SÖZDE ERMENİ SOYKIRIM MASALI

İçerik Şeması

ERMENİLER OSMANLIYA KARŞI MIYDI?

Osmanlı Devleti’nin sadık millet olarak isimlendirdiği Ermeni Milleti, Osmanlı Devleti zor durumda kaldığı andan itibaren, kurduğu terör örgütleri ile Osmanlı Devleti’ne karşı düşmanca faaliyetlerin içine girmiştir.

TAŞNAK PARTİSİ

Ermeni devrimci federasyonu olarak ta bilinen Taşnak partisi önderliğinde birleşen Ermeni teröristler, Taşnak ve Hınçak adı ile hareket ederek doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde , Müslüman Türklere uyguladığı şiddet ve yıldırma politikası gütmeye başlamıştır.

İLK ERMENİ İSYANI

Ermeni teröristler bölge halkını göç etmeye zorlamış Rusya’nın desteğini alarak bölgeyi Ermenistan adına ilhak etmeyi amaç edinmiştir. Ermeni devrimci teröristler Osmanlı Devleti’nin bütünlüğüne karşı ilk isyanı 1780’de Zeytun bölgesinde gerçekleştirmiştir. 1885’de kan dökmeden hürriyet elde edilemez olduğunu kendilerine prensip haline getiren Armenekon isimli yasa dışı oluşumu kurmuşlardır. Ermeni devrimci federasyonunun temeli sayılan bu oluşum ile birlikte, çeşitli isyanlar gerçekleştiren Ermeni teröristler 1885’de Ermeni yurttaşlar birliğini, 1890’da da sözde devrimci Ermeni federasyonu isimli terör örgütlerini kurmuştur.

Kurulan bu ve benzeri birçok terör örgütünün amacı Osmanlı Devleti’nin siyasal bütünlüğünü bozmak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Ermenistan adı ile bağımsız bir devlet haline getirmek, ve tarihi şark sorununda Avrupalı Emperyalistlerin yardımcısı olmaktan ibarettir.

SASON İSYANI

Bu amaç doğrultusunda 1894’te Osmanlı yönetimine karşı Diyarbakır Sason da geniş çaplı bir isyan hareketi başlatan bölücü Ermeniler 1895’te Van kentinde bir ayaklanma çıkarmışlardır. Ermenistan Hayali kuran teröristlerin amacı Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi bütünlüğünü bozmak dış devletlere Osmanlı İmparatorluğu’nun sözde Hristiyan halka zulmettiği imasını vermek ve Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ne müdahale etmesini sağlamak ve bağımsız Ermenistan’a yalan iftira ve Kara propaganda ile Avrupalı Emperyalist güçlerin desteği ile biran önce ulaşmaktır.

ABDULHAMİT’E SUİKAST

Bu amaç doğrultusunda 1896’da Ermeni devrimci federasyonu’na bağlı bir terörist Osmanlı Bankası’nı basarak Dünya kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedeflediklerini belirttiler. Ermeni teröristler 21 Temmuz 1905 günü Belçika uyruklu Ermeni sempatizanı Edward joris liderliğinde tarihimize Yıldız suikastı olarak geçen suikast girişimini Sultan Abdülhamit Han’ın Cuma selamlığın da olduğu bir anda bombalı tuzak kurmak şeklinde gerçekleştirirler.

ERMENİSTAN AMAÇLI İLE TERÖR FAALİYETLERİ

Fransız getirdiği Milliyetçilik akımının etkisi ile Yukarda bahsettiğim tarihlerin arasında Bağımsız Ermenistan hedefi doğrultusunda çeşitli terör örgütlerini kuran ve bu terör örgütlerini Ermeni devrimci federasyonu adı ile birleştiren Ermeni teröristler kuruluşunun ardından bölgede bulunan Müslüman ve gayri Müslim bütün halka zulüm etmeye başlar. Bölgede Ermeni teröristlerin yapmış olduğu zulme örnekler verecek olursak ;

 • 15 Temmuz 1980 Hınçak ve Taşnak üyesi bir grup teröristin Yıldız Saray’ına başlatmış olduğu yürüyüş esnasında iki Osmanlı Askeri teröristler tarafından şehit edilmiştir (ruhları şad olsun)
 • 20 Haziran 1890 Ermeni teröristlerin Silah depoları basılmış ve çıkan çatışmada iki Osmanlı askeri şehit olmuştur.( Ruhları şad olsun) Olayın ardından Müslüman Türklere ve bölge halkına saldıran Hınçak üyesi bir gurup tarafından 60 kişi katledilir.
 • Yukarıda yaşanan olaylara ve kendisine suikast yapmalarına rağmen Sultan Abdülhamit’in Şubat 1891’de Ermeni teröristler için genel af ilan ettiğini görmek gerekir. Sultan’ın ve devletin tüm iyi niyetine karşı Ermeni teröristler Emperyalist güçlerin desteğine güvenerek 1891 yılından sonraki zamanda terörist faaliyetlerine devam etmektedir.
 • 1891 in sonunda Van valisi ne suikast girişiminde bulunan Ermeni teröristler Muş’un bir köyünü basarak bölge halkını Şehit etmiştir.
 • 1893’te Merzifon’da ihbar üzerine arama tarama faaliyetleri yürüten Ordumuza bir gurup terörist bomba ve ağır silahlarla saldırarak 25 Mehmetçiği şehit etmiştir. ( Ruhları şad olsun)
 • 27 Nisan 1894’de Ermeni papaz Aşıkyan’a suikast girişiminde bulunurlar.
 • 1894’de Yozgat civarında silahlı direniş ☺ başlattılar
 • 1894’te Batman’ın Sosan ilçesinde Silahlı direniş ! ☺ Başlattılar
 • 1895’te Osmanlı Bankası baskına uğradı ve birçok devlet adamına suikastlar gerçekleştirildi.
 • 25 Ekim 1895’de Cuma namazı çıkışı Halk üzerine saldırıya geçtiler.
 • 30 Ekim 1895’de Erzurum Hükümet konağını basarak görevli jandarma etleri şehit ettiler.(ruhları şad olsun)
 • 1895- 1915 arasında birçok kez yukarda bahsi geçen olayları Ermeni teröristler tekrar etmiştir bu olayların kayıtları Tarihi hafızamızda mevcuttur. Ermenistan hayali ile Yola çıkan Ermeni teröristler 1915 senesinde ise Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi ile düzenli çeteler kurarak Osmanlı Devleti’ni cephe gerisinde Adeta sırtından hançerlemiştir.

ERMENİ’LERİN RUS’LARDAN SİLAH TALEBİ

Rus Kafkas ordusu ile birlikte hareket ederek Osmanlı Devleti’nin cephe gerisinde imha edilmesi Rus ordusuna lojistik destek ve yerel rehberlik faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu olayların kayıtları bugün Rusya devler arşivinde bulunur. 1913 başlarında Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalamayacağını anlayan Ermeni teröristler Rus kuvvetlerinden Ruslarla birlikte savaşmak için silah yardımı talep eder.

Ermeni teröristlerin talebi sonucunda gelen silahları ile 1914’de Ermeni temsilciler meclisinde alınan karar ile Rus Kafkas ordusuna bağlı Ermeni gönüllü tugayları kurulur. Burada alınan karara göre Rus çarı çar II Nikolay iki Rus ilini sözde Ermenistan’a vererek 6 Osmanlı ilini içine alacak şekilde Ermenistan kurulmasını onaylar ve bu sözde Ermeni Devletinin ordusunu destekleyeceğini ifade eder. Osmanlı Devleti’nin Ruslarla savaşa başlamasının ardından Rus çarı Kafkas cephesini ziyaret eder ve burada Ermeni teröristlere hitaben yaptığı konuşmada Ermeniler şanlı Rus ordusu ☺ saflarına katılmak için dünyanın dört bir yanından geldiler diyerek hitap etmektedir.

RUS DESTEKLİ SİLAHLAR TÜRK’LERİ KATLETTİ

Coğrafyayı ve fiziki şartları çok iyi bilen Ermeni teröristler Osmanlı ordusunu taktiksel olarak çete savaşları ile oyalama girişiminde bulunarak Rusların kolayca cephede yerleşmesine yardımcı olmuşlardır. Ayrıca Ermeni teröristler Rus ordusunda görev aldığı süre boyunca Rus ordusuna Osmanlı şehirlerini işgalde rehberlik etmiştir. Rus gemilerinin Ereğli’yi topa tutması sırasında İzmit ve Adapazarı’nda isyanlar çıkaran Ermeni teröristler Rus kuvvetlerine her türlü lojistik desteği sunmuştur . Ermeni teröristler Van, Erzurum , Boğazlıyan Sivas , Sebin Karahisar, Kayseri, Harput kalesi Trabzon ve birçok Türk ilinde Rus destekli silahlar ile bölge halkını katletmiştir.

ERMENİ TERÖRİSTLER 12 BİN AZERBAYCAN TÜRK’ÜNÜ KATLETTİ

1918 Mart ayında Azerbaycan da Rus Emperyalizminin silahlı desteği ile 3 bin ila 12 bin Azerbaycan Türk’ünü katleden Ermeni teröristler 1920 sonrasında bir suikast birliği kurarak Osmanlı Devleti’nin eski yöneticilerini Avrupa’nın çeşitli yerlerinde katletmiştir.

Şehit Said Halim paşa , Şehit Cemal paşa ve Şehit Talat paşa bunların en meşhur olanlarıdır.

Şimdi Vicdani görev gereği soruyorum içinde bulunduğu devlete karşı düşman unsurlar ile birlikte hareket ederek yaşadıkları coğrafyadaki bölge halkını katleden yarım asırdır bölücü faaliyetlerde bulunan, Osmanlı imparatorluğunun başı Sultan Abdülhamit Hana kadar suikast düzenleyen, banka basan, toplu olarak Müslüman Türk halkını katleden, 93 ve 1. Dünya savaşlarında Rus ordusunu destekleyen ve işgalcilere coğrafi rehberlik yapan, Ermeni halkı hakkında Tehcir kararı verip, başarı ile bu kararı uygulayan Osmanlı imparatorluğu Tarih önünde mahkum edilmeyi hak etmiş midir ?

Yoksa içinde yaşadığı ülkeye ve topluma her türlü ihaneti sergileyen, Ermeni teröristler Ermenistan hayali içinde Osmanlı İmparatorluğu’nu Tehcir kararını almaya ve uygulamaya zorunluluğunda mı bırakmıştır ?

Bu sorunun cevabını makalede ele aldığımız konular hakkında koymuş olduğumuz görsel materyaller ve Iğdır ilimizde bulunan Ermeni teröristler tarafından katledilen Türkler için yapılan soykırım Anıt ve müzesinde bulabilirsiniz.

TEHCİR KANUNU NEDİR ? TEHCİR İLE SOYKIRIM ARASINDA Kİ FARK

TECHİR KANUNU NEDİR

Tehcir kanunu resmi adıyla sevk ve iskan kanunu 27 Mayıs 1915’te Osmanlı imparatorluğu tarafından cephe gerisinde Osmanlı kuvvetlerine isyan eden unsurların devlet eliyle isyan ettikleri bölgelerden imparatorluğun bir başka düzenli olarak gönderilmesini sağlayan göç kanunun isimdir .

Tehcir sırasında göç edilenlerin her türlü ihtiyaçları devlet eliyle karşılanmış ve gereken yardım devlet eliyle yapılmıştır. Ermeni teröristler tarafından şehit edilen Cemal Paşa’nın hatıralarında teşhir edilen, Ermeni halkının Suriye’ye göç ettiği esnada. Ordu Ambarlarından onlara yapılan yardımlar ve Suriye yerleşmeleri için verilen maddi destek, Ermeni yetimlere yapılan yetimhane okul hastane vb sosyal olanaklar tarihi kayıtlarda yerlerini almıştır.

Tehcir kanunu kesinlikle bir soykırım olmayıp geçici olarak çıkarılan bir kanundan ibarettir. Yukarıda belirtilen olayların tümü tarihî arşivlerde İsbat edilmiştir. Soykırım nedir ? soykırım Siyasal ulusal ırksal veya dinsel nedenler ile bir insan topluluğunu yok etme öldürme eylemidir. Yani bu kısa tanıma göre de açık ve net ki, tehcir kanunu kesinlikle soykırım amacı taşımayan geçici bir önlem olarak alınmış siyasi birönemdir.
Sözde Ermeni soykırım yapıldığını iddia eden Taşnak ve sutyun zihniyetinde ki Ermeni lobisi öncelikle 1915-1918 Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşanılan Soykırımın hesabını Tarih önünde vermeye mahkûmdur ? Ardından Avrupa’da şehit edilen Türk Diplomatların hesabını vermeye mahkum olacaktır. Ermenistan Bugün Rusya’nın korumasında Kafkasya’da terörist bir unsur olarak yaşamaktadır.

ERMENİSTAN AZERBAYCAN CUMHURİYETİNE TAZMİNAT ÖDEMELİDİR

Ermenistan 1918 Mart olayları başta olmak üzere Hocalı medeni dünyanın gözünün önünde katlettiği Azerbaycan Türklerinin hesabını vermelidir. Öyle yalan dolan belgeler ile basit bir tehcir kanununu dünyaya soykırım olarak pazarlamayı bırakıp gerçeklerin realistliği ile hareket ederek. Türkiye Cumhuriyeti karşıtı bölücü teröre verdiği desteği geri çekmeli ve Karabağ’ı derhal boşaltarak Azerbaycan Cumhuriyetine Tazminat ödemelidir.

ERMENİSTAN HOCALI VE KARABAĞ SOYKIRIMININ HESABINI VERECEK

Ermenistan önce Hocalı da Karabağ’da yaptığı Soykırımın hesabını vermelidir. Terörist Ermenistan yönetiminin defocto olarak ilan ettiği, kendisinin bile tanımadığı, Ermeni devrimci federasyonu zihniyeti tarafından yönetilen Karabağ’a uyguladığı asimilasyon politikası ve soykırımı dünya kamuoyuna. Bütün Türk milleti olarak tek ses tek yürek olarak Duyurmak bugün bizim şehitlerimiz için vicdanı görevimizdir .

EY TÜRK TİTRE VE ÖZÜNE DÖN BİR OL İRİ OL DİRİ OL

HAKSIZLIĞA BOYUN EĞME HAKKINI ZALİMDEN AL !

KOŞ YÜRÜ DURMA OĞUZHAN SENİ BEKLİYOR TANRIDAĞINDA

KOŞ YÜRÜ KOŞ TURAN’A BİR OL GÖK BÖRÜNÜN ARDINDA !!!

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !

KAYNAKÇA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir