X

ŞEHİT MUSTAFA FEHMİ KUBİLAY

ŞEHİT MUSTAFA FEHMİ KUBİLAY VE CUMHURİYET’İN ERDEMLERİ

Cumhuriyetin Erdem ve faziletlerini inanmış Türk yurdunun ve Türk vatanının kıymeti Harbîye’sini bilen vatanın ve milletin ne demek olduğunu kavgaya bilmiş göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mustafa Fehmi Kubilay’ın  baba tarafından Girit göçmeni bir Türk Yiğit olduğunu söylemek mümkündür. Cumhuriyet şehidi Mustafa Fehmi Kubilay in baba ismi Hüseyin anne ismi Zeynep’dir. tarihi kayıtlara göre Mustafa Fehmi Kubilay öğretmen olarak İzmir’de vatani görevini asteğmen rütbesiyle yapmaktayken Cumhuriyet’e karşı çıkan bir isyanı bastırmak için görevini ifa ettiği bir sırada Cumhuriyet karşıtı isyancılar tarafından şehit edilmiştir. Kubilay’ın şahadeti tarihi arşivimize Kubilay olayı veya menemen olayı olarak geçmiştir.

Kubilay’ın şehit edildiği olay da ikinci irtica olayıdır hepimizin bildiği gibi bir yırtıcı olay olan şeyh Sait isyanının ardından alınan tedbirlerin birçoğu Kubilay’ın Şehit edilmesinin ardından alınmıştır. Bugün sizlere cumhuriyetimizin ilk şehidi olarak kabul ettiğimiz Kubilay’ın  hayat hikayesini anlatmaya çalışacağım.

ŞEHİT MUSTAFA FEHMİ KUBİLAY

MUSTAFA FEHMİ KUBİLAY KİMDİR ?

MUSTAFA FEHMİ KUBİLAY 1906 senesinde Adana’nın Kozan ilçesinde dünyaya gelmiş Giritli bir göçmen ailenin çocuğudur. Mustafa’nın babası Hüseyin Bey annesi Zeynep Hanımdır.  Mustafa’nın hayatı her Anadolu gencin yaşadığı sıkıntılarla ve zorluklarla devam ederken Kozan’da terzi çırağı olarak çalıştığını bilmekteyiz. Mustafa’nın tahmini olarak ilköğretimini ve lise öğretimini Adana’nın Kozan ilçesinde yürüttüğünü tahmin etmekteyiz. Mustafa Antalya Öğretmen okulunu kazanarak burada eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmüş ve hemen ardından İzmir  öğretmen okuluna devam etmiştir. Mustafa Bey bu Kubilay en son olarak 1926 yılında İzmir öğretmen Okulu’ndan mezun olmuştur.  

Okulu Bitirmesinin ardından Mustafa Fehmi Kubilay’ın askerlik çağı gelmiş ve 1930 senesinde öğretmen asteğmen olarak İzmir’in menemen ilçesine 43 piyade alayında görevlendirilmiştir. Mustafa Fehmi Kubilay’ın Giritli bir göçmen çocuğu olarak vatan sevgisinin memleket sevgisinin ve yurt sevgisinin derin bir şelale olduğunu bilmekteyiz. Çünkü görevli olduğu Menemen’de Cumhuriyet’e karşı başkaldıran hainlerin önüne siper olmuştu Mustafa. Cumhuriyetin kurucusu ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk onun hemen ardından menemeni yakın emrini vermişti. 

23 Aralık 1930 günü Şehit asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile birlikte bekçi Şevki ve Bekçi Hasan da şehit olmuştur.  Şahadetlerinin hemen ardından sıkıyönetim mahkemesi kurulmuş ve divanı harp toplanmıştır.  Olayın ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulan sıkıyönetim mahkemesi ve divan-ı harp cumhuriyete başkaldıran hainlerin 30 ikisini idam cezasına müebbet derecesinde hapis cezasına çarptırılmıştır.  Şehit asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay hakkında bildiğimiz tarihi bilgiler kısıtlı olsa da Şehit asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın Cumhuriyet yoluna kurban ettiği şerefli başı Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefidir. Mustafa Fehmi Kubilay in izinde nice nesilleri yetiştirecek cumhuriyetimizi büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ebediyen payidar kırmaya çalışacağız.  Ülkücü Türk gençliği olarak bu görev ve bilinç Türk milliyetçisi ellerin en önemli vazifesi ve yaşama gayesidir!

MENEMEN İSYANI

Sözde şeyh Esat isimli alçağın Manisa çevresinde Nakşibendi tarikatını örgütlemesi için görevlendirdiği, Laz İbrahim’in örgütlediği 6 kişi tarafından çıkartılan ayaklanma silahlı bir şekilde başlatılmış sabah namazının ardından, camiden aldıkları sözde hilafet sancağı ismini verdikleri yeşil sancağı belediye meydanında dikmişlerdir. Halkın kendilerine katılması gerektiğini şeriata karşı gelindiğini ve kafirlerin İslam’ı etkisiz hale getirmek istediklerini halka anlatarak halkı galeyana getirmişlerdir.

İsyana girişimlerin elebaşları arasında Derviş Mehmet, Şamdan Mehmet, Sütçü Mehmet , Nalıncı Hasan ve Küçük Hasan isimli TERÖRİSTLERİN olduğu bilinmektedir. Derviş Mehmet isimli terörist halka kendisini Mehdi olarak tanıtarak İslamı’ kurtarmaya ve korumaya geldiğini kendisinin Mehdi olduğunu peygamber olduğunu menemenin İslam ordusu tarafından kuşatıldığını söylemekte idi. Bu olayı haber alan askeri yetkililer olay yerine asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay komutasında 26 kişilik bir müfrezeyi yönlendirmişlerdi. Mustafa Fehmi Kubilay kahramanca isyancı arasına girerek teslim olmaları gerektiğini söyledikten sonra, Teröristlerin Türk askerinin halife ordusu olmadığını söyledikten sonra Türk askerine ateş açmıştır. isyancıların açtığı Ateş sonucunda MUSTAFA FEHMİ KUBİLAY yaralanmıştır.

O AN TÜFEKLERDE MANEVRA MERMİSİ VARDI

Eğitim birliğinden alel acele gelen askerlerin namlularında o an manevra mermisi vardı. Zaten oraya adam öldürme amacıyla da gidilmemişti. Manevra mermileri Diriliş Mehmet adlı teröristin ekmeğine yağ sürmüş. Ve Diriliş Mehmet adlı hain halkı kendisine kurşun işlemediği yönündeki sahte  söylemlerle kandırmaya çalışmaktaydı. Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay yaralı haliyle camiye sığınmıştı fakat biraz sonra gelen hain derviş Mehmet ve arkadaşları Mustafa Fehmi Kubilay asteğmenin başını keserek olay yerinde Mustafa Fehmi Kubilay’ı şehit ettiler.  Ardından olay yerine Mustafa Fehmi Kubilay asteğmen ve ordusuna yardıma gelen bekçi Hasan ve bekçi Şevki isyancıların aç trafiği sonucunda şehit edildi. Mustafa Fehmi Kubilay’ın kesik başını sözde hilafet bayrağının sopasına açmak istediler söyle başaramayacak iple bağlamaya çalıştılar. Mustafa Fehmi Kubilay asteğmenin şehit olması ve bekçilerinde olay yerinde hayatını kaybetmesiyle olay şehirde bir infiale dönüşür ve destek Askeri birliklerin olay yerine gelmesi ve çatışma çıkması ile derviş Mehmet isimli hain olay yerinde hayatını kaybetti ise de diğer hainlerin bazıları olay yerinde öldürüldü bazıları ise kaçtı Askeri birliklerin sıkı takip  sonucunda diğer hainlerin yakalanmış olduğu Fahrettin Altay komutasındaki sıkıyönetim dönemi İzmir ve çevresi için başlatıldı.  Bu süreçte olayın faillerinin cezasını çekmesi için Mustafa Muğlalı komutasında bir divanı harp kuruldu ve sıkıyönetim mahkemesinin Ve divan-ı harbi verdiği karar doğrultusunda 28 sanık idam cezasına çarptırıldı ve hükümleri infaz edildi.  

TÜRK ULUSUNUN BUNLARDAN DAHA BÜYÜK DÜŞMANI YOKTUR

Bütün bu yaşananların ardından ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk‘ün şu Sözleri bütün Türk ulusuna Nasihat niteliğinde olduğu için metinin sonuna ilave ediyorum “ Halkın saflığından yararlanarak  ulusun maneviyatına sataşan kimseler ve onların takipçi ve müritleri elbette bir takım cahillerden ibarettir. Ulusumuzun önünde açılan Kurtuluş ufuklarında durmaksızın yol almasına engel olmaya çalışanlar, hep bu örgütler ve bu örgütlerin üyeleri olmuştur. Türk ulusunun bunlardan daha büyük bir düşmanı olmamıştır. Bunların varlığını hoşgörü ile kabul edenler Menemen’de kubilay’ın başı kesilirken kayıtsız ilgisiz izlemeye dayanan ve hatta alkışlamaya cesaret edenler ile birdir”.

KAYNAKLAR

Erol Evcin – inkılap şehidi Kubilay ve menemen hadisesine tepkiler  

Munis Armağan devrim şehidi kubilay’ın öğretmenlik yılları  

Kemal Üstün menemen olayı ve Kubilay  

Vedat sağlam ne menem  menemen ve Kubilay olayı

Categories: Genel Türk illeri
Leave a Comment