KAZAKİSTAN VE KIRGIZİSTAN’A ÇİN TUZAĞI !.

Öncelikle bütün takipçilerimizin bildiği bir gerçeği tekrarlamak kaydı ile yazımıza başlamak istiyorum Çin küreselleşen dünyanın en büyük komünist görünümlü Emperyalist tehdit unsuru olarak hızla büyümeye devam eden bir devdir. Çin devi bugün ekonomisi ve teknolojisi ile orta Asya’da yaşayan bir çok devlet için büyük tehdit unsuru olarak gözünüze çarpan bir realitedir. Bugünkü yazımızda kısıtlı imkanlarla araştırmaya çalıştığımız bir gerçeği dile getireceğiz bu gerçek Çin’in ekonomik yaptırımlar yolu ile borçlandığı Kazakistan ve Kırgızistan başta olmakta üzere Orta Asya’da bulunan devletlerin durumunu incelemekten ibadettir.  

İçerik Şeması

KIRGIZİSTAN’IN ÇİN BATAKLIĞINA DÜŞMESİ

KIRGIZİSTAN NEDEN ÇİN’E BAĞLANDI VE BORÇLANDI

Modern Çin ile Modern Kırgızistan’ın ilişkileri ikinci dünya savaşı yıllarında Kırgız Türklerinin Çin ordusunun safında Japonlara karşı savaşması ile başlamıştır. TARİHSEL süreçte iki komşu Halk olan Çin ve Kırgız halkları 1955 senesinde başlatılan kültürel etkinlikler ile başlamıştır. 1955 de başlatılan opera oyunu ile başlatılan kültür faaliyetleri ile Çin tiyatrosu ilk kez Kırgızistan’a girmiş durumdadır. SSCB’nin dağılımına kadar sorunsuz ve kısmen gelişme gösteren Çin Kırgız ilişkisi  Kırgızistan’ın bağımsızlığının hemen ardından sınır antlaşmasında oluşan problemler ile sorunlu bir döneme girmiştir.

1992 senesinde Çin hükümeti Kırgızistan’a gönderdiği diplomatik görevliler ile sınır problemi çözmeye yönelik çalışmaların içine girdi fakat 1996 ve 1999 senelerinde yapılan antlaşmalar ile bu problemleri çözen iki komşu devlet  ilişkileri bugüne kadar süresiz gelişmiş ve gelişmeye devam etmektedir. Çin Özelikle ekonomik olarak Kırgızistan’ın üzerinde büyük bir baskı kurmuştur. Çin iş dernekleri ve Çin Ticaret odası gibi yerel organları Kırgızistan üzerinde faaliyete geçirmiştir. Çin ayrıca Kırgızistan’da birçok yatırım yapmış fabrikalar enerji santralleri kurmuştur. 

KIRGIZİSTANIN ÇİN’E OLAN BORCU NEREYE GİDİYOR

Çin Kırgızistan’ın üzerinde ekonomik bağımsızlığını ortadan kaldıracak eylemler içine girmiştir. Kırgız Türklerinin kurulduğu günlerden itibaren Çin’e borcu yüzde iki civarında iken son beş yıl içinde Rusya ile birlikte Kırgızistan’ın en büyük borcu Çin’e olmuştur şuan Çin’e borcu yüzde 44 civarında olan Kırgızistan ‘ın şuan için edindiğimiz bilgiye göre toplam dış borcunun yüzde kırk dört civarında Çin’e borcu mevcuttur. Ve Kırgız Türklerinin yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre Çin’e olan borç iç ve dış siyasette birçok alanda Kırgızistan’ı Çin’e bağımlı hale getiriyor. 

Kısa bir sürede Çin’e bir buçuk milyon dolar ödeme yapması gerektiğini bildiğimiz Kırgızistan’ın ekonomisi pandemik koşulların da  etkisi ile bunu karşılayacak durumda değil bunun için Kırgızistan’da borç erteleme talebi gündemde . Kırgızistan’da Çin destekli birçok şirket kurulmuş olduğunu görüyoruz bu şirketlerin bazıları Datka- Temin elektrik dağıtım hattı , oş çarşısı hastanesi , Güney Kuzey otoyolu ve çeşitli fabrikalar ve önemi büyük stratejik kurumlar Çin desteği ile yapılmış durumda ve Çin Kırgızistan’da  on binden fazla işçi istihdam etmekle Kırgızistan’ının en büyük ticari ortağı konumunda Çin bulunmaktadır . 

KIRGIZİSTANIN BORÇLU OLDUĞU ÜLKELER

Kırgızistan Çin dışında Japonya, Kore Asya merkez Bankası ve benzeri birçok bölgesel kuruluşa çok miktarda borçlanmıştır. Kırgızistan’ın şuan mevcut durumda toplam üç milyar 874 Milyonluk dış borcu bulunmakla birlikte bu borcun yaklaşık 1 milyar 784 milyon dolarlık kısmı Çin Eksim bankasına olduğunu tahmin etmekteyiz bu da ustanın dış borcunun %44 oranında Çine olduğunu bize göstermektedir.  Elimizdeki sayısal verilere ve yurtdışında yapılan araştırmalara göre Kırgızistan ekonomisinin %30 luk kısmı Çin’den alınan borçlarla oluşturulmakta ve Kırgızistan dünyada Çine en çok borcu olan beşinci ülke konumunda bulunmaktadır.

Çin elinizdeki verilere göre birçok Asya ülkesine kurmuş olduğu ekonomik Emperyalizme Kardeş Kırgızistan’ı da çekmiş durumdadır.  Çin Dünya üzerinde birçok devlete kurmuş olduğu küresel ekonomik Emperyalist politikaları ile borcunu ödeyemeyen ülkelerden önemli miktarlarda sosyal siyasal hukuksal ve maddi tavizler istemektedir. Örneğin Myanmar’da borcunu ödeyemeyen miyom Myanmar hükümetinin önemli limanlarından bir tanesine Çin el koymuştur. Kardeş Kırgızistan yönetiminin Çin ile ilişkilerini Bu bağlamda değerlendirmesi ve Çin’in küresel ekonomik Emperyalist tuzağından bir an önce kurtulması dileğiyle. 

ÇİN’İN KAZAKİSTAN’A KURMUŞ OLDUĞU EKONOMİK EMPERYALİZM TUZAĞI

KAZAKİSTAN NEDEN ÇİN’E BAĞLANDI VE BORÇLANDI

modern Çin ve Kazak ilişkisi Sovyetler Birliği’nin dağılmasının hemen ardından Çin hükümetinin Kazakistan Cumhuriyeti’ni tanımasıyla şekillenmeye başlamıştır. Göstermeye günümüze kadar devam etmiştir. İki ülke arasında 4 Nisan 1994’te ve Eylül 1997’de imzalanan anlaşmalar ile Kazakistan Çin sınırları büyük ölçüde netlik kazanmış ve iki ülke arasındaki sınır problemi ortadan kaldırılmıştır. İkili ilişkilerin hızla gelişmesi ile Sultan Nazarbayev 93 yılın daha Çin’in başkenti Pekin’i  ziyaret etmiş ve Kazakistan ile Çin arasındaki ilişkilerin temelini atmıştır. Örgütü’nün korucu üyeliğini yürütmektedir. Küresel komünist ve Emperyalist Çin yönetimi Orta Asya’da birçok Devlete yaptığı gibi kardeş Kazakistan’da da ekonomik emperyalist sistemi oluşturmuştur. 

KAZAKİSTANIN ÇİN’E OLAN BORCU NEREYE GİDİYOR

Uluslararası birçok alanda Kazakistan’ı borçlandıran de Kazakistan’ın yer altı yer üstü madenlerinin hakkını ele geçiren Çin Emperyalizmi sayesinde önce Kazakistan’ın küçük petrol sahalarını satın almış Daha sonra ise gelişen ilişkilerinde etkisiyle Kazakistan’ın en büyük petrol şirketi Petro Kazakistan’ı satın alarak Çine petrol boru hatları bağlantıları oluşturmuştur. Çin Kazakistan’ı sürekli olarak borçlandırılmış ve 2009 yılında ise 10 milyon dolar karşılığında bir Kazakistan ilçesini i satın almıştır. Enerji alanında sürekli ilişkilerini  geliştiren Çin ve Kazakistan serbest ticari bölgeler oluşturmuş ve Kazakistan – Çin arasında demiryolu bağlantıları kurmuştur. Kazakistan Çin’den toplamda yüzde yirmi sekiz oranında ithalat yapmaktadır bunun karşılığında Çin ise Kazakistan’dan yüzde  18 civarında ihracat gerçekleştirdi. Kazakistan’da Çin’e ait 2.783 şirket bulunmakla birlikte Çin’in Kazakistan üzerindeki ekonomik yaptırımları ise tahmin edilemeyecek kadar çok durumdadır. 

Çin Kazakistan borcunu ödeyemediği için Kürshım , Saysan isimli iki Toprak parçasını Kazakistan “ Büyük Türk Başbuğu Metehan’ın Toprak Devletin temelidir hiç kimseye verilemez , benden çadırımı isteyin vereyim eğerimi isteyin vereyim , atımı isteyin vereyim , eşimi isteyin vereyim Fakat hiç kimse  vatanımın bir karış Toprak istemesin vermem “ demesine rağmen Çin işgaline devretmek durumunda kalmıştır. Kazakistan’ın toplam dış borcu 2017 verilerine  göre 168 milyon dolar olarak açıklanmıştır.  Açıklanan Bu borcun büyük çoğunluğu Kırgızistan’da olduğu gibi Çin devletinin olduğu tahmin edilmektedir. Kazakistan’da halkın Uygur Türklerine yapılan zulüm ve Çin’in ekonomik yaptırımlarından dolayı büyük bir Çin nefreti bulunmaktadır. Kazakistan halkı ülkesine Çin yaptırımının uygulanmaması ve Çin yatırımlarının durdurulması yönünde hükümete baskı yapmaktadır.  Bugün Kazakistan’ın kim dışında ana ihracat ortakları Fransa Almanya İtalya ve Rusya olarak görülmektedir. Kazakistan’ın ana ithalat ortakları ise Rusya Çin Fransa ve benzeri ülkeler olarak görülmektedir. 

ÇİN KAZAKİSTAN EKONOMİSİNİ TEHTİD EDİYOR

Kazakistan ekonomisini görüldüğü gibi tehdit eden en büyük unsur Çin ekonomisinin Kazakistan ekonomisi üzerinde uyguladığı ekonomik emperyalizm temelli politikalar olmaktadır. Çine Borcu yüzünden topraklarını kaybeden Kazakistan Çin’e en çok Borcu olanlar sıralamasında listenin başlarında yerini almaktadır. Bahsi geçen listede Kırgızistan beşinci sırada Türkmenistan yirmi üç  , Özbekistan kırk , Tacikistan ise yirminci sırada bulunmaktadır. Küresel Çin emperyalizmi ekonomik yaptırımlar aracılığıyla ve borçlandırma stratejisi ile Orta Asya’da ve Dünyada büyük bir tehdit olarak hızla gelişmektedir. Şuana kadar Dünya devletlerinin Çin’e bir buçuk trilyon dolar borcu olduğu öngörülmektedir. Çin Tüm bu alacaklarının tahsili için Myanmar  ve Kazakistan’da yaptığı gibi kendisine göre stratejik önem arz eden yerlerde önemli toprak ve tesislere el koymaktadır.

TÜRK DEVLETLERİ ÇİN BATAĞINDAN KURTULMALI

Bizim dileğimiz kardeş Kırgızistan, Türkmenistan Özbekistan  ve Kazakistan’ halklarının ve hükümetlerinin bir an önce Çin emperyalist ekonomi tuzağından kurtulması ve tam bağımsız Kırgızistan , Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan’a  kavuşması yönünde olacaktır.  Türk dünyasının en büyük sorunu yakın zamanda Çin’in küresel ekonomik tehdit boyutlarına ulaşacak Emperyalist tavrı ve Ekonomik istikrarsızlığın doğuracağı Siyasi istikrarsızlık olacaktır.  Bizim temennimiz kardeş Devletlerimizin gerekli önlemleri alarak içine düştüğü bu çıkmaz sokaktan biran önce kurtulmaları olacaktır. 

Tanrı Türk’ü ve Türk Yurtlarını her türlü Emperyalizmden korusun – Ne Mutlu Türküm Diyene ! 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir