Kanuni Sultan Süleyman

Kanunu Sultan Süleyman, 1494-1566 Yılları arasında yaşamış, Osmanlı İmparatorluğunun 10. Padişahı ve 89. İslam Halifesidir. 1520 yılından 1566 yılına kadar toplam 46 yıl padişahlık yapmış, adaletli imparatorluk yaptığı için kendisine “Kanuni Sultan Süleyman” adı verilmiş, halkı tarafından da “Muhteşem Süleyman” diye taçlandırılmış bir padişahtır.

kanui sultan süleyman

Kanuni Sultan Süleyman 1494 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Babası 1. Selim Trabzon Valisi idi. Annesinin adı; Ayşe Hafsa Valide Sultan’dır. Sırasıyla Bolu, Şebinkarahisar, Kefe’de Sancakbeyliği yaptı. Bilinen 4 tane eşi olduğu bunlar; Mahidevran Sultan, Fülane Hatun, Hürrem Sultan, Gülfem Hatun’dur. 16 tane çocuğu bulunmakta, bunlardan Hürrem’den olma Şehzade Selim Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra tahta geçen isimdir. 46 yıllık padişahlığı sırasında 13 defa sefere çıkmış, 300 kale fethetmiştir. Bunlardan bazıları; Rodos’un Fethi, (Çok önemli bir konumdadır Akdeniz de önemli bir ticaret merkezidir.) Malta Adasının Fethi, Trablusgarp’ın Fethi, bir tek Viyana kuşatması sırasında çetin hava koşulları sebebiyle orduyu geri çekmek zorunda kalmıştır. Diğer seferleri hep zaferle sonuçlanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde bazı ufak iç isyanlar çıkmış bunlar da kısa sürede bastırılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman; sanat ve mimariye önem verirdi. Hükümdarlığı döneminde başta Süleymaniye ve Selimiye camileri olmak üzere birçok eser onun döneminde yapılmıştır. Ünlü Mimar, “Mimar Sinan” Kanuni döneminde yaşamış, birçok esere o imza atmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman
Osmanlı İmparatorluğu’nun Beylikten başlayarak Cumhuriyete kurulana kadar gelmiş geçmiş 36 padişahın içerisinde; naif kişiliği, adaletli tavrı, cesaretli komutanlığı, üstün zekası, sanat adamlığı ile ismi öne çıkmış padişahlardan bir tanesidir. En uzun süreli padişahlık yapmış ve ordusu Zigetvar seferinde iken hayata gözlerini yummuştur. Ordu hezeyana uğramasın diye aylarca öldüğü ordudan ve halktan saklanmış, zafer kazanılınca halka söylenmiştir. Halkı ve fethettiği ülkelerin vatandaşları tarafından çok sevilen üstün bir şahsiyettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir