X

Din ile Milliyet

İçerik Şeması

              Sevgili Kandaşlarım Sosyal medyada ki kimi Türkçü sayfaların İslami yönde bilerek yada bilmeyerek paylaştığı yayımladığı aşağılayıcı içerikler beni çok üzüyor. Özellikle ateist, şaman ve hristiyan sayfaların başını çektiği bu paylaşımlar adeta bir karalama kampanyası gibi geliyor bana. Biz diyoruz ki Dünya üzerinde hemen hemen her dine mesup Türk var, Müslüman’ı olsun Hristiyan’ı olsun, Şaman olsun, hatta birden fazla objeye tapan( Burda Tanrı Kelimesini Kullanmıyacağım) dinler olsun, biz Turan’ı kurcaksak eğer Nasıl bir ayrım yapmaya kalkalım. Biz zaten kan bağı ile bağlı değil miyiz neden farklılıklarımızı karalıyoruz yada sosyal medyada alay konusu yapıyoruz. İslamın Temelleri Hoşgörü Üzerine atılmışken, özellikle de Müslümanların diğer dinlere karşı kötü tutum uygulamasını bekleyemeyiz, Müslüman Türkçülere de sesleniyorum, Eğer Kızıl Elmanız Turan ise, Allahın Emri olan Hoşgörüyü uygulamak lazımdır. Diğer dinlerden de beklentim hoşgörüdür.

Kendini Aşırı Milliyetçi Türkeşçi, Atsızcı olarak tanıtanlar, Hiç acaba açıp okudunuz mu önder olarak belirlediğimiz İnsanlar ne yazmış, ne söylemiş yada hayatlarında ne uğruna, ne için savaşmış ?

1-) Atsız; Türkçü düşüncenin Sancaktarlarından olan Atsız hangi dine mensup olduğunu söylememiştir, fakat yazılarında olsun hayatında olsun ateizmede rastlanmamıştır. Türk ırkının hangi dine mensup olursa olsun birlik içinde yaşayacağını da belirtmiştir. ATSIZ’ ın en nefret ettiği şey ise milli değerler ile Din ile Ahlaki kurallar ile dalga geçilmesi bunların hiçe sayılması ve hor görülmesidir.

ATSIZ’ın din ile ilgili sözleri

-Milleti yapan unsurlardan biri de din olduğuna göre, Türkler’in dini üzerinde de durmaya mecburuz. Hiç şüphe yok ki, Türkler’in dini müslümanlıktır. Eski dinimiz olan Şamanlık’dan da bazı unsurlar alarak bir Türk müslümanlığı haline gelen bu din, on yüzyıldan beri bizim milli dinimiz olmuştur.

-Türk olmak, için mutlaka Müslüman olmaya lüzum yoktur. Çünkü bugünkü Türkler arasında birkaç yüz bin Şaman, birkaç yüz bin Hıristiyan ve hatta birkaç bin Musevi Türk (Karayımlar) de vardır. Din ayrılığı yüzünden bunları Türklükten çıkarmaya hakkımız yoktur.

-Türkçüler Tanrı’yı bir tarafa atmamıştır. Atmaz da. “Tanrı Türk’ü Korusun” sözü Türkçülerin sloganıdır. Tanrı, insan zekâ ve idrakinin kavrayamayacağı yükseklikte olduğu için ikide bir onu ortaya sürerek, üzerinde kırıcı tartışmalar yapmanın aleyhindeyiz.

-Ben ne kimliksiz bir insan, ne de bir et yığınıyım. Ben ne çetin yoldan kaçan bir yufka yürekli, ne de doğayı yenmeye çalışan bir budalayım. Ben ne Tanrı’yı görmeyen bir kör, ne de sonunda huri kızlarını bekleyen bir dindarım. Ben baştan aşağı Hüseyin Nihal Atsız’ım.

-Atatürk medrese ve tekkeleri kapattığı zaman bir yüksek İslam enstitüsü açsaydı, şimdiye kadar yetişmiş olacak olan birkaç bin aydın din adamı Diyanet İşlerinin başında ve sıra görevlerinde bulunur, “radyonun içinde melekler vardır, konuşan onlardır” diyen Kürt Said gibi karacahil yobazların ardından binlerce gafil Türk gitmezdi.

-İnsanlar mizah ve şaka yapabilirler. Fakat bazı konular vardır ki onlar asla şakaya gelmez. Orada ciddî olmak insanlık borcudur. Bayrakla alay edemezsin. Millî tarihle eğlenemezsin. Kuran’ı mizah konusu yapamazsın. Aile namusunu hiçe sayamazsın. Bunlar millî mukaddesattandır. Millî mukaddesatı olmayan millet, millet değil hayvan sürüsüdür…

2- TÜRKEŞ; Ülkücülerin başbuğudur, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milli birliği siyasi olarak sağlamıştır, hem asker hem siyaset adamıdır. Kendisine sorulan Türkçümüsünüz, İslamcımısınız sorusuna;

– Türklük bedenimiz islâmiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset gibidir.Türklük bedenimiz islâmiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset gibidir.

-Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız.

Diyerek cevaplar vermiştir.

Ayrıca olarak din ile ilgili sözleri de şunlardır;

-Ahlâkçılık anlayışımız, Türk Ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.

-Türklük şuuruna erişmiş, samimi olarak “Ben Türk’üm” diyen herkes Türk’tür. Türkçülük ve Türk’ün tayininde, sapık ölçülere, özellikle mezhepçiliğe, coğrafyacılığa, laboratuvar ırkçılığına inanmıyorum. Başka milletleri küçük gören, Dünya barışını tehlikeye sokan antropolojik ırkçılık, Türk Milliyetçilik ülküsünün dışındadır.

-İslâmiyeti ele alıp Türklüğü inkâr etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir.

Categories: Genel
Leave a Comment