Etiket: 8- 2000 yılında Alman Nöroşirurji Derneği Fedor Krause Madalyası