AVAR DEVLETİNİN İLK HÜKÜMDARI BAYAN HAKAN

Yazar ; Seyit KOÇAK Bayan Hakan İsminin Kökeni İlk önce ismin kökeni hakkında bilgi vermek gerekirse  “Bay” kelimesi eski Türkçede zengin anlamına geldiği düşünülmektedir ve “Bayan” kelimesi de bu kökten türemiş olma ihtimali üzerinde durulmaktadır.  Ayrıca Bayan” adı, Avarlardan başka Kutrigur Bulgarlarında da mevcuttur. Büyük Karl’ın adı, “Kral” (Korol) şeklinde Avarlar arasında “Melik” (Kral) manasında […]