Kutlu Asya

Kutlu Asya

Merv sarayı

ABDURRAHMAN EL-HAZİNİ

Spread the love

Spread the loveKaynaklarda zaman zaman İbn Hey­sem. Ebü Ca”fer el-Hâzin ve Ebü’1-Fazl el-Hâzimî ile karıştırılan Abdurrahman el-Hâzinî. Ebü’l-Hüseyin Ali b. Muham­med el-Hâzin el-Mervezrnin Bizans asıl­lı kölesidir. Sahibinin Merv sarayında hâzin […]


Spread the love
Shutterstock WW