içinde sverdlosk,  Perm karayı ,udmurtya ve Orenburg gibi özerk Cumhuriyetler ile komşudur.  BAŞKURT halkı bugün önemli miktarda Başkurdistan başta olmak üzere Rusya ,  Özbekistan, Tacikistan, Türkiye cumhuriyeti , Litvanya, Beyaz Rusya ve Letonya da yaşamaktadır.

BAŞKURT KÜLTÜR DAİRESİ.

Başkurt Türklerinin birçoğu bizim gibi Türkçe konuşmak ile birlikte Bizim gibi Sünni İslam inancına mensuptur. Konuştukları dil Kıpçak dil ailesine mensuptur. Genelde Bozkır kültürü hâkimdir ve ormanlık alanda yaşamlarını sürmektedirler . Zeki Velidi Togan, Salavat yulayev,  Zakir İsmagilov,  mortoza Rahimov , Hediye Devletşina ve Celil Kiyekbayev önemli Başkurdistan Türkleridir . Başkurt Türkçesinin etki alanı Rusya içindeki bütün Kıpçak Türkçesi konuşan Türk ülkelerinin sınırlarını aşmaktadır. Başkurt Türklerinin ataları bugün Kazakistan ve Kırgızistan Türkleri olduğunu ve tahminen bugün yaşadıkları bölgelere ise Kavimler göçünden önce geldiklerini bilmekteyiz.

 Başkurt Türklerinin tarihine göre 12.yy da kadim Başkurt ülkesinde beş şehir mevcuttur bu şehirler Kastra,Mastra ,  karukiya,  Gürhan , Nimcan  isimleri olmuştur. Başkurt Türklerinin bu dönemde kadim Hazar ülkesinde ticaret yaptığını Arap tarihçi İdrisi bize aktarmaktadır. Arap kaynaklarında Başkurt ülkesi Batı Avrupa haritaları içinde yer almaktadır. 1552 ‘ye kadar çeşitli Türk devletlerinde yaşayan Başkurdistan halkı en son Kazan devletinin yıkılması ile Ruslara karşı ayarlanmış ve 18.yy sonralarında Rus egemenliğine girmiştir.

BAŞKURTİSTAN DEVLETİ

Başkurt Türklerinin Rus iç savaşı yıllarında Başkurdistan ulusal hareketini oluşturduğunu girmekteyiz ve bu hareket sonucunda Kızıl Ordu ile beyaz ordu arasında kalmış kısa ömürlü bağımsız Başkurdistan devletini kurmuş olduklarını biliyoruz. Fakat bu devlet kısa ömürlü olmuştur ve 23 Mart’ta Sovyet Başkurt devleti kurulmuştur daha sonra 11 Ekim 1990’da ise Başkurdistan özerk Sovyet sosyalist cumhuriyeti kurulmuştur ve biçimsel olarak Devlet egemenliği deklarasyonunu ilan ettiler.2015 yılında özerk Başkurt Türklerinin  Uluslararası Türk kültür teşkilatından ayrıldığını görüyoruz burada Rus emperyalizmi tarafından yürütülen asimilasyon politikalarının etkisi elbette büyüktür.  

Başkurt Türklerinin Cumhuriyet yönetiminin en yüksek makamı cumhurbaşkanlığı makamıdır . Ve kurultay ismi verilen meclisleri mevcuttur. Başkurt Türklerinin ekonomisi ise Rusya federasyonu içinde en gelişmiş ekonomilerin başında gelmektedir. Rusya’nın gelişmiş ilk on bölgesi arasında yerini almaktadır.  

Başkurdistan Ufa Lale Camii

BAŞKURTİSTAN EKONOMİSİNİ TANIYALIM ?

PETROL

Başkurdistan Rusya federasyonu içinde en büyük petrol ürünleri üreticisidir.  Petrol ürünleri ve gaz nakliyesi yapan Rusya federasyonu içinde en gelişmiş sanayi ve teknik donanıma sahip özerk Cumhuriyet olan Başkurt Türklerinin ülkesinin tesisleri yılda 60 bin ton petrol ürünleri işlemektedir. Başkurt Türkleri petrol ürünleri dışında Rusya federasyonu ekonomisine Yüzde 50 oranında Kalsiyum soda , yüzde 40 oranında Kauçuk soda , yüzde 45 oranında Polietilen  malzemesi , yüzde 70 petrol ve petrol ürünleri , yüzde yüz isparto,  yüzde yüz Zirai Malzemeler ve en düşük oranı yüzde 40 olan petrol ve kimya ürünleri ile Başkurdistan Rusya federasyonunun Petro kimya  merkezidir diyebiliriz.

FABRİKALAR

Bu ekonomik verileri dikkate aldığımızda Emperyalist Rus emperyalizminin Başkurt ülkesini işgal etmesinin sebebi ve Başkurt Türklerini Asimilasyona tabi tutmasının nedenlerini net olarak görmemiz mümkün olacaktır. Başkurdistan’da yirmiye yakın dev fabrika bulunmaktadır. Ve makina  sanayi alanında ise Beşyüze yakın küçük ve büyük fabrika bulunmaktadır. Uçak motorları üretim tesisleri ve elektronik mühendisliği fabrikaları da BAŞKURT ülkesinde mevcuttur. Baskurdistan Rusya içinde Helikopter üretiminde 2. Otobüs üretiminde 2. Sıradadır. 

Baskurdistan da tıp dekorasyon kereste tekstil orman ürünleri sanayisinin de gelişmiş ekonomilerin başında geldiğini bilmekteyiz . Rusya içinde bu denli büyük ve önemli bir ekonomik değeri bulunan Başkurt Türklerinin Rusya federasyonu açısından önemli olduğunu ifade ederken bu ülkede Rus emperyalizmi tarafından yürütülen asimilasyon politikalarının sona ermesinin sebepleri hakkında bize önemli ipuçları vermektedir. Ayrıca Baskurdistan Rusya’nın üçüncü büyük tarım merkezidir.

TARIM

Bölgede 10 bine yakın çiftlik bulunmaktadır. Buğday, Arpa ve yulaf gibi tarımsal ürünlerin tamamını kendisine yetecek şekilde yetiştiren Başkurdistan Rusya’nın en büyük şeker pancarı üretimini gerçekleştiren ülkedir bu oran yaklaşık yüzde 80 oranındadır. Tarıma bağlı olarak hayvancılıkta önemli miktarda artmaktadır. Et , süt konserve fabrikaları genel anlamda sayıca fazla olan Başkurt ülkesi Başkurt balı ile meşhur olmuştur.

TURİZM

Rusya federasyonu içinde ekonomik olarak ilk ona giren Başkurdistan cumhuriyeti Rusya federasyonu içinde en gelişmiş Türk ülkelerinin başında gelmektedir. Başkurt ülkesinde Turizm önemli bir gelir kaynağı olarak gözümüze çarpmaktadır . Toplamda birçok dinlenme alanı doğa ve tabiat parkı mevcut olan Başkurt ülkesi yılda üç milyona yakın turist ağırlamaktan geri kalmayan bir ülkedir.

TİCARET

Başkurt ülkesi şuan 90’a yakın ülke ile dış ticaret yaptığını bu kapsamda Türkiye cumhuriyeti devletinde temsilciliğin açıldığını belirtmeden geçmiyoruz ayrıca Baskurdistan  Cumhuriyet’inin İhracat payı büyüktür.  Önemli orada ihracat yaptığı ülkeler İngiltere, Çin, Almanya, Hollanda, Polanya, ve Kazakistan olurken en fazla ithalat yaktığı Ülkeler ise Kazakistan, Almanya, çin ve ABD olarak bilinmektedir.

www.kutluasya.com

BAŞKURTİSTAN CUMHURİYET’İNDE EĞİTİM ?

Başkurdistan cumhuriyeti içinde eğitim ve öğretim faaliyetleri gelişmiştir , bu kapsamda Anaokulu ortaokul ve Üniversite bulunmaktadır. Eğitim dili Başkurt Türkçesi ve Rusça olarak kabul anaokulu 82 Adet , Ortaokul 4125 ve Üniversite 19 adet bulunmaktadır. Bu okullarda geleceğin Bağımsız Başkurdistan Cumhuriyeti’nin inşasını tamamlayacak yaklaşık 600 bin Başkurt Türkü eğitim görmektedir. Başkurt Türklerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerine verdiği önem tarihsel bir gelişim göstermektedir. Başkurt Türkleri Zeki Çalışkan ve Kalkınma arzusu içinde olan kahraman Türk halklarının bir parçasıdır. Ve Başkurt Türkleri günün birinde Başkurdistan Cumhuriyeti’nin bağımsız olacağı günü beklemektedirler.

BAŞKURTİSTAN NÜFUSUN ETNİK YAPISI

Yaklaşık 4.000.000 nüfusa sahip olan Başkurdistan’da Nüfus Oranı: Başkurtlar % 24 Tatar % 21.3 Rus % 36.7 Ukrain, Belarus ve diğer % 18

BAŞKURTİSTAN TARİHİ

1552’de Kazan Hanlığının yıkılmasından sonra her iki Türk boyu (Tatar-Başkurt) Ruslara karşı birlikte ayaklanmış ancak, 18. yy’ın sonlarında Rus egemenliğine girmek zorunda kalmışlardır. Dört asırlık bir devrede birlikte yaşayan Tatarlarla Başkurtlar birbirleriyle tamamen kaynaşmışlardır. Nitekim Kazan şehrindeki medreselerle, Başkurt ülkesindeki Orenburg, Kargah, Ufa, Troyskiy, İsterlibaş v.b. şehir ve kasabalardaki medreseler arasında eğitim ve öğretim usulleri bakımından hiçbir fark yoktu. Öğretim elemanları arasında Kazanlılar bulunduğu gibi bir çok Başkurt da bulunuyordu. Hiçbir zaman ayrılık ve yadırgama olmamıştır.

Böylece son devirlerin tanınmış yazar, tarihçi ve şairlerinden Habibünneccar, Zeki Velidi Togan ve Şeyhzade Babiç ve diğerleri eserlerini Başkurt lehçesiyle değil, Kazan yazı dili ile kaleme almışlardır. Ancak bu eserler Bolşevik ihtilalinden sonra suni olarak güney-batı Başkurt lehçesine aktarıldı ve ihtilalden 9 yıl sonra 1926’da ilk Başkurtça kitap yayınlandı. Tatar- Başkurt Sovyet Cumhuriyetini kurma projesi suya düşünce 23 Mart 1919’da SSCB’ye dahil bir Başkurt SSC kuruldu. Başkurtlar etnik yapı itibariyle Tatarlara yakındırlar. Tarihi kaynaklara göre Tatar-Başkurt ilişkileri tahmini on bin yıl önceden başlamıştır. Başkurt halkının hayatında mitolojinin ve destanların ayrı bir yeri bulunmakladır. Ural-Batır destanı bunların en önemlileridir.

BAŞKURT BAYRAĞININ ANLAMI NEDİR ?

Başkurt bayrağının anlamı bayrağın ortasında bulunan Başkurt Türklerinin önemli kültürel öğesi olan Kuray çiçeği dostluğu simgelemektedir. Mavi renk Başkurt Türklerini ve onların mükemmelliğini ve Dürüst ahlaklı bir ulus olduğunu temsil ederken beyaz renk ise barışı huzuru ve kardeşliği temsil eder. Yeşil renk ise İslamiyet’i ve özgürlük ve sonsuz hayatı simgeler. Sonsuza kadar Başkurt Türklerinin var olması ve bir gün Bağımsız Baskurdistan Cumhuriyet’inin kurulması dileğiyle.

BAKINIZ SALAVAT YULAYEV

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE. ! Esenlikler Türk Budun .  

Leave a Comment