X

ERŞAT SALİHİ

KERKÜKDE BİR BOZKURT : ERŞAT SALİHİ

ERŞAT SALİHİ KİMDİR

Erşat Salihi   Irak coğrafyasında Türkmen Halkının İnsani haklarını savunan Türkmen aktivist olarak bilinen Kerkük Türkmenlerinin önderi yiğit bir Bozkurt . Erşat Salih’i 1959 yılında Kerkük ilinde Dünyaya geldi. Temel öğrenim ve lise gibi ilerleyen öğrenim sürecini Kerkük ilinde tamamladı.  Öğrencilik yıllarında katıldığı Türkmen Milliyetçi Hareketi içerisinde faaliyetlerde bulunduğu İlk zamanlarda  Bağdat  üniversitesi fen bölümünde eğitim gördüğü görülmektedir.

Henüz yirmi yaşında iken baas Partisi tarafından tutuklanarak yargılandı evet Suçu Irak’ta Türk Olmaktı. Türk olmanın bedeli vardı ve o bedeli on yıl boyunca ödedi Erşat bey’in Ailesi bu süreçte dağıldı. Annesi ülkenin kuzeyinde bir yere sürüldü ve ağabeyi rejim tarafından idam edildi. Haliyle Irak’ta Türkmen Olmak suçtu ve bu suçun bedeli vardı İşkence , Sürgün ve İdam. Erşat bey’in ve birçok Türkmen ise Saddam’ın zulmü altında yaşam mücadelesi veriyordu ve yaklaşık yarım asır Erşat bey’in ve Türkmenlerin hayatı sıkıntılı geçmişti.

Saddam Hüseyin hükümeti devrilir devrilmez birazcık rahatlamayı uman Türkmen halkı ise bu sefer de ABD ve beslemeleri tarafından düzenlenen saldırılar ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Erşat Salih’i yüreğini Türkmen Milliyetçi Hareketine vermişti. 2003 de ırak Türkmen cephesi Musalla sorumluğu ve 2004 de de ırak Türkmen cephesi Suriye sorumluluğunu üstlendi . Milletinin Önderi olmuştu Mustafa Kemal’in Bozkurdu Erşat Salih’i. 

2008 yılında Kerkük il başkanı olarak milletine hizmete devam etti . Yedi Mart 2010 da yapılan seçimlerde ise Kerkük milletvekili olarak ırak meclisine girdi.

2011 yılında ise Erşat salihi Irak Türkmen cephesinin Genel başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Erşat Salih’i birçok cephede Türkmen milletinin Önderi olarak gerek siyasi gerek toplumsal gerekse hukuki sorumluluk üstlenerek Türkmenlerin insanlık dışı muamele görmesini engellemek. Ve Irak coğrafyasında ırak devletinin bölünmesi durumda ise Türkmenlerin kendi haklarını kendileri belirlemesi için.  Bağımsız Türkmeneli cumhuriyetini kurmayı amaç edinmektedir. 

TÜRKMENELİ CEPHESİ

Irak Türkmen cephesi kısa adı ile I .T.C olarak bilinen Irak coğrafyasında meşrutiyet çizgisi ile hareket eden Demokratik haklarını kullanmaya çalışarak var olmaya çalışan Türkmen halkını temsil eden en güçlü kurumdur. Irak Türkmen cephesinin genel başkanlığını yürütmekte olan Erşat salihi beyden kısaca bahsettim. Irak Türkmen cephesi Irak Millî Türkmen partisi , Türkmen

Bağımsızlar Hareketi , Türkmeneli partisi , Türkmen kardeşlik ocağı , Türkmeneli işbirliği vakfı Irak Türkleri kültür ve yardımlaşma vakfı ve birçok kurumun Birlikte kurulmuş Türkmen cephesi Irak Türkmenlerinin Kuvaiye Milliye ruhunu benimsemiş en güçlü teşkilatıdır. Teşkilatın resmi rengi Türklüğü temsilen mavi olarak bilinir ayrıca Türkmeneli cumhuriyeti bayrağını da temsil eder. Cephenin sloganı cephede birleş olarak benimsenerek 24 Nisan 1994 de bütün Türkmenleri cephede birleştirir. Dört Yedi Ekim kongresinde alınan bazı önemli kararlara aşağıda yer vermek istiyorum :

Irak’ta demokratik , insan hak ve özgürlüklerine saygılı çoğulcu parlamenter sistemin kurulması.

Siyasi ve idari yapının eşit haklar ilkesi çerçevesinde belirlenmesi ve Irak’ta yaşayan tüm etnik dini ve mezhepsel azınlıkların eşit statüye kavuşturulması yönünde olmuştur. Bütün bunların yanı sıra Irak Türkmen cephesi Türk Milliyetçiliği ÜLKÜSÜNÜ  ve Bölgeselcilik ilkesini de benimsemiştir .  

Çeşitli senelerde demokratik zeminler içeresinde mücadelesinde çeşitli başarılar sağlamış ırak Türkmen cephesi Irak Türkmenlerini Siyasi mezhepsel ve dini olarak ayırmadan birleştiren en güçlü Siyasi teşkilattır. Irak Türkmen cephesinin Türkiye’de de bir şubesi bulunmaktadır ve bütün mücadelesi Türkmenlerin insana yakışır bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilmesi içindir.  Irak Türkmen cephesinin bünyesinde Türkmeneli TV , Türkmeneli radyosu , Türkmen eli posta teşkilatı , Türkmeneli gazetesi , Türkmeneli haber bülteni , kardeşlik , Türkmen eli , kardeşlik bültenleri, Gök Börü dergisi, Yeni kuşak dergisi , Birlik dergisi Türkmen hakkının haklı sesini dünyaya duyuran araçlardır. Bu konuda bilgi almak isteyen takipçilerimiz ırak Türkmen cephesi resmi hesaplarını ziyaret edebilir ayrıca ırak Türkmen cephesi Türkiye temsilciliği tarafından insan Vatanını Sever isimli eseri de okumaya başlayabilir.  

Leave a Comment