Etiket: mecliste ve meydanda Tüɾkçeden başka dilde söz söylenmesin. / Karamanoğlu Mehmet Bey