X

DOĞU TÜRKİSTAN SÖMÜRÜSÜ

İçerik Şeması

KIZIL EMPERYALİZM’İN DOĞU TÜRKİSTAN SÖMÜRÜSÜ

doğu türkistanın çin içindeki bölümü

Doğu Türkistan yer ismi olarak, Türkistan ülkesinin Doğu kısımlarını içine alan ve Göktürklerden itibaren Türklerin yoğun olarak vatan edindiği coğrafi bölgeye verilen isimdir. Türkistan kelime itibariyle Türklerin yurdu veya Türklerin oturduğu yer anlamına gelir.

Hal böyle olunca Doğu Türkistan Türklerin doğudaki yurdu doğuda oturduğu yer anlamında kullanılmaktadır. Doğu Türkistan bölgesi, tarihsel olarak Göktürkler ‘in Hunların oğuzların ve diğer Türk boylarının hüküm sürdüğü, büyük Türkistan Bölgesi’nin Doğu vilayetleri ni ifade eder.

Doğu Türkistan

İsmail Hakkı Erdoğmuş

Modern Doğu Türkistan itibarıyla yüzölçümü itibariyle 1.828.418 kilometrekaredir. Doğu Türkistan, tarihsel açıdan bakıldığı zaman bölgeye ilk hakim olan Hun Türklerinden itibaren. Türk milletinin Hakimiyetinde olan Yoğun petrol ve doğalgaz rezervi ile bağlantılı olarak kızıl Emperyalizmin pençesi altına düşmüş Talihsiz bir Türk yurdudur. Doğu Türkistan bugün Kızıl Çin’in 5/1’ini teşkil etmektedir. Kızıl Çin’in doğal kaynaklarının ise 5/4 Doğu Türkistan Coğrafyasının ürünüdür. Kızıl Emperyalist Çin’in uyguladığı soykırım katliam ve asimilasyon’ un perde arkasında yatan sebepler; kızıl Çin’in Doğu Türkistan’daki yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürme gayesinden ibarettir.

DOĞU TÜRKİSTAN TARİHÎ

Doğu Türkistan 840 yılına kadar Göktürk Hun tağbaç Türklerinin hakimiyeti altında kalmış 840 yılında Uygur Türklerinin hakimiyetine girmiştir. Tarihler henüz 850 yılını gösterdiği zaman Doğu Türkistan bölgesinde Uygur Türkleri 3 Uygur Devleti kurmuşlardır. Tarihlerde 3. Uygur Devleti kırgızlarla ve karahanlılarla bir bayrak altında birleşen ne kadar hüküm sürmüştür. Uygur Türkleri Karluk Türkleri ile birleşerek Karahanlı devletini kurmuştur.

Doğu Türkistan Uygur Türkleri

Uygur Türkleri Türk medeniyetinin atasıdır. Uygur Türkleri Çin Rusya ve Moğollar medeniyetleri başta olmak üzere birçok medeniyeti etkisi altına almıştır.

Türk Moğol Devleti Hakimiyeti

Doğu Türkistan 846 dan 1218’e kadar Uygur Hanlığı 1218-1769’a kadar Türk Moğol Devleti hakimiyetinde kalmıştır. Doğu Türkistan’da merkezi hükümetin güç kaybetmesi ile Çin işgali 1750 de başlamıştır. Bu süre zarfında kırk iki Büyük Türk isyanı Çin’in kalbine hançer gibi sağlanmıştır.

Çıkan isyanların sonucunda kızıl Emperyalist çin pes etmek zorunda kalmıştır. 1863’de Mehmet Yakup bey Doğu Türkistan Devleti’ni Kaşkar merkez olmak üzere ilan etmiştir. Yeni kurulan bağımsız Doğu Türkistan’ı siyasi bir otorite olarak tanıyan ilk devlet Osmanlı imparatorluğu olmuştur.

Dünya Müslümanların halifesi ve bütün Türklerin Ata babası Oğuz Hanı Abdülaziz Han’ın buyruğu ile. Doğu Türkistan bölgesine çeşitli yardımlar lojistik destek ulaştırılmıştır.

Abdülhamit Han Dönemi

Abdülhamit Han döneminde Doğu Türkistan bölgesine Osmanlı subayları gönderilmiştir. Doğu Türkistan ordusu eğitilmiş ve ve kıt imkanlarla Osmanlı elinde olan bütün malzemeyi Doğu Türkistan bölgesinde lojistik takviye olarak göndermiştir. Bütün desteğe rağmen 1877’de Uygur hanı Mehmet Yakup han vefat ettiğinde Emperyalist kız için Doğu Türkistan’a saldırmış ve işgal etmiştir.

Kürşatların BOZKURTÇA Direnişi

Emperyalist kızıl Çin Doğu Türkistan’ı 1884’de 19. Vilayeti ilan ederek işgalini illegal bir zeminden legal bir zimmine oturtmak için uğraşmıştır. Uygur Türkleri bağımsız Doğu Türkistan ülküsünü unutmamış Çin işgaline karşı Oğuzhan ruhuyla Kürşad’ca direnmiştir. Kürşatların BOZKURTÇA direnişi 1933 yılında meyvesini vermiş Hoca hacı niyaz Cumhurbaşkanı ilan edilerek Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ilan edilmiştir.

Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetini İlk Tanıyan Devlet

doğu Türkistan Türkiye

Doğu Türkistan Halk Cumhuriyeti’nin Batı Türkistan’a yanlış örnek olacağı vesilesiyle. Emperyalist Katil Çin’in ikiz kardeşi katil Rusya Doğu Türkistan Devleti’ni yıkmak için katil çin ile işbirliği yapmıştır. 1933-1934 yılları arasında yaşayan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetini ilk tanıyan devlet Albayrak’tan Gök bayrağa selam olsun diyen Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetidir.

Doğu Türkistan cumhurbaşkanlığın da gök bayraktan al bayrağa selam olsun diyerek Oğuz Türklerinin bir bayrak bir medeniyet ve Bir Ülkü üzerine Öz Gardaş olduklarını ifade etmiştir. 1944 yılına kadar bölgede dinmeyen özgürlük ruhu ile isyan ateşi 1944’de meyvesini vermiş 1944’de Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulmuştur. Türkistan Cumhuriyeti kurulduğu yıldan itibaren Dört yıl yaşayabilmiştir. Kızıl çin Emperyalizminin imdadına Katil kardeşi Rusya yetişmiş ve bölgeyi Mao denen Halk katili eli ile katil çin işgal etmiştir.

Hemen ardından kızıl çin bölgedeki Kazak, Kırgız ve Uygur Türklerinin oluşturduğu altmış bin kişilik halkı Sovyet Kazakistan’ına sürgüne göndermiş ve bölgeye asimilasyon politikası gereği kendi halkını yerleştirmiştir. Çin zulmü altında yaşayan Uygur Türkleri yüzlerce kez bağımsızlık isyanı ile katil çin’in kalbini sarmıştır. Katil çin bağımsızlık isyanlarını her defasında soykırım ve katliamlarla bastırmıştır.

1966-1976 Yılları arasında

1966-1976 Yılları arasında Doğu Türkistan Halkı tarihinde en büyük zulmü yaşamıştır. Katil çin Doğu Türkistan’da tam 34 kez alfabe değişikliği yapmıştır. Dil bir medeniyetin var oluş kavgasının en önemli simgesidir. Katil Çin Doğu Türkistan da Türklerin diline ve dinine saldırılar düzenleyerek Uygur Türklerinin İnsani haklarını gasp etmiştir ve etmeyede modern dünyanın gözü önünde devam etmektedir.

Doğu Türkistan’da Camileri yakan Kur’an kurslarını yıkan Bölgedeki Uygur kadınlarına taciz eden Katil çin zulmü doğu Türkistan’da medya yayın organı olmadığı için Gizli kalmıştır. Tanka topa karşı imanı ile hareket eden Uygur Türklerinin kurduğu bağımsızlık yanlısı bütün kuvvetli gurupları terör örgütü olarak lanse etmeyi hedef haline getirmiş komünist katil çin devleti insanlık suçu işlemektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti Doğu Türkistan’da Kurduğu Sözde eğitim kamplarında topladığı Uygur Türklerinin dili, dini ve kültürler faaliyetlerine asimilasyon politikası uygulamaları ile bölgedeki Uygur varlığını yok etmeyi amaç edinmektedir. Dünya’ya Uygur Türklerinin yeniden eğitime tabi tutulduğunu söyleyen katil çin devleti bölgedeki üniversitelerde Çinceyi resmi dil olarak olan etmiş Uygur Türklerinin dilini yasaklamıştır. Bölgede oruç hac ve diğer dini ibadetlerin tamamını yasaklayan Çin hükümeti ☺ Uygur Türklerine uyguladığı asimilasyon politikasının tüm gerçeğini dünya kamuoyundan saklamaktadır.

Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetinin topraklarına İlk ziyareti Sayın Devlet Bahçeli Yaptı

Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetinin topraklarına İlk ziyareti yapan Türkiye cumhuriyeti Başbakan yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli’nin ziyaretleri esnasında çin’in Doğu Türkistan üzerindeki etkisini görmek mümkün olmuştur. Aradan geçen 22 yılda çin sık sık terör operasyonu mazereti ile Uygur Türklerini soykırımdan geçirmistir. Çin’in Doğu Türkistan’da yaptığı bütün katliamları tarihi kronolojik olarak vermek tabii ki mümkündür Tokat Çin’in Doğu Türkistan’a gerçekleştirdiği asimilasyon hareketlerimi doğal gaz petrol ve yeraltı kaynakları sebebiyle yaptığını Emperyalist kızın Çin’in sömürgecilik hareketlerine 21 yüzyılda Medeni dünyanın gözlerinin içine baka baka devam ettiğinin altını çizme hedefinden dolayı yazılmış olan bu yazının amacı kalasik kronolojik bilgilerin yansıra bir Öz değerlendirme olması amaç edinilmiştir.

Doğu Türkistan’da Gulca Barkın Urumçi’de yapılan soykırım ve katliamları bilmeyen malesef ÇOK TÜRK VAR !
Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli evlatları Oğuz Atanın öz çocukları bugün güneşin doğduğu yer Doğu Türkistan’da kızıl Çin zulmü soydaşlarımıza Dil, Din, İbadet ve en önemlisi Yaşama Hürriyeti tanımamaktadır.

Doğu Türkistan halkının sessiz çığlığına ses vermek Oğuz Atanın öz evlatlarına sahip çıkmak senin elinde dil din kültür ve soy birliğin bulunan Uygur Türklerini yalnız bırakma!

  • YIKILSIN KAHPE ÇİN’İN ZULMÜ
  • HÜRRİYET İÇİNDE DALGALANSIN GÖKBAYRAK
  • MEDENİ DÜNYANIN GÖZÜNE BAKARAK
  • SOYKIRIM YAPANLAR HESABINI VERECEK
  • AND OLSUN KAŞĞAR YAYLALARINDA BOZKURTLAR DİRİLECEK .
  • KATİL çin’in HÜKMÜ ELBET SONA ERECEK , KURULACAK HAN ÇADIRLARI KURULACAK DÜĞÜN TOY
  • YAŞAYACAK DOĞU TÜRKİSTAN YAŞAYACAK KAVGAMIZ YÜCE TURAN !
  • NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Categories: Dünya Türkiye
Leave a Comment