Etiket: Füyüzat ı Mıknatissiye 1731. Çev: İbrahim Müteferrika.