X

Orta Asya’da Bulunan Kültür Merkezleri

Orta Asya, tarihin farklı dönemlerinde çok sayıda insan topluluklarına beşiklik etmiş ve uygarlık merkezi olarak kullanılmıştır. Orta Asya’da bulunan uygarlık merkezleri ve belirgin özellikleri şunlardır:

İçerik Şeması

Kültür Merkezleri

Anav

(MÖ 4000- MÖ 1000)

  • Aşkabat çevresinde bulunur.
  • Türk kültürünün önemli bir unsuru olan “At” ilk kez bu kültürde görülmüştür.

Afanesyova

(MÖ 2500- MÖ 1700)

Andronova

(MÖ 1700- MÖ 1200)

  • Yenisey dolaylarında bulunur.
  • Kültür, geniş bir alanda etkili olmuştur.
  • Türklerin ataları tarafından meydana getirilmiştir.

Karasuk

(MÖ 1200- MÖ 700)

  • Adını “Karasuk” Nehri’nden alır.
  • Demir madeni dünyanın birçok bölgesine göre daha erken işlenmeye başlanmıştır.
  • Atlı Göçebe kültürünün Orta Asya’ya yayılmasını sağlamışlardır.

Tagar

(MÖ 700 – MÖ 300)

  • Türk kültürlerinin gelişmiş ve sentezlenmiş hâlidir.
  • Kültür mensuplarına “Altaylılar” da denir.
Categories: Dünya Rusya Tuva
Leave a Comment