X

GÜNÜMÜZDE BAĞIMSIZ YEDİ TÜRK CUMHURİYETİ

İçerik Şeması

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Türk Devletlerinin tamamını bir çınar ağacı motifine benzetmek mümkün görünmektedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti gerek kuruluş ve bağımsızlık süreci gerekse de Tarihsel önemi doğrultusunda Türki cumhuriyetlerinin “Ağabeyi” Çınar ağacının kökü konumundadır. Gerek Çınar ağacının kökü Gerek çınar ağacının bütün dalları ile ilgili kısa kısa bilgiler bulabileceğiniz makalemize Türkiye cumhuriyeti devleti ile başlamak istiyorum .

Türkiye Cumhuriyeti devletinin yemekleri hepimizin bildiği gibi Başbuğ Atatürk Kahraman silah arkadaşları ve kahraman Türk halkının fedakarca mücadelesi sonucu 29 Ekim 1923’de ön Türklerin, Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin mirasçısı olarak kurulmuş Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu ilk Milli üniter bağımsız devlettir.  

Türkiye Cumhuriyeti Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan strejik bir öneme sahiptir Türkiye cumhuriyeti Devletinin Batıda Yunanistan Bulgaristan doğuda Ermenistan, İran ve Nahcivan vasıtası ile Azerbaycan Cumhuriyeti ile komşudur. Türkiye Cumhuriyeti coğrafi olarak yedi bölgeden 933 ilçe ve 81 ile ayrılmıştır. . Türkiye Cumhuriyeti devletinin Karadeniz, Eğe ve Akdeniz bölgelerinde üç denize de kıyısı bulunan üç tarafı denizler ile kaplı Anadolu’nun tamamına hâkim olan başkenti Ankara’da bulunan bir oğuz cumhuriyetidir . 

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilk kuruluşu 28 Mayıs 1918 yılına kadar Tarihsel döngüde geriye götürebilir. Azerbaycan Cumhuriyeti Doğu Asya ve Batı Avrupa’nın kesiştiği Kafkasya bölgesinin en büyük yüzölçümüne sahip Türk /Oğuz Türklerinin kurduğu modern bir Cumhuriyetdir. Güneyde İran tarafından işgal edilmiş Tebriz Tarihsel bir Azerbaycan toprağıdır.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin komşuları kuzeyde Rusya Güneyde İran batıda Ermenistan Kuzey Batısında ise Gürcistandır ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Kendisine Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlü olması sayesinde bağlı bulunan Nahcivan özerk Cumhuriyeti sayesinde Türkiye cumhuriyeti ile 17km bir sınıra sahiptir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ikinci kuruluşu Sovyet Rusya’nın dağılması ile birlikte 30 Ağustos 1991’de olmuştur Azerbaycan Cumhuriyeti 66 vilayet ve Kendisine bağlı bir özerk Cumhuriyetden meydana gelen oğuz/Türk Cumhuriyeti’nin ikincisidir . Azerbaycan Cumhuriyeti’nin en büyük sorunu Rusya’nın desteği ile Ermenistan tarafından işgal edilen sağlık Karabağ sorunudur. Azerbaycan yer altı zenginlikleri açısından Türk dünyasının en büyük devletlerinden birisidir Kelime anlamı ile ateşin ülkesi anlamına gelen Azerbaycan doğal gaz ve petrol ürünlerini ihraç Azerbaycan Cumhuriyeti devletinin başkenti Bakü şehridir.

Azerbaycan Türklerinin dili bizim ile yüzde 90 benzer içeriklere sahip Azerbaycan Türkçesidir Azerbaycan Cumhuriyeti yüzde 96 oranında İslam dinine inanmaktadır.  

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ

Özbekistan Cumhuriyeti’nin başkenti Taşkent kentidir. Özbek Türklerinin dili Özbekçe dediğimiz Türkçe’nin bir lehçesi olup karkakalpakca da Özbekistan da resmi dildir.  Özbekistan Cumhuriyeti’nin coğrafi konumu tarihi Türkistan coğrafyasında yer almaktadır.

Özbekler Doğuda Tacikistan ve Kırgızistan Batıda ve kuzeyde Kazakistan Güneyde Kırgızistan ve Afganistan Devleti ile komşudur. Özbekistan Cumhuriyeti SSCB’nin çökmesi ile birlikte 1 Eylül 1991’de bağımsızlığını kazanmış orta Asya’nın  konumuna göre Türkler için tarihte önemi büyük kentlerine hâkimdir. Özbekistan Cumhuriyeti 12 il bir özerk Cumhuriyetden meydana gelen oğuz Türk Cumhuriyetdir. Özbekistan Ekonomisi Altın, Pamuk ve yeraltı kaynaklarından meydana gelen güçlü bir ülkenin Nüfusunun yüzde 80’i Özbekistan Türlerinden oluşmaktadır. Ülkenin yüzde 96’sı Müslümandır. Özbekistan Cumhuriyeti Orta Asya’nın parlayan yıldızı olmak yolunda kardeş Kazakistan ile birlikte hızla ilerlemektedir.

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

Kazakistan Cumhuriyeti’nin başkenti Nur Sultan kentidir.  Kazakistan Cumhuriyeti devletinin Dili Kazak Türkçesi olup ikinci dil olarak Rusça ülkede hakimdir. Kazakistan’ın para birimi Tenge dediğimiz maddi bir değerdir. Kazaktan Doğal zenginlikler açısından Türk Devletlerinin en Zengini Coğrafi açıdanda Türk Devletlerinin en büyüğüdür. 

Doğu’da çin Güneyde Kırgızistan, Özbekistan, ve Türkmenistan Kuzeyde Rusya ile sınır komşusudur. Kazakistan Aral gölü ve Hazar Denizine kıyıdaş bir ülkedir. Kazakistan Diğer kardeş devletlerin hepsi gibi SSCB dağıldığı zaman 16 Aralık 1991’de bağımsız olmuştur. Kazakistan 14Eyalet ve üç Büyük şehirden meydana gelen Orta Asya’nın en büyük ülkelerinden biridir. Petrol, Altın, uranyum, Demir ve daha birçok maden Kazakistan ekonomisine can vermektedir.

Kazakistan ülkesinde Rusya’dan kalan uranyum zenginleştirme tesislerini gönüllü olarak kapatan tek ülkedir. Kazakistan 2023’e kadar Türkiye Cumhuriyeti ile koordineli olarak Latin Alfabesine geçmeye karar vermiştir. Kazakistan nüfusunun yüzde 70’ini kazak Kırgız Özbek Türklerinin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Kazakistan yüzde 70 oranında İslam dinine inanmaktadır. Kazakistan Oğuz Türk Cumhuriyetlerinin en büyüğüdür .  

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ

Kırgızistan Cumhuriyeti ’de diğer Türk ülkeleri gibi SSCB’nin dağılması ile birlikte 31 Ağustos 1991’de bağımsızlığını ilan etmiş Türk/Oğuz cumhuriyetidir. Kırgızistan Cumhuriyeti devletinin Başkenti Bişkek şehri olmakla birlikte Kırgızca ismi verilen Kırgız Türkçesini konuşmaktadırlar. Kırgızistan’ın para birimi Som ismi verilen madeni değerdir. Kırgızistan Güneydoğuda çin Güney Batıda Tacikistan Kuzeyde Kazakistan ve Batıda Özbekistan ile komşusudur.

Kırgızistan Cumhuriyeti Sekiz ilden meydana gelmektedir Kırgız Türklerinin dünya kültürüne katkısı manas destanı ve cengiz Aytmatov meşhur Kırgız değerleridir. Kırgızistan Cumhuriyeti  küçük ve büyük baş hayvan tekstil ve gıda maddeleri ihraç etmektedir. Kırgızistan Nüfusunun yüzde 86’sı Özbek Türklerinin ve Kırgız Türklerinin oluşturduğunu söyleyebiliriz . Kırgızistan Cumhuriyetinin yüzde 86’sı İslam dinine inanmaktadır.  

TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ

Türkmenistan Cumhuriyeti SSCB’nin dağılması ile birlikte  27 Ekim 1991’de Bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkmenistan Cumhuriyeti Güneydoğu’da Afganistan kuzeydoğuda Özbekistan Kuzeyde Kazakistan Güneyde İran ile sınır komşusu olup Hazar Denizine kıyısı olan Türk Devletlerinden birisidir.

Türkmenistan Beş il ve başkenti Aşkabat’tan oluşmaktadır.  Türk dünyasının en büyük doğal gaz üreticisi olan Türkmenistan Dünyasının da en büyük Dördüncü Doğal gaz üreticisidir. Doğal zenginliklerinin yanı sıra pamuk üretiminde de Özbekistan ile birlikte söz sahibidir. Türkmenistan Cumhuriyeti nüfusunun yüzde 90’ı oğuz Türlerinin oluşturduğu yüzde 94’ünün Müslüman olduğu orta Asya’nın ve Türk dünyasının parlayan bir yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir oğuz Türk Cumhuriyetdir.  

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz’de bulunan en büyük adadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 Kasım 1983 ‘de Kıbrıs Türk federe devletinin ardından kurulmuştur fakat dünya üzerinde kimse bağımsız bir devlet olarak kabul etmediği için Türkiye cumhuriyeti tarafından tanımaktadır. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı yüzde 99 Türk ve İslam’dır .Turizm ve eğitim ülkenin önemli gelirlerindendir .

ÖZERK DEVLETLER

Bugün dünya üzerinde Yedi bağımsız Türk devleti ile birlikte Ortak noktaları Rusya Federasyonunun işgali altında olmak ve Rus emperyalizmi tarafından Asimilasyona tabi tutulmak zorunda kalan kırım ile birlikte 22 özerk Türk Cumhuriyeti Bulunmaktadır. Özerk yapıda olan Azerbaycan Türkmenistan Özbekistan gibi Türk ülkelerine bağlı Türk devletleri de olsa biz onları Turan yurdunun bir parçası saymaktayız. Dünya üzerinde özerk olmayan Güney Azerbaycan bölgesi ve özerk olarak Çin’e bağlı Doğu Türkistan özerk Cumhuriyeti’nin ve Ukrayna ve Romanya’ya bağlı Türk devletleri bulunmaktadır.

Bütün Türk Yurtlarının ortak noktası diyebileceğimiz özellikleri Dil ve kültür Birliğimizdir. Bütün Türk halkı Oğuz Ata’nın öz evlatları olarak bir Dil ve kültür Birliğinin ürünüdür. Dilde fikirde işte Birlik ilkesi ile hareket ederek Haray Haray TURAN’A BÜYÜK TÜRKİSTAN’A YÜRÜYENLERE SELAM OLSUN  

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !  

View Comments (1)

Leave a Comment