Etiket: Maturidi’nin tefsir ve Kur’an ilimlerine dair eserleri: a-Te’vilatü’l-Kur’an b-Risale fi ma la yecuzü’l-vakfu aleyhi fi’l-Kur’an