X

Orta Asya Kökenli Oyun Havaları

İçerik Şeması

Edegey Dans Grubu

Tuva Edegey Dans Grubu: Tuva Cumhuriyetinde Geleneksel Müziği, Dansları ve Kültürü ortaya çıkartmak için kurulmuştur, daha fazla bilgi için tıklayınız.


Esin Engin Orkestrası’nın 1975 yılı seslendirmesiyle Yeşilçam Filmlerinde de sıkça duyduğumuz ezgiler. Anadolu’ya Orta Asya Ekolünden Gelmiş Türkmen ezgileridir.


Qara Jorğa – K’ara Zhorg’a – Қара Жорға

Bir diğer oyunumuz ise Bingöl Yöresinde oynanan, Orta Asyadan geldiği tahmin edilen Kartal Dansı, Bu dansın ortaya çıkışı ile ilgili anlatılan rivayet ise şöyle;

Bir çoban sürüdeki bir kuzuyu kartala kaptırır, sonrasında ise kuzu sahiplerine olayı anlatırken kartalın taklidini yapar ve u olay günümüze kartal dansı olarak gelir.


Uygur Semahı – Doğu Türkistan Semahı

Semah, geçmişte ve bugün, Türk ve Turan toplumlarında görülen şaman töreni’dir.
Semah, Tanrı’ya varan ilahi bir aşktır, genelde bağlama sesi ile dönülür, bağlama ise sadece Türk kültürüne ait saz çalgısı’dır. Anadolu’da alevi-bektaşi Türkmenleri tarafından uygulanan semah, geçmişte bütün Oğuz Türkleri tarafından orta asya’da dönülüyordu, bugün hala, sünniliğe veya şiiliğe geçmiş Oğuz Türkleri tarafından uygulanır, sünni olan Uygur Türklerinde, sünni olan Türkmenistan Türklerinde, Türkiye’nin alevi-bektaşi Türkmenlerinde, Türkiye’nin sufi-mevlevilerinde, Tuva Türklerinde, Horasan Türkmenlerinde ve hala şaman olan diğer Türk toplumlarında semah dönülüyor.

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız.


Sarı Jaylav Oyunu – Alakay Halk Oyunları Grubu


Şenlik dansı – Azerbaycan Kültür Derneği Halk Dansları Topluluğu

KAZAKİSTAN – KÖROĞLU

Köroğlu Zamanında Anadolu’da yetişmiş bir yiğit idi, fakat Tarihi araştırdıkça, Köroğlu’nun sadece Anadolu’da değil, Tüm Türk Dünyası’nda mazlumun yanında ve Zalim beylerin karşısında olduğunu görüyoruz.


Leave a Comment