Kutlu Asya

Kutlu Asya

s.226 11) Tefsîr-i Rûh-ul-Beyân 12) Kitâb-ül-Hitâb 13) Lugat-ı Târihiyye ve Coğrafiyye; s.173 14) İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.17

İsmail Hakkı Bursevi

Spread the love

Spread the love Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. Babası Mustafa Efendi, aslen İstanbulludur. Mustafa Efendi, 1650 (H.1061) senesinde İstanbul Esir Hanında çıkan büyük bir yangında evi ve eşyâsı yandığından maddî sıkıntıya […]


Spread the love