Kutlu Asya

Kutlu Asya

Biyografi

Kanış Satpayev

Avezov’un Abay roman destanının birinci kitabı savaş yıllarında (1947) Kazak edebiyatında önemli bir olay oldu. Avezov Abay hayatını ve fikirlerini bir romanda olabildiğince geniş bir şekilde tasvir etti. Prof. Dr. […]

Abay İbrahim

Kazak edebiyatının klasik şâiri, besteci, düşünce adamı. Bugünkü Doğu Kazakistan vilâyeti Abay ilçesindeki Kaska Bulak (önceki Semey vilâyeti Şınğıstav bölgesi)’ta doğmuş, Şınğıstav’ın Balaşakapak yaylasında ölmüştür. Ciydebay’da defnedilmiştir. Köy mektebinde okumuş, […]

Ardak Balazhanova

Ardak Balazhova 1977 yılında Sumbe Uygur bölgesinin Almatıskon alanında doğdu. 1999 yılında Kazak Ulusal Konservatuarından mezun oldu. Şimdi Kazak Ulusal Üniversitesinde eğitimci, ayrıca Cumhurbaşkanlığı orkestrasında da solistlik yapıyor. Ardak Balazhova’nın […]

Hasanbey Zerdabi

Həsən bəy Məlikov (Zərdabi) (1837-1907) – Azərbaycanın görkəmli ziyalısı, Moskva Universitetinin namizədlik diplomu ilə bitirən ilk müsəlman məzun, Azərbaycanın ilk universitet təhsilli alim və müəllimi, islam dünyasının ilk təbiətşünas alimi, […]

Muhammed El-Buhari

İmam Buhari (Hadis Alimi) İmam BUHÂRÎ hadis bilginlerinin ileri gelenlerinden birisidir. Daha onsekiz yaşında “Kitâbu Kadâya’s-Sahabe ve’t-Tâbiin” ile “et-Târîhü’l-Kebîr” adlı eserlerini yazdı. Künyesi Ebû Abdullah Muhammed b. Ismâil b. Ibrâhim […]

Hacı Mukan Munaytpasoğlu

Kazakistanlı Türk Güreşçi, Siyasetçi, İleri zamanlarda Kazakistan için Tüm varlığını harcayınca. SSCB tarafından  hor görülmeye başlandı.

İbn-i Haldun

Özgün bir tarih kuramcısı, kültür, siyaset, felsefecisi ve toplumbilimci olan İbni Haldun, tarihsel olayları toplumsal, etnik, kültürel, siyasal, ekonomik, hatta coğrafi ve biyolojik koşullarla bağlantıları içinde değerlendiren ilk düşünürdür. Birçok […]

Babür Şah

Şâir, yazar. Fergana’da doğdu. Timur’un torunlarından Ömer Şeyh Mirza’nın oğludur. Annesi Cengiz Han’ın oğlu Çağatay Han’ın torunlarından Yunus Han’ın kızı Kutluğ Ni-gar Hanım’dır. Fergana emîri olan babasının ölümünden sonra tahta […]

Karamanoğlu Mehmet Bey

Aşağıda Karamanoğlu Mehmet Bey hayatının özeti yani kısaca hayatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Karamanoğlu Mehmet Bey biyografisi, özgeçmişi şöyle başlamaktadır. Karamanoğlu Mehmet Bey Kaɾamanoğullaɾının üçüncü ve en büyük hükümdaɾıdıɾ. Doğum […]