X

KADİM TÜRKLERİN YURT SEVGİSİ

İçerik Şeması

YURT SEVGİSİ

Kadim Türklerin Cihanın aksine yurt sevgisini sanıldığı gibi Fransız İhtilali ile öğrenmiş değildir. Yurt sevgisini saçma sapan fikirler ışığında öğrenenler ancak Emperyalist sistemin oyunlarını anlamayan aptalların işidir.

METEHAN

Kadim Türklerin Ülküsü her daim Kızılelma’ya doğru At sürmek olmuştur. Kadim Türklerin yurt sevgisinin temelini toprak sevgisi olarak gördüğünün altını çizerek. Tarihe ismini altın harflerle yazdırmış Türk Başbuğlarının yurt sevgisi ve Kızılelma sevdasına dair bazı tarihe mal olmuş sözleri sizlere aktarmak istedim. Bu bağlamda ilk sözü elbette Türk ordularının kurucusu, Başbuğ Metehan’ın şahsına bırakmak lazım gerekir.

İsterse üzerinde tek bir ot bitmesin ne kadar değersiz olursa olsun, Toprak Devletin Temelidir ve hiç kimseye verilemez.

METEHAN

Başbuğ Metehan bu sözü söylediğinde muhtemelen ortada Fransa diye bir devlet dahi yoktu. Başbuğ Oğuz Türklerin birliğini ve dirliğini şu şekilde ifade etmektedir.

Gök Tanrı bana güç verdi kuvvet verdi ölgün Milleti dirilttim. Şimdi gök Çadırımız güneş bayrağımız olsun.

METEHAN

Derken Kızılelma’ya doğru At sürmeyi Türk’e buyruk vermiştir. Kadim Türklerin yurt sevgisi elbette kadim Türklerin Yöresinin bir parçası olmuştur. Ve Atam  Oğuz

Benden eyerimi isteyin vereyim, Atımı isteyin vereyim , Çadırımı isteyin vereyim fakat vatanından hiç kimse bir karış toprak istemesin vermem.

METEHAN

Diyen Başbuğ Metehan’ın ruhu bugün Azerbaycan ordusunda yeniden canlanarak tarih yazmaktadır . Türklerde Vatan sevgisi Kadim törenin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Gittiği her yerde kendi devletini kuran, esaretin yerine her zaman özgürlük ve Hürriyeti tercih eden. Türk milletinin karakteri yüksektir. Elbette bu yüksek karakterli yüce Millet bağımsızlık uğruna, candan, serden, yardan geçecek Türk’ün nefes aldığı her diyara. Türk’ün bayrağını dalgalandırmak uğruna mücadele edecektir. 

OĞUZ KAĞAN

Ey Türk üstte Mavi gök çökmedikçe , Altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir demektedir.

OĞUZ KAĞAN

Burada il kelimesi Devlet anlamındadır. Eski Türlerin tamamında il yurt vatan Devlet eş anlamlı kelimelerdir ve Türk kağanı Ötüken ormanlarında oturduğu sürece il’de sıkıntı yoktur. Denilerek bağımsızlığa verilen önem gösterilmektedir. Bugün Türk dünyasının çeşitli yerlerinde Dodurga terimi kullanımdadır kadim Türklerin sözcüğünde Dodurga yurt almak ve onu elde tutmak anlamındadır.

ATTİLA

Ben sadece asıl bir ailenin evladı okumakla değil Asil bir Milletin evladı olmakla Gururluyum

ATTİLA

Sözü söylendiği  zaman yine ortada Fransız devletinin olduğunu zannetmiyorum. Çünkü sözde büyük Roma Başbuğ Attila‘nın atlarının altında edilmekte idi.

SULTAN ABDÜLHAMİT HAN

Kılıçla Alınan Vatan Kılıçla verilir , Para ile satılamaz.

SULTAN ABDÜLHAMİT HAN

Diyen Sultan Abdülhamit Han’ın Başbuğ Oğuz handan ne farkı vardır ?  

Kadim Türklerin Ülküsü Her zaman Devlet ebed müddet olmuştur. Türk canını devleti için feda etmekten çekinceleri olacak en son ırktır. Kırk kişi ile saray basan Atam Kürşat , ordusunu milyonluk çin ordusunun üzerine sürüp bu kadar çinliyi nereye gömeceğini merak eden atam Metehan ve Anadolu’yu haçlı ordusuna mezar eden Başbuğ Kılıçarslan bunun en büyük ispatı olmuştur. Modern Türkiye’nin kurucusu ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sayıca az inanmış evlatları ile. Çağdaş demokratik Milliyetçi Türkiye’yi inşası Türk töresinin canlı bir varlık olarak. Kadim Türklerin genetiği haline geldiğini gösterir. Doğu Türkistan’da yıllardır Çin zulmüne isyan ederek özgürlük peşinde koşan yiğitler yiğidi. Gök bayrağın çerileri ile Atam Kürşat arasında ne fark vardır?

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile Islanmadıkça terk olunamaz.

Bizim Milletimiz vatanı için hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.

Söz konusu Vatansa gerisi teferruattır.

Türk vatanı bir bütündür bölünemez.

Kırk Asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz.
Vatan sevgisi Ruhları kurtaran en kuvvetli Rüzgardır.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Diyen Başbuğ Atatürk’ün Benden eğerimi çadırımı atımı isteyin vereyim fakat vatanımdan bir karış toprağı vermem diyen Metehan’dan ne farkı vardır ? Türklerde kadim Devletin bölünmez bütünlüğü ve ebediyen yaşayacağı anlayışı hakimdir. Bu yüzden Osmanlı Devleti’nin diğer ismi Devleti Ali Osman Sonsuza kadar payidar olacak. Yüce Osmanlı Devleti anlamında kullanılmış olduğu rivayet edilir. Başbuğ Atatürk ise;

Benim Naçiz vücudum elbette bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye cumhuriyeti ebediyen payidar olacaktır.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Diyerek bu inancını diri tuttuğunu bizlere ispatlayan büyük bir devlet adamıdır.

Başbuğ Atatürk’den çok sonra çağdaş demokratik Türk devletlerinin kurulmasını sağlayan Türk liderlerinin hepsinin sözleri ve eylemleri, büyük Türk milletinin Töresinin ne kadar diri ve canlı olduğunu göstermektedir.

STİPEN TOPAL

Örnek verecek olursak Gagavuz ’yanın millî Lideri stipen Topal;

Özgürlük ve bağımsızlık Gagavuz’ ların  temel hakkıdır bizler oğuz Türküyüz özgürlüğümüzü alacağız.

STİPEN TOPAL

Diyerek Töreyi yaşadığını ve yaşattığını ifade etmeyi kendisine borç bilmiştir.

RAUF DENKTAŞ

Rauf Denktaş bey ise Bir gün bir sevgili sizi çağıracak ve siz herşeyi bir kenara bırakarak gideceksiniz. Çünkü o sevgili Vatandır, Millettir Bayraktır diyerek Asırlar sonra şanlı Türk ordusuna, Metehan’ın verdiği buyruğu Bizlere hatırlatmaz mı ?

Devletsiz yaşayan Millet yoktur, Kıbrıs Türkleri Türk milletinin ayrılmaz parçasıdır.

RAUF DENKTAŞ

Diyen Rauf Denktaş beyin gök Çadırımız güneş bayrağımız sözünü Diyen Ecdadından ne farkı var ?

EBULFEZ ELÇİBEY

Sevgim Millete vurgunluğum Azatlık ve Hürriyet’e

EBULFEZ ELÇİBEY

Diyebilen bir lider olan Elçibey Başbuğ Atatürk’ün askeri olarak onun izinden gitmemiş mi ?

Ey Ulu tanrım Türklüğümü benden esirgeme

EBULFEZ ELÇİBEY

Diyen Elçibey’in Türklük bilincini sorgulamak kimin haddine düşmüştür .

KADİM TÜRKLERİN TÖRESİ ÖZGÜRLÜK

Kadim Türklerin ilk çağlardan 21.yy’a kadar yaşatmış olduğu Türk töresi Özgürlük bağımsızlık ve Hürriyet sevdası içinde Adaletin temsilcisi olmuştur. Türk milletinin bu hassasiyetleri bazen Kürşat olmuştur. Bazen Metehan. Bazen Bumin kağan. Bazen Mubariz İbrâhimov. Bazen batı Trakya Türklerinin lideri Dr. Sadık Ahmet. Fakat Türk milleti hiç bir zaman esir olmamıştır ve yeri gelmiş Ergenekon yurdunu yırtıp atarak hürriyetini kazanmış. Yeri gelmiş Sovyet Rusya’nın demir perdesini yıkarak Hürriyetini elde etmiştir. Şimdi ise Kızıl çin ve Emperyalist İran Türk’ün hedefindedir Yıkılacak Yok olacaktır . 

Zulmün bağrına bir Kürşat Adaletin okunu saplayacaktır. Ve güney Azerbaycan ve Doğu Türkistan Cumhuriyet’ini  Türk milletinin sekizinci ve dokuzuncu cumhuriyeti olarak tarih sahnesinde yerini alacaktır . Bundan sonra Suriye ve Irak Türkmenleri bir olacak Türkmeneli Cumhuriyet’inin Özgürlüğünü haykıracaktır. Kısaca anlatmaya çalıştığım şey kadim Türklerin özgürlüğü için her zaman savaş düğünü toyu olacaktır.

Bugün Şanlı Ordumuzun başlatmış olduğu Karabağ Taarruzu. Türk’ün Can verip yurt vermeyeceğini. Ve Türlü asimilasyona baskıya zulme karşı kaybettiği, her çakıl taşını düşmandan geri alacağını, bize gösterir nitelikte asırlar öncesinden Oğuzhan’ın verdiği buyruktur .

Tanrı Türk’e Tek Bayrak altında Şanlı Yurt Turanı görmeyi nasip kılsın. Tanrı cephede Türk’e ait olan her karış toprağı düşmana mezar eden ordumuza kut versin. Zafer nasip etsin kısacası Türk’ün ili ve Töresi dünya Durdukça payidar olsun!

Yeniden Dirilecek Börteçine, Kan kusturacak kızıl Çin’e

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !

Leave a Comment