Etiket: Altan Urag moğol(mongol) bir rock grubudur. Grup 2002 de kurulmuştur