X

MEHMET EMİN BUĞRA

DOĞU TÜRKİSTAN NEFERİ, MEHMET EMİN BUĞRA

Çocukluk Yılları ve Eğitim Hayatı

Mehmet Emin Buğra Nisan 1901 Yılında Doğu Türkistan’ın Hoten şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Bölgenin Saygın din alimlerinin başında gelen pir Abidin Hacı beydir. Annesi 1860 yıllarında Hoten civarında hüküm süren Hoten Hanlığının kurucusu Abdurrahman Paşa’nın torunu olan sekine Banu hanımdır.

Mehmet Emin bey ilk tahsilini babasının öncülüğünde Hoten’ de sürdürürken. Önce Babasının daha sonra Annesinin vefat etmesi ile birlikte amcası  Mehmet Niyaz Hacı beyin desteği ile birlikte eğitimine devam etti. Hoten şehrinin karakaş beldesindeki bir medresede (oybağ) medresesinde eğitimine devam etti. Mehmet Emin Buğra 1921’e kadar yüksek eğitimine kadar bütün eğitim ve öğretimini başarı ile tamamlayarak. Arapça ve Farsça dillerinde yüksek eğitimini tamamladı. Aynı zamanda mezunu olduğu medresede 1922-1930 yılları arasında Öğretmenlik yaptığını bildiğimiz Mehmet Eminbey kısa zamanda bölgede saygın âlimlere verilen “HAZRETİM” ünvanına sahip olmuştur.

Doğu Türkistan ve Yurt Gezileri

Mehmet Emin Buğra 1930 Yılında Doğu Türkistan’ın bütün bölgelerini kapsayan bir yurt gezisine çıkarak. Bütün Türk aydınları ve her kesim insan ile Fikir Alışverişi yapmıştır. Bölgedeki Çin askerî varlığı ve stretejik çin varlığı hakkında detaylı araştırmalar yapan Mehmet Emin Buğra bey Doğu Türkistan’ının   Gulca kentinde tanıştığı kendisi gibi din âlimi olan Sabit Dâmolla bey hayatının dönüm noktası olan. Fikirleri Mehmet Emin Buğra beye iletmiştir .

Mehmet Emin Buğra bey’in yurt gezisinden çıkartılabilen tek sonuç Doğu Türkistan halkının Türk milliyetçiliği fikrini benimsediği ve Kurutuluş reçetesinin Doğu Türkistan ve tüm Türk yurtları için “Türk Milliyetçiliği davası” olduğu gerçeğidir .  Bölgede bu Fikir bağlamında yaptığı önemli görüşmelerin ardından. Bölgede Özgür Doğu Türkistan mücadelesini başlatmak üzere 1931’de Millî İnkılap Teşkilatını kurarak Kızıl Emperyalist çin ordusuna karşı Silahlı Direnişi başlattı.

Doğu Türkistan Mücadelesinin Neferleri

Hoca Niyaz Hacı – Osman Batur – İsa Yusuf Alptekin – Mehmet Emin Buğra

MEHMET EMİN BUĞRA Bey’in öncülüğünde Doğu Türkistan mücadelesinin Neferleri 24 Şubat 1932’de Karakaş da başlattığı silahlı direniş ile birlikte. Hoten kentinin Doğu Türkistan ordusu tarafından ele geçirilmesi ile sonuçlanmış ve Kürşat Atanın ruhu şad edilmiştir. Hoten kentinin ele geçirilmesinden hemen sonra Hoten İslam hükümeti 1933’de resmen ilan edilir ve kendisi de bu hükümette Başkumandanlık görevini üstlenir. 12 Haziran 1934’de kadar varlığını sürdüren geçici hükümet işgalci çin güçleri ile çıkan bir çatışmada yenilerek Hindistan sınırında yer alan Doğu Türkistan dağlarına çekilir ve bu dağlarda bir müddet yaşadıktan sonra Afganistan’ın başkenti kabile geçerek burada İsa Yusuf Alptekin bey ile tanışması hayatının dönüm noktası oldu. İşgalci çin ile diyalog kurmaya çalıştı ise de işgalci çin Emperyalist oyunlarından vazgeçmedi ve Afganistan’dan Hindistan’a geçmek zorunda kalmıştır.

Tutukluluık Hayatı

Mehmet Emin Buğra bey Hindistan’da İngilizler tarafından tutuklanarak altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Altı ayın ardından serbest bırakıldı ve Çin’e dinlemeye mecbur edildi. 1944’de Çin’de üç vilayetler inkılabı hareketi başladı. Bu sırada Mesut Sabri Baykozı ve İsa Yusuf’un ve Kadir efendinin desteği ile Yurttaşlar cemiyetini kurar . Dava arkadaşları ile birlikte Bütün çin kamuoyuna Doğu Türkistan davasını anlatmak için amansız bir mücadeleye başladı ve 13 Ekim 1944 ‘de kızıl Çin’in gazetesinde. Doğu Türkistanlılar Türkdür başlıklı yazısı ve Doğu Türkistan isimli yazıları büyük yankı uyandırdı. 1943’de yeni çin Anayasanın hazırlayıcı unsurlarına işgalci Çin güçlerinin zorla koyduğu Sincan ismini Doğu Türkistan olarak değiştirilmesi. Doğu Türkistan bölgesinin Türk olduğunun anayasa da açıkça belirtilen bir unsur olması gerektiğini ifade etti .

Özerk Doğu Türkistan Hükümeti Kuruluyor

1944 yılına gelindiğinde ise Buğranın diplomatik hiç Bir kanalı çini  Emperyalist oyunlarından vazgeçirmedi. Ve Buğra ve arkadaşları 1944 ‘de üç vilayet hareketi tekrar başlayınca Mehmet Emin Buğra bey ve arkadaşları Başlayan milli mücadeleye katılan arkadaşları ile birlikte Özerk Doğu Türkistan hükümetini kurdular ve Mehmet Emin Buğra bey o hükümette aktif önemli görevlerde bulunan önemli bir Yurtsever Aydındır.

Doğu Türkistan Mücadelesinde Sürdürülen Amansız Mücadeleler

Mehmet Emin Buğra bey İsa Yusuf Alptekin beyin desteği ile burada günlük olarak erk gazetesini çıkardılar ve Altay isimli dergiyi çıkarmaya başladılar ayrıca kurdukları Bilim cemiyeti çatısı altında Türk milletinin geleceğini kurtarmak maksadı ile bilimsel çalışmalara ağırlık vermişlerdir.

İsa Yusuf’un ve Mehmet Emin Buğra bey ‘in önderliğinde Türkistan Milliyetçi partisinin kuruluşunun temellerini atarlar. 12 Kasım 1949’da Doğu Türkistan Emperyalist Çin’in işgal politikası gereği doğu Türkistan tekrar işgal edilir ve İsa Yusuf Alptekin ve arkadaşları tekrar Hindistan’a geçmek zorunda kalmıştır ve Hindistan da Arkadaşlarının daha rahat yaşayabilmesi için ve mücadeleye devam edebilmek için yoğun bir diplomasi çalışması yürütmüştür denilebilir.

Yoğun diplomasi çalışması sonucunda 1850 Uygur Türkü ile birlikte Mehmet Emin Buğra bey’in de Türkiye cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiğini görebiliyoruz. Mehmet Emin Buğra Türkiye’de Türkistan’ın bütün kesimlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek Türk Birliği ve Türk ortak cephesi gibi Siyasi isimler ile bir dizi çalışmalar yürüttü ve 1954 ‘de Suudi Arabistan’da yapılan Doğu Türkistan kurultayına katılır ve kurultayda Tayvan (Milliyetçi çin) ile temas kurmak kararı çıkar.   

Mehmet Emin Buğra bey’in  ve İsa Yusuf’un Tayvan hükümeti ile görüşmelerinden sonuç almak mümkün olmaz ve birlikte Arap İslam dünyasına Doğu Türkistan davasını anlatmak için bir dizi çalışmalar yürüttüklerini ifade edebiliriz. Mehmet Emin Buğra bey’in hayatı Doğu Türkistan davasını savunmak Anlatmak ve Kürşat Misali sömürgeci işgalci kızıl çin ile mücadele ile geçmiştir 1954 ‘de vefatına kadar Doğu Türkistan davasını anlatmak için amansız bir mücadele ortaya koymuştur.

MEHMET BUĞRA BEY’İN ESERLERİ

  • DOĞU TÜRKİSTAN TARİHİ
  • Doğu Türkistan tarihî coğrafyası
  • Kutluk
  • Türkan tiyatro eserleridir .
  • Doğu Türkistan Kızıl çin muhtariyetini ret eder
  • Tibet Doğu Türkistan hakkında bilinmeyen gerçekler

Türkçe Konuşan Her Birey Türk’tür

Mehmet Emin Buğra bey ve Doğu Türkistan davasını benimseyen her aydın orta Asya’dakiler aydın Türk milliyetçilerinde olduğu gibi ceritcilik akımını benimsedi ve bunun yanında kendilerini Türk oğlu Türk olarak gören aydınlar Dilde fikirde işte Birlik ilkesi doğrultusunda Turancı faaliyetlerin içinde olmuşlar ve kızıl Rusya ve Çin’in kendilerine dayatmak istediği isimlerin hepsini ret ederek Türkçe konuşan her birey Türk’tür demişlerdir. Bu bağlamda Bütün Turancı aydınlar gibi Türkistan coğrafyasını tek Vatan olarak görerek Bütün işgalci güçlerin Türkistan’ın her karış toprağında Temizlenmesini istemektedirler .

Mehmet Emin Buğra bey ve Doğu Türkistan davasını benimseyen her aydın orta Asya’dakiler aydın Türk milliyetçilerinde olduğu gibi ceritcilik akımını benimsedi ve bunun yanında kendilerini Türk oğlu Türk olarak gören aydınlar Dilde fikirde işte Birlik ilkesi doğrultusunda Turancı faaliyetlerin içinde olmuşlar ve kızıl Rusya ve Çin’in kendilerine dayatmak istediği isimlerin hepsini ret ederek Türkçe konuşan her birey Türk’tür demişlerdir. Bu bağlamda Bütün Turancı aydınlar gibi Türkistan coğrafyasını tek Vatan olarak görerek Bütün işgalci güçlerin Türkistan’ın her karış toprağında Temizlenmesini istemektedirler .

Türkistan coğrafyasının her karşısında Özgürlük sloganı ile Kürşat’ça mücadele eden Soydaşlarımıza Tanrı yeniden KUT versin şehit olan bütün soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz mekanları ucmağ olsun Tanrı Türk’ü korusun !

TÜRK YURTLARI İLELEBET VAR OLSUN NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !  

Categories: Biyografi
Leave a Comment