Etiket: Oğuz Türklerinde Defin Töreni Üzerine İnceleme: IX. yy. Oğuz Boylarının defin töreni Göktürkler’in defin törenlerinden farksız olduğu İbn Fadlan’ın verdiği malûmattan anlaşılmaktadır. Oğuzlar’ın defin