Etiket: daha iptidai basamaklarda bulunan boylardan bazıları ölülerini tabutlara koyup ağaçlara asarlardı. Aynı adet Moğollar’dan Hıtay (Kidan) lar