X

BÜYÜK TURAN ÜLKÜMÜZ

TURAN

Turan, kelime anlamı olarak kısaca “Bütün Türkler” anlamına gelir. Türkler’in öz yurdudur.
Öyleyse Türk’ün yalnız bir dili, bir kültürü olabilir. Türkçüler’in ülküsü, Turan adı altında birleşen Oğuzlar‘ı, Tatarlar‘ı, Kırgızlar’ı, Özbekler’i, Yakutlar‘ı, dilde, edebiyatta, kültürde birleştirmektir.

Ziya Gökalp‘in ‘Turan’ adlı şiirinde;


Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan. diyerek, Türk birliği düşüncesini açıklamıştır.

Rusya’da 1905 Devrimi‘nden önceki günlerde Azeri ve Tatar aydınları tarafından ortaya atılmış, 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Türkiye’de de geniş yankı bulmuştur. İttihat ve Terakki yönetimi içinde Ziya Gökalp’in başını çektiği Turancı görüşler egemen olmuştur. Türkçülük ile Turancılığın ayırımlarını anlamak için Türk ve Turani topluluklarının sınırlarını belirlemek gerekir. Türk, bir milletin adıdır. Millet kendine özgü bir kültürü olan bir topluluk demektir. Milletler’in bu konuda uyanık olması gerekmektedir. Her Türk’ün milli şuuru açık olması gerekir. Her şeyden evvel amacımız; değerlerine, devletine ,milletine bağlı, dünyaya örnek olacak nesillerin yetişmesini sağlamaktır.


İnanıyoruz ki Türk Milletler ya da geç Turan ülküsüne kavuşacaktır. Amacımız hükümetlere karşı isyan eden bir devrimci hareketi içinde bulunmak değildir. Amacımız, Türk Milleti için çalışarak hükümetleri yükseltmek adına verilmiş onurlu bir mücadelede yer almaktadır. Galip Erdem‘in sözüyle “ Asıl noksanımız yeterince sevmesini bilmiyor olmamızdır” Turanı gerçekleştirmek için yapılacak en önemli vazifemiz bireylerin birbirini yeterince sevmesini sağlamaktır. Bu önemli ülküyü gerçekleştirmek elbette ki bu fikrin sahipleri olan Türk milliyetçilerine düşmektedir. Cesur yürekli Türk milliyetçilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Her şeyden evvel Türk dünyası birliğini kuracak olanlar ruhlarında turan aşkını yaşayan ve bu aşkı ruhlarda yaşatanlar olacaktır.

Türkleşmek

Türkleşmek; Turan için yola çıkılmış muazzam bir direniş, kutlu bir mücadele ve kurtuluştur. Zafer her daim inananlarındır. Bu zafere ulaşmak için mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Türk Milleti, canını almak için mücadele eden düşmanın bile överek bahsettiği millettir. Daima kutlu Turan ülküsü için mücadele edeceğiz.

Sevdamız günlük değil ömürlüktür. Tükenen umutlardan sonra semamızda parlayan Kürşad yürekli Türk gençleriyiz. Yükümüz ağırdır. Düşmanı çok olan bir davaya gönül verdik. Bizler bu Türklüğün mirasçılarıyız, öz evlatlarıyız .İnandığımız yolda çaba sarf edeceğiz. Bizim için Turancılık hayal değil, boş bir fikir hiç değildir. Gayemiz Türk-İslam coğrafyası üzerinedir. Bizler Türk Miletti’nin bükülmeyen bileği, kesilmeyen nefesleriyiz. Yolumuz en yüce hedefe Kızıl Elmaya’dır.

Hakk davada omuz omuza yürüyeceğiz. Yüreğimizde ki iman, bileğimizde ki kuvvet güçlükleri zafere çevirecektir. Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar nerede bir Türk varsa hepsini tek çatı altında toplamıktır gayemiz. Kimilerinin boş bir hayal olarak gördüğü büyük Turan Ülkümüzü, biz hayatta bulunamasak dahi bizden sonraki Türkçü nesiller gerçekleştirmek için son damla kana kadar çabalayacaktır. Bütün amacımız Türk’ün dünyada hak ettiği yerini almasıdır, yeniden bütün Türkler olarak birleşip Büyük Turan Ülküsü’nü gerçekleştirmektir.

Leave a Comment