Etiket: 2. Almambet’in Müslüman olup Er-Kökçö’yü terk etmesi ve Manas’a katılması