Kutlu Asya

Kutlu Asya

Tuva Türklerinde mevcuttu. Bu adet Yakut’larda XVIII. yy. a kadar devam etmiştir. Kırgızlarda’da bu adet mevcuttu fakat atalarının inanç sistemini terkedip müslümanlığa geçtikten sonra bu defin şekli

TÜRKLERDE GÖĞE DEFİN

Spread the love

Spread the love(Ağaç Üzerinde Oluşturulan Tahta Zemin Üzerine Ölü Bedenin Bırakılması) ÜZERİNE İNCELEME: Orta Asya’da, Hunlar’ın ve Göktürklerin egemenliği devirlerinde, daha iptidai basamaklarda bulunan boylardan bazıları ölülerini tabutlara koyup ağaçlara […]


Spread the love