X

METE HAN’IN BAYRAĞI

Asya Hun İmparatorluğu isimli Facebook sayfasından alıntıdır
Bu konu çok önemli ve dikkat çekicidir. Bayrak Türkler için hep kutlu bir simge olmuştur. Bayrağın üzerine konular ögeler de düşlerinin, inançlarının işareti… Zaman zaman tamgalar değişse de hiç unutulmamış, ortadan kaldırılmamıştır.

Bayrak direği ile başlar kutsallık. Bu direk, o zamanlar inanılan, Gök’ün direğidir. Gök’ü yere bağlantılayan, Türk’ün tuttuğu, feyz aldığı gücü temsil eder. Gök’ün direği Türk’ün elinde oldukça, Bilge Kağan’ın sözlerine atfen ”Gök çökmeyecektir !”

Başlangıçta beyaz renkli, üzerinde altın rengi kurt başı vardır Metehan’ın bayrağında. Sonradan bayrağın altın rengi olduğu yine üzerinde kurt başı tamgası işlendiği bilinmektedir. Bu bayrak eskiden beri (Hyung-nular olarak adlandırıldıkları devirlerden itibaren) bütün Hunlar’ın ortak bayrağıydı. Boylar halinde yaşayan budunun, bayrak konusundaki ortaklığı çok ilgi çekicidir. Devlet kurmadan önce başlayan bu topraklığın köklerini keşke tam olarak bilseydik. 

Mete Han kurt başlı bayrağı kullanmıştır.

Bazı tarihçilere göre, imparatorluk devrinde Hunlar’ın bayrağı altın ve al renk üzerine, tam ortaya ejderha kafası konmuş şekildedir. Bu konuda tartışmalar sürmektedir. Bu tespit Metehan’ın Çin üzerinde oluşacak hakimiyetine işaret etmesi açısından doğru kabul edilebilir bir bilgidir. Çünkü ejderha Çinlilerin simgesiydi.

Kimi Tarihçiler böyle bir Hun bayrağı olmadığı iddiasındadır. Bu bayrağın var olduğunu iddia eden tarihçiler, Metehan’ın bunu Çin’inde sahibi olduğunu, Çin’i buyruğuna aldığını ifade etmek için kullandığını iddia ederler. 

Kaynak:
Hunlar da Çılgındı, Syf: 222-223, Kripto Yayınevi
Ahmet Haldun TERZİOĞLU

 

Leave a Comment