X

ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERİ

Orta Asya Türk Göçlerinin Sebepleri ve Sonuçları

Orta Asya‘da yaşayan Türkler siyasi, sosyal, ekonomik nedenlerden dolayı MÖ. 2000’li yıllardan başlayan daha sonraki dönemlerde devam eden Orta Asya göçlerini yapmışlardır.

Sebepleri;

• Ağır iklim koşulları
• Salgın hastalıklar
• Hayvancılık yapma: Hayvan hastalıkları, otlakların yetersizliği
• Tarım alanlarının yetersizliği
• Nüfus artışı
• Boylar arası mücadele
• Dış baskılar
• Göç eden boyların diğerlerini etkilemesi
• Cihan hâkimiyeti (“Güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız.”) anlayışı: Yeni yurtlar kazanma fikri
• Özgür ve bağımsız yaşama isteği Türk göçlerinin (göçebe yaşam tarzının)

sonuçları şunlardır;

• Türk tarihini bir bütünlük içerisinde incelemek mümkün olamamaktadır.
• Farklı coğrafyalarda Türk devletleri kurulmuştur.
• Türkler, boylar federasyonu şeklinde teşkilatlanmışlardır.
• Toprak mülkiyeti anlayışı gelişmemiştir. Feodal düzen bulunmaz.
• Sosyal sınıflaşma yoktur. Toplumsal dayanışma gelişmiştir.
• Tarıma dayalı ürünler ithal edilmiştir. Hayvancılığa dayalı ürünler ihraç edilmiştir.
• Hukukta cezalar kısa süreli ya da ölüm gibi katı olmuştur.
• Edebiyatta yazılı kültür gelişmemiştir. Sözlü kültür gelişmiştir.
• Türk yaşantısında farklı din ve inançlar görülmüştür.
• Savaşçı özellikler gelişmiştir.
• Türkler başka kültürleri etkilemişler, onlardan etkilenmişlerdir.
• Duvar sanatı (mimari, çini, fresk) gelişmemiştir.

Leave a Comment