Berdi Kerbabayev

Berdi Karababayev (Tecen, 1894 -1974) Çağdaş Türkmen edebiyatının büyük tem silcisi Berdi Kerbabayev, Tecen şehrinde dünyaya gelmiştir. Türkmenistan, Özbekistan medreseleri ile Rusya okullarında tahsil görmüştür. 1920’li yıl ların ilk yarısında sanat ve edebiyatla meşgul ol maya başlamıştır. Onun ilk şiirleri “İstibdat za manda”, “İç yene-de iç yene” 1924 yılı Ocak ayında Türkmenistan gazetesinde yayımlanmıştır. Bun […]