Etiket: s.28 9) Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; (49. Baskı) s.1099 10) RehberAnsiklopedisi; c.8