Etiket: Tuva Türklerinde mevcuttu. Bu adet Yakut’larda XVIII. yy. a kadar devam etmiştir. Kırgızlarda’da bu adet mevcuttu fakat atalarının inanç sistemini terkedip müslümanlığa geçtikten sonra bu defin şekli