KAHRAMAN MEHMETÇİK ATA YURDU OĞUZ OCAĞI AZƏRBAYCAN’DA

Mehmetçik Azərbaycan topraklarına tarihsel süreçte daha öncede gitmişti bildiğimiz gibi ordumuzun başında Nuri Paşa bulunuyordu ve Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu Zor duruma rağmen Gardaş zorda olduğu için yardıma koşmuştu , emir vermişti Ordusuna Başkomutan Mehmet Reşat Han’a vekâleten Enver Paşa ve Dağıstanlı ve Azerbaycanlı gönüllülerin de takviyesi ile kurulan Kafkas İslam ordusu 1918’de  Bakü Sovyet’i , Britanya imparatorluğu , Merkezî Hazar Diktatörlüğü ve Beyaz Ordu’ya karşı büyük bir zafer kazandı ve Azərbaycan Cumhuriyetinin kurulmasında önemli bir pay sahibi olarak tarihteki yerini almıştı.  Tarihsel kronolojik olarak 26 Eylül’de başlayan Kafkas İslâm Ordusunun Bakü’yü kurtarma operasyonu Tarihin Cilvesi olarak Karabağ’ın azat edildiği Zaferin başlangıç günlerine denk gelmiştir ki buradan hareketle 26 Eylül Azərbaycan Türklerinin Şanslı günü olarak edilebilir. Azərbaycan Türklerinin deyimi ile de uğurlu gündür. O günde Düşman kuvvetlerin içinde bulunan Ermeni Devrimciler (i teröristler ) Türk’ün gücünü görmüştür  bugün de Cephede Şanlı Azerbaycan ordusu tarafından Ermenilere (terörist) Türk’ün gücünü Yeniden gösterilmiştir.

Tarih eğer gerçekten Tekerrür ediyor ise Ermeni teröristler için tekerrür etmektedir. Büyük Ermenistan rüyası ile hareket ederek Türk’ün kadim topraklarında Soykırım, Katliam ve çeşitli terör eylemleri ile İşgal politikası güden Ermeni işgalciler her yüzyılda bir Türk’ün gücünü görmüştür ve peşinde oldukları boş hayallerinden vazgeçemedikleri sürece de Türk’ün gücünü göreceklerdir. Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun ertesinde Kahraman Türk ordusuna ithafen kahraman Enver Paşa’nın şu sözleri Tarihe geçmiştir : “  Allah’a şükürler Olsun ki Allah’ın yardımı ile Bakü Şehri 30 Saatlik şiddetli muharebeden sonra , 15 Eylül 1334 de saat 9 suların da ele geçirilmiştir.  

KAFKAS İSLÂM ORDUSU NEDİR , KİMDİR ? 

Kafkas İslam ordusu Osmanlı Devleti’nin Mart ve Ağustos Arasında kurmuş olduğu Doğu orduları gurubunun bir parçası olarak kurduğu Osmanlı askerî birimidir. Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın emri ile ittifak ortağı Almanya’nın tüm ısrarlarına rağmen Yalnızca Müslümanların oluşturduğu bir Ordu olmuştur.  Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkasya cephesinde görevlendirilmiştir. Kağıt Üzerinde Ordu olarak kabul edilmektedir Fakat KAFKAS İSLÂM ORDUSU üç tümenden oluşmuştur ve savaş sebebiyle hızla eriyen Ordumuzun bir tümeni olarak görev yapmaktadır ve 4. Ve 5.tümenleri ise Azərbaycan ve Dağıstanlı Türklerden oluşmaktadır. Toplam mevcudu yirmi bin kişidir. Karargahı Bakü şehrinde bulunan kolordunun amacı Enver Paşa’nın Turancı görüşleri görüşleri doğrultusunda Kargaşa içinde bulunan Rusya’nın elinden Azərbaycan ve Dağıstanlı Soydaşlarımızı kurtarmak olmuştur ve Kısa sürede olsa amacına ulaşmıştır. Kısacası Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Muzaffer bir Ordusu olmuştur . Kafkas İslam ordusu komutanı Nuri Paşa’nın özverili çalışmaları sayesinde Bakü’nün kuruluşundan hemen sonra Dağistan’a geçerek kurulan cumhuriyete destek olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin Azərbaycan ve Kafkasya Halklarına yardım etmesi Savaşı’ın ortasında Azərbaycan demokratik cumhuriyeti ile Batum dostluk antlaşması imzalanmıştır ve bu antlaşmanın dördüncü maddesinde belirtilen madde gereği Mehmet Emin Resulzade beyin davetiye Osmanlı orduları Bakü’ye yardım için KAFKAS İSLÂM ORDUSUNU harekete geçirmiş ve Bakü’yü düşman işgalinden kurtarmıştır.

BAKÜ’NÜN KURTULUŞUN 102. SENESİNDE KARABAĞ AZERBAYCANDIR ! 

https://youtu.be/axVrMRCawFk

Bakü’nün kurtuluşun 102. Sene-i devriyesinde Azərbaycan Cumhuriyeti’nin işgal altındaki topraklarını kurtarma operasyonu kararlılık ile başlatılmış ve operasyona Başkomutan İlham Aliyev İT KOVAN  qabıq əməliyyatı ismi verilmiştir. İt kovan harekatı Muzafferı Azərbaycan ordusunun Yazdığı kahramanlık destanı ile Ortalama kırkbeş gün içinde Zaferle sonuçlanmıştır. Muzaffer Azərbaycan ordusunun Yazdığı Destan sonucunda imzalanan Anlaşma ile Dağlık Karabağ’a barış! Gücü olarak gelen Rus ordusu yanında tartışılan konulardan biriside Karabağa Türk ordunun gidip gitmeyeceği idi Fakat Türkiye cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün Gayreti ve Sayın Aliyev’in desteği ile Türk ordusunun Karabağ’a giderek Azərbaycan Cumhuriyetinin ve Halkının Soydaşlarımızın hakkını kimselere yedirmemek için Konuşlanması için verilen tezkere bugün Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisinden Geçerek kanunlaşmıştır. Bakü Zaferinin 102. Sene-i devriyesinde Yeniden Azərbaycan’a giden kahraman Türk ordusu Muzaffer Azərbaycan ordusuna Destek verecek ve Azərbaycan Halkının Yanında olacaktır.

Azərbaycan Türklerinin Hakkını , Muzaffer Azərbaycan ordusu İte yedirmeyiz dedi ve destan yazdı Kahraman Türk orduları da 102. Sene önce olduğu gibi birlikte omuz omuza Azərbaycan Halkının hakkını Ayı’ya yedirmeyecektir Allah’ın izniyle Muzaffer Azərbaycan ordusunun sahada kazandığı başarıyı ite köpeğe ayıya yem etmeye hiç niyetimiz yoktur , Ayrıca Türkiye cumhuriyeti Azərbaycan ile oluşan Yeni sınırına da tren yolu inşa edecektir sayın ulaştırma bakanımız bizzat ifade etmiştir. Azərbaycan Türklerinin lojistik ve bölgesel bir güç olması için Türkiye Cumhuriyeti Daima yanındadır.  Türk Milletinin yek vücut tek yürek inandığı gerçek şudur ki ;  KARABAĞ AZERBAYCANDIR ! 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ülkesi ve Milleti ile Bölünmez bir Bütündür. 

Yaşasın İki Devlet Tek Millet  Yaşasın Azerbaycan  !

 Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ! 

Ne mutlu Türküm diyene ! 

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir