Kutlu Asya

Kutlu Asya

Türk illeri

Altay Cumhuriyeti

Altay Türklerinin bugün yaşadığı topraklar tarihiçinde oldukça önemli hükümdarlıkların kurulduğu bircoğrafyadır. Türklerin en eski tarihî buluntularındansayılan Pazırık kurganları Altay Özerk Cumhuriyeti’ninsınırları içindedir. Bölge önce Hunların, sonra ise Gök-türk Kağanlığı, Uygur […]

Başkurdistan

BAŞKURDİSTAN CUMHURİYETİNİ TANIYALIM ?   Başkurdistan  Cumhuriyeti çoğunluk ile Başkurt Türklerinin yaşadığı Dil olarak Başkurt Türkçesinin konuşulduğu Çarlık Rusya döneminde ilk kez Rusya’ya bağlı federatif bir devlet olarak kabul edilmiş […]

Yakutistan

https://youtu.be/b_S9aBrxcDo Yakutistan Türk Cumhuriyetleri içinde En kuzeydedir, Kuzey Kutbunda kasabaları dahi vardır. Kendilerine Saka veya Saha diyen Kuzeydoğu Sibirya’da bilhassa Yakut (Saha) Cumhuriyeti’nde yaşarlar. Yüzölçümü bakımından eski Sovyetler Birliği’ndeki en […]