İSRAİL VE AZƏRBAYCAN’NIN TARİHSEL İLİŞKİSİ

Değerli Takipçilerimiz bugünkü yazımızda sizlere İsrail’in Azərbaycan ile TARİHSEL  bağlamda İlişkilerini ele alacağız muhtemel durumları maddeler halinde yazmaya çalışacağız. Azerbaycan’ın İsrail ile  Siyasi  ideolojik hiç bir ortaklığı söz konusu değildir. İsrail’in Azərbaycan ile ilişkisi daha çok bulunduğu konum itibariyle olmuştur. Azerbaycan’ın coğrafi konumuna baktığımız zaman ne demek istediğimizi bütün takipçilerimiz anlayacaktır. Bu durumda ki yazılarımızı yazı dizisi şeklinde oluşturacağız Tanrının izniyle . Gelelim Maddeler halinde İsrail Azərbaycan ilişkisini incelemeye ;

İçerik Şeması

İRAN’IN BÖLGEDEKİ VARLIĞI

İsrail Azərbaycan ilişkilerinde temel eksen bana göre İran’ın bölgedeki varlığı temel olarak ele alınabilecek bir etkendir. Bu etken İsrail’in bakış açısı ile değerlendirdiğimiz zaman net bir şekilde açıklanabilir. İsrail Kendi kişisel menfaatleri doğrultusunda bölgede güçlü Bir İran devleti istememektedir. Bunu engellemek için ise bizzat Azərbaycan Türklerini bölgede dengeleri değiştirecek bir aktör olarak görmektedir.

İran rejimi hariç yüzde elliden fazlasının Azərbaycan Türkleri olduğu gerçeğini İsrail ve bütün Dünya bilmektedir. İsrail’in İran’ı etkisizleştirme operasyonu kapsamında Azərbaycan Türklerinin Ana Otağı olarak gördüğü kuzey Azərbaycan Cumhuriyetinin ortaklığına talip olması bizi şaşırtan bir gelişme değildir.

İsrail için bu politikanın yeni olmadığı aşikardır. İsrail Azerbaycan’ın Bağımsızlığından kısa bir süre içinde Azərbaycan Cumhuriyetini tanıması (  25 Aralık 1991 ) bunun en büyük örneğidir. İsrail Azərbaycan ilişkilerinde 7 Nisan 1993 dönüm başlangıç noktası olmuştur. Ağustos 1993’de ise İsrail ile ilişkiler zirveye ulaşmıştır.

Bugün Karabağ AZERBAYCANDIR sloganı ekseninde kazanılan zafere İsrail’in verdiği destek şaşırtıcı değildir aksine tarihsel bir süreklilik ilişkisidir. Coğrafya ve coğrafyada yaşayan Devletlerin varlığı ekseninde incelediğimizde bu gerçeği göreceğiz. İsrail’in Azərbaycan’a verdiği destek Karabağ’ın Azatlığına giden yolda gerçekten çok önemlidir. Bizler Azərbaycan Cumhuriyetinin çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz bu sebeple İsrail’in Azərbaycan Cumhuriyetine verdiği destek bizim için önem arz etmektedir ve değerlidir.  Özelikle satın alınmış olan İsrail yapımı İHA ve Sihalar ile Azərbaycan Cumhuriyet’inin işgalci Ermenistan yönetimine verdiği ekonomik zarar görmezden gelinemez. Ayrıca İsrail yahudi lobisinin ne kadar dünyada güçlü olduğu görmezden gelinecek bir durum değildir. Yahudi lobisi bugün Dünyada en güçlü lobilerden birisidir ve Karabağ kurtuluş savaşında Yahudi lobisinin Ermeni lobisi ile birlikte hareket etmemesi ve Azərbaycan aleyhinde bir faaliyetde bulunmaması Azərbaycan Cumhuriyetinin büyük bir kazanımı olmuştur.  

TARİHSEL BAĞLAMDA İSRAİL RUSYA GERİLİMİ

TARİHSEL BAĞLAMDA İSRAİL bölgede kendisinin dışında hiç bir güçlü devlet varlığı istememektedir. İsrail’in istemediği Devletlerin başında İran ile Rusya federasyonu gelmektedir İsrail kuzeyden güneye güçlü bir devlet arzu etmemektedir.

Rusya ve İran bugün İsrail açısından sorun teşkil ettiği için İsrail bölgesel bağlamda onlara karşıt güçleri ve Devletleri desteklenmektedir. Bu bağlamda İsrail Azərbaycan ilişkileri incelenmelidir. İsrail’in kutsal davası olan arzı mevut dikkatlice inceledim ve bu davaya konu olan coğrafya da İsrail güçlü bir Rusya veya güçlü bir İran arzu etmiyor. Bu doğrultuda incelendiği Zaman Azərbaycan İsrail ilişkileri sınırlı olduğu halde bile Rusya, Ermenistan, İran için sorun teşkil edecektir.  

Bugün tarihsel bağlantıda incelendiği zaman İsrail’in Azərbaycan’a verdiği desteğin bir listesi yapılabilir olacaksa en güçlü destek şüphesiz Karabağ AZERBAYCANDIR sloganı ile başlatılan it kovan harekatı olmuştur. Azərbaycan özel harekatına İsrail’in verdiği Eğitim ve Lojistikte Desteği ve İsrail üretimi İHA ve Sihalar bu noktada şüphesiz büyük bir önem teşkil edecektir ve bu önemi İt kovan harekatının başarısı ile Rusya, İran ve müttefikleri Ermenistan terör örgütü görmüştür.

AZERBAYCAN PETROLÜNÜN ÖNEMİ

Azərbaycan Müslüman ülkeler arasında İsrail ile diplomatik, Siyasi ve Ekonomik ilişkileri son derece iyi olan nadir ülkelerden birisidir. İsrail’in Devlet düzeyinde en önemli lideri Netenyahu Bakü’yü ziyaret etmiştir . (1998) Ocak 2004 ‘de ise Azərbaycan Cumhuriyetinin meclisi Azərbaycan Cumhuriyetinin anti  semitizmi benimsemediğini ve  Azərbaycan Cumhuriyetinin Birçok Yahudi kökenli vatandaşı olduğunu  en yetkili merciden ifade etmiştir. İsrail Azərbaycan Cumhuriyet’inin bugün en çok petrol ithal ettiği ikinci Devlettir.

2009 yılında Bakü’de Azərbaycan ve İsrail ile Ekonomik bir çok antlaşma imzalandı. Ve Bakü Ceyhan Tiflis politikası ile İsrail Azərbaycan ile ekonomik ilişkilerini düzenli bir şekilde yürütmektedir. Azerbaycan’ın hava yolu şirketi İsrail’e aşağı yukarı 1993’den beri seferlerini düzenlenmektedir. Azərbaycan ile İsrail arasında yirmi Şubat 2007’de yatırımların karşılıklı korunması konusunda anlaşılmıştır. Nisan 2017’de ise iki ülke arasındaki çifte vergilendirme antlaşması imzalandı , Temmuzda ise İki ülke arasında İsrail’in modern tekniklerini kullanarak oluşturulacak olan ulusal bilgi sistemi çok önemli bir projedir. İsrail’in Azərbaycan ile ekonomik ilişkileri 2019 itibarı ile Beş milyon doları Aşmaktadır. Bu ekonomik değerlerin temelini de Petrol ve Savunma sistemleri oluşturmaktadır .

YAHUDİ NÜFUSUN VARLIĞI

Azerbaycan’ın İsrail ile ilişkileri bir eksende de Azərbaycan Cumhuriyetinin Yahudi vatandaşları bulunması aşağı yukarı 15.00 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Aynı şekilde İsrail’de ise yaklaşık seksen bin Azərbaycan Türkü Yahudi yaşamaktadır iki ülkede karşılıklı olarak bulunan Yahudi nüfusu ve Yahudi yaşam kültürü iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında bir araç haline gelmiş durumdadır.

Kısacası Birinci bölümde ifade etmek istiyorum ki Azərbaycan İsrail İlişkileri tarihi sosyal kültürel ve ekonomik eksende Coğrafya niteliği ile Birleşip Güçlü bir ilişki meydana getirmiştir bu kanıya varmamız da önemli bir faktör olduğunu düşündüğüm sebep ise İsrail dış işleri bakanının Azərbaycan Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünün yanında açıkça cephe alması ve bu doğrultuda İsrail’in Azerbaycan’a Son derece önemli destek sağlamış olmasıdır.

Azerbaycan’ın İsrail ile ilişkileri Sosyal Kültürel Ekonomik olarak gelişmeye devam ederken Tarihsel misyonuna katkı sağlayacak en önemli faktör olacaktır Azərbaycan’ın toprak bütünlüğünün savunulması.  Bugün Karabağ’da işgalin Sona ermesinden sonra bölgede bulunan Devletler arasında Kaybedenlerin açıkça ortaya çıktığını düşünüyorum Ermenistan terör örgütünün ardından bölgede en çok prestij kaybeden devlet şüphesiz İran rejimi olmuştur.

Kazanan ise Azərbaycan Cumhuriyetinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ve İsrail olmuştur çünkü İsrail İran’a uluslararası alanda bir darbe daha vurmuştur , toprak bütünlüğünü sağlamış güçlü bir Azərbaycan herzaman İran’a darbe olacaktır. Türkiye’nin kazanımı ise herkes tarafından bilinen Realist gerçeklerdir. Değerli Takipçilerimiz ikinci bölümde bu konuyu daha detaylı olarak inceleyecek ve Ayrıntıları ile konuşmaya devam edeceğiz. Yazımı sosyal medyada rastladığımız güzel bir söz ile bitirelim mi 🤗 evet öyle yapalım ;

İSRAİL İLE AZƏRBAYCAN İYİ BİR DOSTDUR , FAKAT AZƏRBAYCAN İKE TÜRKİYE KARDEŞTİR !

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir