HATAY’IN ANAVATANA KATILIŞI

BAŞBUĞ ATATÜRKÜN MİLLİ MESELESİ : HATAY’IN  ANAVATANA KATILIŞI

Hatay Osmanlı’da İskenderun sancağı içinde değerlendirilen bir toprak parçası olarak İfade edilebilir. İskenderun sancağı birinci Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan Mondros ateşkesi ile Düşman işgaline uğramış ve Mondros ateşkes antlaşmasının sonucunda Fransız işgali ile birlikte Türk milletinin varlık davası haline gelmiştir. Türk ordularının Başbuğu Atatürk Hatay benim Şahsi meselemdir. Diyerek Türk milletinin varlık davasının Türk milletini temsilen üzerine almıştır.

HATAY DEVLETİ DÖNEMİ

Yüce Tanrı’nın ordusu Türk milletinin iman dolu göğsüne çarpan düşman süngüsü Türk’ün gücü ile kırılıp atılmıştır. Fransız işgal güçlerinin Türk halkının gücü ile  Antep , Urfa , Maraş’tan kovulması sonucunda  , Batı cephesinde kazanılan zaferlerin arkasından Sakarya Savaşı’nın ardından İmzalanan Ankara antlaşması ile Hatay son Osmanlı Mebusan meclisinin almış olduğu Misakı Milli kararlarına aykırı olarak İskenderun Sancağı Fransız mandası altındaki Suriye’ye bırakıldı.(7 Ekim 1921- Ankara antlaşması yedinci madde ) Ankara antlaşmasının yedinci maddesine göre Hatay İskenderun sancağı Suriye sorumluluğunun altında kalacaktır fakat Türk kültürü korunacak , Türk lirası geçerli olacaktır denilmekle beraber resmi dilde Türkçe olarak kalacaktır.

Türk’ün  istiklâlini dünyaya haykıran Lozan Barış Antlaşması’nda ise bütün çaba ve gayretlere rağmen Hatay geçici olarak Fransız işgali altındaki Suriye’ye bırakılmıştır. Fakat Başbuğ Atatürk’ün Hatay’ı hiçbir şekilde Misakı Milli sınırlarının dışında bırakmaya niyeti yoktur . Başbuğ Atatürk’ün üstün gayreti ile 1936 da ikinci Dünya Savaşı’nın etkisi ile Suriye’deki işgali sonlandırmaya karar veren Fransa yapılan antlaşmada İskenderun sancağının statüsüne değinilmemiş olan Hatay bölgesi dolaylı olarak Suriye Arap Cumhuriyetine bırakılmıştır.  Ancak bu duruma Başbuğ Atatürk’ün önderliğinde genç Türkiye Cumhuriyeti müsaade etmedi ve Fransa ile milletler cemiyetinde görüşmeye gidildi fakat görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştır.

Türkiye İskenderun sancağı için bağımsızlık istemekte idi. Bu isteği Türkiye cumhuriyeti 1936’da Fransa ya verdiği nota ile bildirdi. Başbuğ Atatürk 1 Kasım 1936 da Türkiye Büyük millet meclisinde yaptığı konuşma şu şekilde “ Milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük bir mesele , hakiki sahibi Öz Türk olan Hatay ve İskenderun çevresinin mukadderatıdır.  Diyordu Fransız elçisi ile yaptığı bir konuşmada Fransız elçisinin yüzüne Hatay benim şahsi meselemdir bu konunun şakaya gelmeyeceğini bilmelisiniz diyordu büyük Gazi nitekim öylede oldu Hatay Türk’ün yurdu idi Gazi Paşa’nın Sağlığında uyguladığı doğru strateji ve büyük gayret ile Bağımsız Hatay Cumhuriyeti kurulmuştu.

HATAYIN KURTULUŞU

27 Ocak 1937’de Cenevre’de toplanan  Milletler cemiyeti Hatay’ın bağımsızlığını kabul etmişti ve seçim yapılarak nüfus tesbiti yapılmasına karar verilmişti kısacası Fransız devleti yeni bir savaş Arzu etmiyordu ve Atatürk’ü yakından tanıyorlardı vatan toprağı için gözünü kırpmadan Botlarını yeniden giymek konusunda tereddüt etmeyecekti Gazi Mustafa Kemal Atatürk . Fransız hükümetlerine bunu bildiren Başbuğ Atatürk’ün şahsi çabası ile yapılan anlaşma sonucunda tarafsız bir seçim yapılması konusunda anlaşmaya varıldı ve akabinde kurmay Albay Şükrü kanatlı komutasındaki Mehmetçikler kırk Asırlık Türk yurduna yeniden giriş yaptı.

Ağustos ayında bağımsız seçimler yapıldı ve meclisinin çoğunluğunu da Hatay nüfusunun çoğunluğu gibi Türklerinin oluşturduğu seçim sonucuna yansımış ve 2 Eylül 1938 de Hatay Türk Cumhuriyeti kuruldu. Cumhurbaşkanlığı görevine Tayfur Sökmen , Meclis başkanlığına Abdülgani Türkmen getirilmiş Başbakanlığa ise Abdurrahman Melek olmuştur. Devletin resmi dili Türkçe , Fransızca ve Arapça olmuştur. Para biriminin ise Suriye lirası ve Türk lirası olmuştur. Hatay devleti statüsü net olmayan bir şekilde yaşamına devam ederken ikinci dünya savaşının yaklaşması ile Türkiye ve Fransa arasında imzalanan bir antlaşma ile Hatay meclisinin almış olduğu bir karar sonucunda Kırk asırlık Türk Yurdu Hatay anavatana katılmıştır.

Türkiye 7 Temmuz 1939 da Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ili olmasına karar verildi ve işlemler ile çözüm misakı Milliye uygun bir şekilde çözüldü. Bunun sonucunda 23 Temmuz 1939 da HATAY’I FRANSIZ ASKERLERİ TERK ETTİ. Böylece Sevr rezaleti resmen yırtılıp atıldı ve Başbuğ Atatürk’ün dediği gibi KIRK ASIRLIK TÜRK YURDU DÜŞMAN ELİNDE ESİR KALMADI

YAŞA VAROL MUSTAFA KEMAL PAŞA!

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir