Kutlu Asya

Kutlu Asya

Komuz nasıl

Kırgızların milli enstrümanı Komuz

Spread the love

Spread the love Türk ve Altay halk kültüründe çalgı. Komus da denir. Bağlama’nın atası olan müzik aletidir. Türkler’de önemi büyüktür. Bağlama ve Kopuz kutsal sayılır. Bunun yanında diğer önemli telli çalgılar arasında […]


Spread the love