X

OSMAN KOCAOĞLU

İçerik Şeması

TÜRKİSTAN’DA BİR BOZKURT OSMAN KOCAOĞLU

Türkçü ve Turancı Fikirleri gençlik dönemlerinde edinir.

Namı değer Osman Hoca 1878’de bugünkü Büyük Türkistan’ın Kırgız Türklerinin yurdu Kırgız eli bölgesinde yer alan oş şehrinde dünyaya gelir. İlk öğrenimini  Buhara şehrinde gerçekleştirir. Henüz gençlik yıllarında Millî mücadele ruhu kabarır ve Genç Buharalılar hareketine katılır. Türkçü ve Turancı Fikirleri gençlik dönemlerinde edinir. Ceditcilere Katılır ve çeşitli teşkilatlar kurarak Türkistan’da Eğitim faaliyetlerinin gelişmesi için emek harcayan  bir nefer haline gelir. 1911’de Dönemin ittihat ve  Terakki mensuplarının katkıları ile İstanbul’a gelerek genç Türkler ve Ziya Gökalp ile tanışır. İstanbul’da TÜRKİSTAN’DA kurduğu Tamim-i maarif teşkilatının İstanbul şubesini kurar.

Genç ve ihtilalci fikirlerin etkisinde kalan Osman hoca

Genç ve ihtilalci fikirlerin etkisinde kalan OSMAN KOCAOĞLU Buhara’ya döndüğü zaman eğitim alanında cedit okullarını kurar ve devrin Buhara hanı tarafından kapatılır ve başka bir yerde gizli olarak kurar. Siyasi olarak ise  Yaş Buharalılar hareketine katılmıştır. OSMAN KOCAOĞLU etkili bir isimdir hareket içinde önemli bir lider olan Osman hoca bu hareketin içinde Milliyetçilerin önderi konumunda bulunuyor. Osman Hocanın hayatını incelediğimiz zaman 1917 genel Türkistan isyanların da önemli rol oynadığını görüyoruz. Rus emperyalizminin etkisi altında bulunan Buhara emirini devirip yerine yeni kurulan Buhara Cumhuriyetini ilan edenlerin arasındadır .

Osman hoca yeni devlette ilk önce Maliye bakanlığı görevini üstlenir

Osman hoca yeni devlette ilk önce Maliye bakanlığı görevini üstlenir daha sonra ise 1921’de Buhara Cumhuriyetinin cumhurbaşkanı olarak görevine başladı . İlk işi Yerli Türk halkından Buhara Türk ordusunun kurulması, Osman hoca Tarihîdeki bütün kadim ataları gibi orduya özel bir önem vermektedir. Osman hoca için Türkistan’da eğitim ve Ordu dan daha kıymetli birşey yok demek doğru bir tespit olacaktır .

OSMAN HOCA BASMACILAR İLE ÖZGÜRLÜK PEŞİNDE

Türkistan’da özgürlük ülküsü

Osman Hocanın Türkistan’da özgürlük ülküsünün Kahraman Neferleri olarak gördüğüne şüphe duymadığım. Basmacı hareketini bizzat koordine etiğini ve lojistik imkanların tamamını karşıladığını. Enver Paşa’nın ve diğer İttahat ve Terakki üyelerinin gençlik yıllarında arkadaşı olduğunu tarihi kayıtlarda bulmak mümkündür. Osman hoca Doğu Buhara dediğimiz, bugün ki Tacikistan da Kuvaiye Milliye görevi gören. Basmacı kuvvetlerini kordine eden ve lojistik destek sağlayan bir cumhurbaşkanı idi .

Kurtuluş savaşında Osman Hoca’dan büyük yardım.

Osman Hocanın Anadolu’da ki faaliyetlere gelince Türk milletinin öz evlatlarının kuruluş Savaşı’nda paraya ihtiyacı olduğunu bilen Osman hoca Rusların ısrarlı takiplerine ve tüm engelleme çabalarına rağmen Anadolu’ya Sarışın Bozkurt’un önderliğinde  Düşmanı yurttan Kovacak olan Oğuzun Erlerine yüz milyon altın yardım göndermiştir. Fakat Osman Hocanın gönderdiği yardımlar Ruslar tarafından ele geçirildiği için 80-90 milyonu Emperyalist Rusya tarafından gasp edilmiştir.

Tarihi bir rivayete göre de Osman Hocanın Anadolu’daki Bozkurtlara gönderdiği bu para Emir-i Turan Emir Timur Han’ın mirası olan altınların bir kısmıdır . Osman Hocanın cumhurbaşkanlığı Rusların onun hakkında yaptırdığı geniş soruşturma çerçevesinde Bolşevik olmadığı Türkçü Turancı olduğu Basmacı kuvvetlerini lojistik olarak tahkim ettiğini ve onları kordine etiğini öğrenmesinin ardından 12 Nisan 1922’de Emperyalist Rusya tarafından gasp edilmiştir . Osman Hocanın bu olaydan sonra Afganistan’a sığındığı bilinir fakat Afganistan’da iken Basmacı kuvvetlerinin lideri Turan orduları Başkomutanı Kahraman Enver Paşa’nın şahadeti üzerine gereken desteği bulamaz ve 1923 yılı içerisinde Ana vatana Türkiye’ye gelerek siyaseti bırakıp Türklerin eğitim ve öğretim sürecinde. İlerlemesini sağlamak amacıyla faaliyetlere girişir.  Bir süre Zeki Velidi Togan’ın yayınladığı  “Yeni Türkistan “ dergisinde yayımlanan araştırmaları ve yazıları olan Osman Hocanın Anadolu’daki Faaliyetlerine eğitim ve öğretim alanında devam ettiğini söyleyebiliriz.

OSMAN HOCA ANADOLU’DA

Osman Hocanın Türkistan’da dinde ve eğitimde yenilemeyi savunduğu Fikirleri yüzünden Ruslar tarafından bir süre tutuklandığı da olmuştur. Fakat Anadolu’da artık kendi öz yurdunda yarım kalan eğitim faaliyetlerini tamamlama imkanına sahip olmuştur. Osman Hocanın Türkistan’da kurmuş olduğu Şirket-i buhara-i şerifi incelediğimiz zaman Osman Hocanın eğitim alanındaki fikirlerinin o dönemin birçok Aydın ve bilgininden önde olduğunu görürüz.

Türkistan halkının özgürlük mücadelesi

Eğitim alanında ki bu gelişmeleri kaldıramayan Emperyalist işgalci Rusya bu şirketi ve Osman Hocanın faaliyetlerini etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. Osman Hocanın amacı bütün Türkistan halkının özgürlük mücadelesi olmuştur. Gençlik yıllarında Kırım’a giderek orada eğitim faaliyetlerini yürütmüş Büyük Dava adamı İsmail gaspıralı bey ile tanışmış ve “Dilde işte fikirde birlik” parolasında birleşmişlerdir. İstanbul’da bulunduğu süre içinde ise birçok kez Türkçü Turancı Alimler ile görüşür dostlukları burada başlar .

Buhara ordusu

Daha sonrasında Emperyalist Ruslara karşı birçok başarılı mücadele verirken Birinci dünya savaşında esir olan Osmanlı askerini Rus esir kamplarından kaçırarak Buhara ordusunu kurar . Ruslar tarafından gasp edildiğini belirdiğimiz cumhurbaşkanlığı makamının ardından Afganistan’dan Rus baskısı ile kovulur. İşte Osman Hocanın Türkistan’dan Türkiye’ye gelme hikâyesi budur . Osman Hocanın Türkistan’dan Anadolu’ya öz vatana gelmesi ile birlikte BOZKURT ATATÜRK Osman Hocayı Ankara’da “GARDAŞLIGA” Yakışır şekilde ağırlar. Ahde vefanın gereği olarak Osman Hocaya Maaş bağlarken Osman Hocanın eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmesini ister .

Genç Türkistanlılar

Osman Hoca ise Türkiye’de Atatürk’ün emri ile Genç Türkistanlıları bir araya getirmek için Genç Türkistanlılar Birliği derneğini kurarak birde dergi çıkarırlar. Osman Hocanın bunlarla yetinmek gibi bir niyeti yoktur. Türkiye’nin birçok yerinde verdiği konferanslarda ve çeşitli dergilerde yazdığı yazılarda Sovyet Rus emperyalizminin Türkistan’da gerçekleştirdiği Asimilasyon politikalarını anlatır ve kültür Emperyalizmine dikkat çeker.

Osman Hocanın Türkiye’den çıkarılması

Kızıl Emperyalizmi tüm yönleri ile Anadolu’daki Kardeşlerine anlatarak Anavatan’da Atadurdun çektiği çilelerin Rus sömürgecilik faktörlerinin tamamını ayrıntılı bir şekilde anlatır. Sovyet hükümeti Atatürk’ün vefat etmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden bir talebi olmuştur Osman Hocanın Türkiye’den çıkarılması gerektiğini söylemişlerdir Osman Hocanın Türkiye’nin sorun yaşanmaması için   Polonya ve İran’a 1938- 1945 arası kısa bir süre yaşama macerası olmuştur. Fakat İkinci Dünya Savaşı’nının başlaması ile birlikte Ana yurda Türkiye’ye geri dönmüştür.

1951 _1957 arasında Pakistan’da yaşayan Osman Hocanın oradan Türkistan’a çeşitli konularda etkin olarak müdahil olmak istediğini tarihsel bilgilerden çıkarıyoruz. Osman hoca 1957 – 1968 arası tekrar Türkiye’ye dönmüş ve çeşitli merkezlerde Türkistan hakkında konferanslar vermek dışında bir faaliyeti olmamıştır.

Mekanın Uçmağ Olsun Hocam

Osman Hoca 28 Temmuz 1968’de Büyük Türkistan’ın bir parçası olan ebediyen payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Oğuz Han’ın ülkü sevdalısı bir eri olarak gözlerini yummuştur fani dünyaya Kutlu tini şad mekanı ucmağ olsun .

BÜYÜK TÜRKİSTAN ÜLKÜSÜ

Osman Hocanın nezdinde biricik sevdamız “BÜYÜK TÜRKİSTAN “ Ülküsü uğruna çalışan bütün Türlerin Tanrı yardımcısı olsun. Ebedi Saadet yurduna göçen Bütün Ülkü erlerini saygıyla selamlıyorum Kutlu tinleri şad mekanları uçmağ olsun Türk gençliğinin Osman Kocaoğlu ve bütün yiğit kahramanları araştırıp öğrenmesi ve aziz hatıralarını yaşatması noktasında harekete geçmesini Gönülden arzu etmekle birlikte Türk gençliğini Milli mefkuresine Yüce TURANA doğru koştuğunu göreceğimiz nice güzel günlere uyanmak dileğiyle – NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE –

OSMAN HOCAMIZI TANIMIYORUZ !

Osman Hocanın Türk dünyasında  ve Türkiye’mizde tanınırlık oranı diğer bütün Türkçü Turancı dava adamları kadardır. Çabuk unutmuşuz Türkiye Cumhuriyeti devletinin finansörü diyebileceğimiz bu yiğit Bozkurt’u bazı Özbek tarihçiler bile yeni yeni tanın   TÜRKİSTAN’DA BİR BOZKURT OSMAN KOCAOĞLU   TÜRKİSTAN’DA BİR BOZKURT OSMAN KOCAOĞLUmaya başladığını itiraf ediyorlar Osman Hocanın oğlu Timur  Kocaoğlu anlatıyor babasının mücadelesini bugün Osman Hocanın Özbekler tekkesinde bulunan kabrini ziyaret ederek ona mutlaka bir Fatiha okumakta boynumuzun borcu. Anadolu’daki Üniversite Fakülteleri

Categories: Genel
Leave a Comment