Oğuz Türklerinde Defin Töreni Üzerine İnceleme:

Oğuz Türklerinde Defin Töreni Üzerine İnceleme:

IX. yy. Oğuz Boylarının defin töreni Göktürkler’in defin törenlerinden farksız olduğu İbn Fadlan’ın verdiği malûmattan anlaşılmaktadır. Oğuzlar’ın defin törenlerini İbn Fadlan söyle tavsif ediyor : ” Onlardan biri hastalanırsa köleler ve cariyeleri bakar ; ev adamlarından hiç kimse hastaya yaklaşmaz. Haneden uzak bir çadır dikip hastayı oraya koyarlar; iyileşinceye yahut ölünceye kadar çadırda kalır. Yoksul ve köle hastalanırsa onu kırlara bırakıp giderler. Onlardan biri ölürse ev gibi büyük bir çukur hazırlarlar. Ölüye kaftanını giydirirler,kuşağını kuşandırır, yayını yanına koyarlar; eline nebiz ( şarap ) dolu tahta kadeh tutturup önüne de nebiz dolu bir tahta kap koyarlar.Bütün mal ve eşyasını bu eve / çukura / doldurup ölüyü buraya “oturturlar”. Sonra çukurun üzerine topraktan kubbe gibi döşeme yaparlar. Atlarından, servetine göre, yüz yahut iki yüz at yahut bir baş at keserler, etlerini yerler. Başını, derisini, ayaklarını ve kuyruğunu sırıklara asıp “Bu onun atıdır.Bununla uçmağa varır” derler. Bu ölü hayatında adam öldürmüş ve cesur bir kişi ise öldürdüğü adamlar sayısı kadar ağaçtan suret yontarlar ve mezarın üzerine koyarlar. Derler ki “bunlar uşaklarıdır, diğer alemde ona hizmet ederler”.

türk defin işlemi

KAYNAK ;

Gök Tanrı , Şamanizm , Çok Tanrıcılık , Türk Mitolojisi Tengricilik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir