KARABAĞ AZERBAYCANDIR

İçerik Şeması

10 KASIM KARABAĞ ANLAŞMASI

Karabağ AZERBAYCAN Cumhuriyetinin Bölünmez bir parçasıdır Sloganı ile Yaklaşık kırk beş gün önce Başladı. Türk’ün Gücünü Dünyaya Gösterme sanatını icra etme sırası Başbuğ Atatürk’ün ardından kan ve Can Gardaş Azərbaycan ordusunda idi. Emir verdi Ordusuna Başkomutan Aliyev ve Türk’ün ordusu işgal edilmiş gasp edilmiş topraklarına Taarruza geçti yeniden Adaletin tesisi için. Türk Tanrının Adaleti Sağlaması için Dünyaya gönderdiği Akıncıları değil miydi ? İşte görevini yapmıyor , Bittiler, Tarih Sahnesinde çekildiler dedikleri Yüce Türk ordusu gün Doğmadan evvel Kafkasya’ya Aniden Adalet Taarruzuna  geçti.

Yaklaşık kırk beş gün boyunca Cephede Destan Yazan Azərbaycan ordusunun Faaliyetlerini kısaca özetleyebiliriz. Azərbaycan ordusu İşgalci Ermenistan yönetiminin bütün İkiyüzlü tavrına karşı dirayetli bir şekilde cephede yerini aldı ve “tek bir sivil vatandaşa zarar vermeden” Cephede Destan yazmıştı. Azərbaycan ordusu İşgalci Ermenistan yönetiminin Sivillere düzenlediği saldırılara rağmen Bütün uluslararası alanda Yaptırıma maruz bırakılmasına rağmen , Sık sık Emperyalist sistemin aktörleri tarafında tehdit edilmesine rağmen Cephede Destan yazdı . Ve kırk Beş gün içinde bütün Dünyaya şu gerçeği Başkomutan Aliyev’in dediği gibi “Demir yumruğunu vurarak “. Anlattı. Şimdi 9 kasım gecesinde işgalci Ermenistan tarafından Türk’ün gücünün Anlaşılması ile birlikte imzalanan Ateşkes antlaşması ile Karabağ AZERBAYCANDIR gerçeğini bütün Dünya kabul etmek zorunda kaldı. Muzaffer Azərbaycan ordusunun Cephede Yazdığı Destan’ı ayrı bir yazım’ da Tekrar  ele alacağız mutlaka ama şuan Bizim öncelikle ele almak istediğimiz konu Muzaffer Azərbaycan ordusunun Yazdığı Destan sonucunda imzalanan Anlaşma ile birlikte Azərbaycan Cumhuriyet’imizin ve Türk milletinin  kazançları olacaktır dilim döndüğünce ifade etmeye çalışacağım gerçeklerin faydalı olmasını diliyorum .

ANTLAŞMASININ GETİRİLERİ :

Muzaffer Azərbaycan ordusunun Yazdığı Destan sonucunda imzalanan Anlaşma ile Türk Milletinin kazancını dokuz temel madde altında incelenebilir gördüğüm için ilk maddemiz ile başlıyorum :

Karabağ Artık Uluslararası Antlaşma ile Resmen Azerbaycan’dır

Öncelikle bundan sonra Âli Başkomutan Aliyev’in söylediği gibi bundan sonra Karabağ’ın Hukuki statüsü ortadan kalkmıştır. Bu hukuki statü dedikleri olayı hiç bir dünya Devleti  tanımadı ise de artık uluslararası alanda imzalanmış ve işgalci Ermenistan’ın da kabul ettiği bir antlaşma ile bu durum dosta düşmana ilan edilmiştir. Karabağ Artık Uluslararası Antlaşma ile Resmen Azerbaycan’dır.

TURAN YOLU

Azərbaycan Cumhuriyeti ile Nahcivan  özerk  Cumhuriyeti ile Açacağı yeni koridor ile Türkiye Cumhuriyeti ile kara bağlantısını sağlayan önemli bir avantaj elde etmiştir. Bu avantaj ile Azərbaycan Cumhuriyeti Ticari ve kültürel bir atılım sağlamıştır. Karabağ sorununun çözümü Türk Milletinin adına umut verici olmuştur. Türk Dünyasının kültürel , Siyasi, Askeri ve Ticari iş birliği açısından Cennet mekân Atatürk’ün oluşturduğu Nahcivan Sınırı bugün Türk Dünyası açısından stratejik bir öneme sahip oldu. Ve Muzaffer Azərbaycan ordusunun Yazdığı Destan sonucunda bu Strejik önem bugünden itibaren kat ve kat artmıştır.

ERMENİSTAN İŞGALCİ DEVLET OLARAK TANIMLANMIŞTIR

Bugün Kafkasya’da Rusya dışında Güçlü bir devletin olması mümkün değildir bakış açısı hakimdi ne zaman bu hâkim alğı değişti . Muzaffer Azərbaycan ordusu ne zaman Otuz yıl bekledik hiç bir sonuç alınmadı artık Türk’ün Demir yumruğunu İşgalci Ermenistan’ın kafasına vurmak vaktidir Dediği anda bu algı problemi Kafkasya’da Türk’ün lehine değişti. Artık Kafkasya’da Hazar devletinin torunları söz sahibidir ve kimseye Hakkını hukukunu çiğnemeye niyeti yoktur bunu Türk’ün Hak ve Hukukunda gözü olan Düşman Unsurlar Görmüştür. Kahraman Azərbaycan ordusunun her ferdine şükranla Minnetle Şehit Askerlerimizi rahmetle Gazilerimizi Minnetle anıyorum .  Kafkasya’da Dengeleri değiştiren unsurun Türk milleti tarafından dikkatlice okunmasını arzu ediyorum . Artık Rusya federasyonu açısından Ermenistan bölgede resmen işgalci olarak tanımlanan bir terör Devleti olduğu kabul edilmiştir.

ERMENİSTAN AZERBAYCAN ORDUSUNA TESLİM OLMUŞTUR

Üçüncü maddeye baktığımız zaman ise Karabağ’ın bugün aşağı yukarı büyük bir bölümü kurtarılmış durumdadır. Azərbaycan ordusu cephedeki kazanımlarını korurken Masada ise Ağdam, Kelbecer ve Laçin  reyonlarını kontrolü altına almıştır. Bu antlaşma neticesinde Ermenistan işgal yönetimi askerî olarak yenilgiyi kabul etmiş ve tam anlamı ile Azərbaycan Cumhuriyet’inin  ordusuna teslim olmuştur. İmzalanan bu antlaşma işgalci Ermenistan yönetiminin TESLİMİYET belgesi olmuştur. Bu durum içinde antlaşmanın tam maddesi ;

▪️ 20 Kasım’a kadar Ağdam reyonu Azerbaycan’a teslim edilecek.

▪️ 15 Kasım’a kadar Kelbecer rayonu Azerbaycan’a teslim edilecek.

▪️ 1 Aralık’a kadar Laçin rayonu Azerbaycan’a teslim edilecek.

Bu hususları içermektedir. 

EVLERİNDEN SÜRGÜN EDİLENLER YUVLARINA DÖNÜYOR

Dördüncü ve bana göre başka bir önemli maddesinde ise Antlaşma diyor ki Göçmenler BM kontörlü altında Karabağ topraklarına geri dönecekler. Bu madde ile Yıllarca bizim göçmen Olarak kaçğın  Olarak İsimlendirdiğimiz Karabağ Türkleri evlerine geri dönecek ve bölgenin işgalci Ermenistan zoru ile değiştirilen demografik yapısı yeniden Azərbaycan Türklerinin lehine dönecektir.

RUS ORDUSUNDAN KORKMAYA GEREK YOK

Beşinci madde olarak değerlendirdiğim madde ise Barış gücü ve Gözlem noktası olacaktır. Rus güçlerinin Karabağ’a girmiş olması elbette eleştirilebilir fakat işgalci Ermenistan yönetiminin savaş öncesinde ve sonrasında Azerbaycan’ın sivil şehirlerine saldırdığını unutmamalıyız. Rus güçlerinin terörist ve işgalci Ermenistan yönetiminden elbette farklı olan yanları olacak olsada sayın İlham Aliyev’in konuşmasını dikkatlice dinleyen bütün takipçilerim bilir ki  “ İlham Aliyev: Ermenistan’ın ısrarla istediği Dağlık Karabağ’ın statüsü hakkında hiç bir madde bu anlaşmada yer almamaktadır. Olamaz da. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü bir sonraki anlaşmalarda sağlanacaktır. Bu anlaşma Ermenistan’ın askeri teslimiyetidir”. Konuşmasından çıkarılacak sonuç Azərbaycan Cumhuriyeti ilerleyen süreçte Dağlık Karabağ da toprak bütünlüğünü sağlayacaktır Allah’ın izniyle .

Antlaşmanın altıncı maddesi ise çok daha farklı bir kazanım olmaktadır Azərbaycan için Mevcut durumda kalacağı söylenen tarafların anlaşması yine Antlaşma sürecinde İşgalci Ermenistan saldırılarını önlemek amaçlıdır ve bu Azərbaycan ordusunun herhangi bir saldırıya uğramasını engelleyecek niteliktedir.  Ve bu durum Azərbaycan Halkının Saldırıya uğramasını da Engelleyecektir . Çok acı çektik çok çileye talip olduk çok sınandık artık yüzümüzün Gülme vakti gelmiştir.

TÜRKÜN İSTEYİPTE BAŞARAMAYACAĞI HİÇ BİRŞEY YOKTUR

Yedincisi ise Sayın Aliyev’in   Paşinyan bunu öz xoşuna imzalamır. Dəmir yumuruğun hesabına imzalayır.  Sözü ile açıklanabilir. Azərbaycan ordusu Dünyaya gücünü göstermiştir. Artık bütün Cihan bilmektedir ki Türk’ün isteyipte başaramayacağı hiç birşey yoktur.

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE KARDEŞLİĞİ

Antlaşmanın sekizinci maddesi maddesi ise Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözü ile açıklanabilir

“Azerbaycan Türklerinin dertleri kendi dertlerimiz ve sevinçleri kendi sevinçlerimiz olduğu için onların muratlarına nail olmaları, hür ve müstakil olarak yaşamaları bizi pek ziyade sevindirir.” Azərbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kardeşliğini bütün dünya görmüştür. Ve Oğuzhan’ın çocukları Birlikte Zafer bayrağını kaldırmış ve bu Bayrağa bütün cihanın saygı duymak zorunda olduğunu Düşmana ispat etmiştir.  Ve Azərbaycan Türkiye Kardeşliği Dün ve bugün olduğu gibi bütün Dünyanın imrenerek baktığı ve bakacağı zengin bir miras olarak Sonsuza kadar payidar olacaktır.

BİZE KİMSE ÖZGÜRLÜK VERMEDİ, BİZ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ ŞEHİTLERİMİZİN KANIYLA ALDIK

Antlaşmanın değerlendirmesinde ki dokuzuncu madde ise Kahraman ordumuzun zaferi ile gelen kazanımları Eldeki bütün imkanları kullanarak Dünyaya kabul ettirmek ve bunu bütün bölge devletlerine kabul ettirmek olmuştur ki şahsen en önemli gördüğüm nokta burasıdır. Bugün kendisine dünya devi Diyen Devletler bile Rusya’ya rağmen bir çivi çakamaz durumda kalkmak zorunda olduğu halde Oğuzhan’ın ordusunun gücü ile Azərbaycan Cumhuriyeti Bize kimse özgürlük vermedi biz özgürlüğümüzü Şehitlerimizin kanı ile aldık diyen Elçibey’in evlatları    Dağlık Karabağ’a AZƏRBAYCAN BAYRAĞINI ASMIŞTIR. Muzaffer Azərbaycan ordusunun Yazdığı Destan’ı ve Zaferi Başkomutan Aliyev başta olmak üzere Tüm Halkımıza Kutlu olsun . Karabağ’a özgürlükler mücadelesinde şehit olan vatan Evlatlarını rahmetle anıyorum Gazilerimizi hürmetle ve minnetle Selamlıyorum. Karabağ’da kurulacak Toy’a Düğüne Şenliğe Halay’a Selam olsun . Eşq olsun 30 yıllık esareti 6 haftada bitiren Azerbaycan ordusuna !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir