X

osmanlı

DEVLET-İ ALİYYENİN FELEKİYYÂT TARİHİ

VI MEHMET VAHİDEDDİN (SULTAN VAHDETTİN)

Şeybani Han

SARIKAMIŞ HAREKATI (22 ARALIK 1914-15 OCAK 1915)

Damgalar