X

Eğer Turan Kurulsaydı Ne Olurdu ?

Bu gün bağımsız olan 7 Türk ülkesi, yarı bağımsız olan 15 adet Türk devleti var. (Azerbaycan, Kazakistan, KKTC, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Çin’e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Şunhua Salar, Rusya’ya bağlı Altay Cumhuriyeti, Balkar, Başkurtistan, Çuvaşistan, Dağıstan, Hakasya, Karaçay, Tataristan, Tuva ve Yakutistan, Moldova’ya bağlı Gagavuzya, Karakalpakistan, Nahçıvan) Ayrıca başka ülkelerde bulunan devlet kurmamış, pek çok Türk topluluğu da vardır. Peki, dünyadaki tüm Türk devletleri yarın tek bir ülke olarak birleşmeye karar verse ve bu ülkenin adı Büyük Türk Federasyonu olsaydı Büyük Türk Federasyonu neye benzerdi?

Ayrıca videoda çok kısa bahsedilse de en önemli etken dil üzerinde olacaktı, Hüseyin Nihal Atsız’ın da dediği gibi “Türk olmak için önce kanı Türk olmak lazımdır. Ondan sonra dili Türk olmak lazımdır. Ondan sonra dileği Türk olmak lazımdır.” Türk olmaktan sonra gelen aşama dil kavramıdır. Turan(Türk) Federasyonu içinde iletişimin en üst safhada olabilmesi için Malesef Türkiye Türkçesi yetersizdir. Biz Türkçenin sadece %20 sine hakimiz. Bunun için kapsamlı bir komisyonun geleneğe bağlı çağdaş bir suni lehçe üretmesi gerekmektedir.

Çok bilinen bir sözü bende tekrarlıyacağum. Türk’ler nerede yaşar ? sorusu. hani ingilizler ingiltere de yaşar, Fransız’lar Fransada yaşar ya, işte Türk’ler Turan da yaşar. Turan hem ata yurdumuzdur, hem anayurdumuzdur, “Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan:” Ziya GÖKALP

Coğrafya olarak ise videodaki coğrafya çok kısıtlı kalmış, mesela aralarda boşlklar var ki bu boşluklara izin verilemez, ayrıca avrupa ülkelerinde pek çok bölgemiz de bulunmaktadır, Macaristan, Sekelistan gibi

peki bir bölgede eğer Türk nüfus fazla ise ve o bölgenin Turan Haritasına bağlanması güç ise, ne yapılabilir ? Bu konuyla ilgili Gözlemci devlet statüsünde o bölgelere sahip çıkılabilir, yani her şeyi ile x devleti bağlıdırlar ama hakları Turan tarafından korunabilir. örnek verecek olursak, x devleti mahkemesinde bir türk yargılanıyorsa mahkemede Turan devletine ait gözetmen yargıç olabilir. Polis gücünün kontrolü o bölge için turan devletine verilebilir. okul hastane itfaiye gibi kamu alanlarının kontrolü ve teftişi sağlanabilir.

Askeri güç olarak da parça parça Türk devletlerin her hakim nokta da cephesi var, her birinin onlarca eğitim birliği var, her birinin farklı farklı kışlaları var, Turan kurulduğu zaman Askeri güç olarak fazla güçlenecez fakat. devletlerin iç kısmında ki cephelere gerek kalmayacak, eğitim birlikleri bazı noktalarda toplanılacak, teknolojisi üstün bölgeler diğer bölgeleri dengeleyecek. bu da savaş hali dışında askeri masraflarını fazlasıyla düşürecektir.

Kültür, sanat, müzik, spor, sanayi, teknoloji, türklük bilinci, eğitim seviyesi, ticaret, ve daha nice unsurlar gelişecek, ve diğer dünya ülkelerine fark atacaktık.


Categories: Genel
Leave a Comment