TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR EMPERYALİZM !

Bugünkü Yazımızda Türk gençliğine Türk Dünyasının en büyük düşmanını Emperyalizm’i elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bunu yaparken de İlk önce Emperyalizmin tanımından ve Dünyamıza verdiği ekonomik kültürel ve sosyal zararlardan önemli örnekleri sizlere aktararak yapacağım(Emperyalist).

Tüm Türkler Emperyalizme Karşı

İçerik Şeması

EMPERYALİZM

EMPERYALİZM : Bir ulusun veya bir devletin Başka bir ulusu veya devleti Egemenliği altına alarak siyasi ve ekonomik anlamda kendi çıkarları için O ulusu ve devleti sömürgeleştirmesi olarak tanımlanabilir. Fransızca İmperializme kelimesinden Dünyaya yayılmıştır.  Temel ilkesi sömürgeciliğe , Asimilasyona, ve İşgale dayanan Emperyalist düşünce sistemini incelediğimiz zaman kapitalizmin en üst basamağı olarak karşımıza çıkmaktadır . Bizim halkımız Emperyalist oyunlarından en çok yara alan bir halk olarak hala Emperyalist sistemin oyun kurucularını tam olarak maalesef tanımamak da ısrar etmektedir. Aydınlarımız Halkımıza uzak bir tutum içinde olarak bir kısmı “Milli ve Dini değerlere “ diğer bir kısmı ise “Milli değerlere ve rejime “ kast edecek düşünceleri tarihten bugüne benimsemekten ne kendisini alamamıştır . Emperyalist sistemin birçok kolu mevcuttur. Dikkatle incelediğimiz zaman Kültür emperyalizminden başlayan bu kollar Her türlü Asimilasyon faaliyetlerine başvurarak memleketlerin sömürü düzenine isyan etmesini önlemeye çalışmaktadır .

EMPERYALİZM’İN TARİHİ

Emperyalist düşünce sisteminin kurucusu 1870 yılında İngiltere olmuştur. Bu sistem hakkında ilk yorumları yapan ise Lenin’den başkası olmamıştır. 17 ve 18 . Yy da İngiltere ve Fransa’nın türlü türlü Emperyalist oyunlar ile sömürgeleştirdiği ülkeler ile doludur. Üzerinde güneş bakmayacak kadar genişleyen İngiliz Emperyalizmi, bütün bu gerçeklere rağmen mazlum halkların hepsine Barbar , çağdışı, demokratik olmayan ifadeler ile saldırmaktan kendini alamaz.

İngilizce bugün Emperyalist sistemin en büyük kozudur güya dünya dili imiş Fransızca Afrika’da güya medeniyetin dili imiş. Yemezler efendim Sömürge uğruna katlediğiniz masumlar artık uyandı . Bütün bunların örneklerini vereceğiz fakat sözde Medeni ! Avrupa’nın bugün Türkiye cumhuriyetine ve Türk halkına tarihten gelen  İftiraları ile Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta işgalci ve barbar gibi ithamlarda bulunmaması ilginç olsa gerek. Birazcık Tarih bilgisi olan herkes bilirkişi olarak şu yorumu yapacak donanıma sahiptir ki o yorum şudur. “Medeniyetlerin beşiği Avrupa üç tane varil için ve birazcık yer altındaki maden için milyonlarca insanın dilini, dinini yasak etmiş. Direniş gösteren herkesi katletmiş ve Kültürel Emperyalist oyunları ile Dünyanın yarısını İngilizce, Rusça, Fransızca, Almanca konuşmaya mecbur bırakmış bir barbarlar sürüsüdür. Yani kısaca Avrupa’da Türk’ün binlerce yıl öncesine dayanan şerefli tarihine dil uzatabilecek. Tarihte ve günümüzde Türk’e dil uzatabilecek tek bir devlet ve fert yoktur .

Emperyalist Çin

TÜRK’ÜN OLDUĞU HİÇ BİR YERDE EMPERYALİZM YOKTUR  

Türk’ün Hunlardan bu yana idare ettiği milletler bugün hala Kendi dillerini konuşmakta kendi dinlerine iman etmekte ve kendi kültürel özelliklerini devam ettirme noktasında Zirvededir. Türk’ün hakim olduğu hiç bir toprak parçasında tek mazlumun kanı akıtılmamış ve tek mazlumun emeği Türk devleti tarafından sömürülmemiştir. Varın tarihi vesikalar önünüzde iken kim Barbar ve çağdışı siz karar verin efendiler . Türk gençliğinin Emperyalist oyunlara boyun eğmemesi için Daima okuması araştırması ve dünya gerçeklerini iyice analiz edebilmesi gerekmektedir.

Emperyalizm Kızıl ve yeşil Emperyalist oyunlar olarak ikiye ayrılır kızıl Emperyalizmin babası Rusya üvey çocuğu çin ve diğer uydu devletçiliklerdir. Yeşil emperyalizmin babası tarihte İngiltere ve Fransa iken şimdi babası Amerika Birleşik Devletleri bizim deyimimizle birleşik işgal kuvvetlerinden başkası değil iken. Üvey çocukları İngiliz ve Fransız devletinden başkaları değildir. Petrol ve gaz için Her türlü terör örgütü ile iş birliği yapan bebek katillerinin tamamına övgüler düzen. Bebek katleden sözde Medeni Avrupa’dan medeniyet öğrenecek tek bir Türk ve tek bir Müslüman ben tanımıyorum. Tanıyan varsa beri gelsin . Ey Türk gençliği daima Emperyalist oyunlara karşı “Önce Ülkem ve Milletim “ prensibi ile hareket ederek birleşiniz. Emperyalizmin oyunlarına karşı en büyük silahınız Türkçemiz ve AL

BAYRAĞIMIZ ALTINDA HÜR YAŞAMIŞ HÜR YAŞAYACAK AZİZ MİLLETİMİZDİR .  Yazımızın ikinci bölümde kısaca medeni Avrupa’nın yapmış olduğu Emperyalist amaçlı soykırımlara örnekler ile değineceğiz .  

MEDENİ AVRUPA’NIN TEMELİNDE MAZLUMLARIN KAN’I VARDIR .  

Emperyalizm düşüncesini benimsemiş, Emperyalist Avrupa
 • İspanyol ve Amerikan emperyalizminin yaptığı (1492 tarihinden itibaren ) Amerikan kıtasının yerlilerini katlettiği soykırım unutturulmaya çalışılıyor UNUTURMAYACAĞIZ.  
 • Norveçlilerin Tatar olduğunu düşündüğüm Tater ismini verdikleri göçebe halka uyguladıkları Asimilasyon ve kısırlaştırma operasyonunu (1920-1930) UNUTURMAYACAĞIZ!  
 • Kızıl Çin’in Doğu Türkistan’da Moğolistan da yaptığı asimilasyon ve soykırımları katlettiği bebekleri bütün kör dünyanın gözüne sokacağız UNUTURMAYACAĞIZ.
 • 1738 – 1938 Yılları arasında medeni İngiltere’nin Avusturya’nın yetkilerini katlettiği gerçeği medeni Avrupa’nın UNUTURMAYA çalıştığı gerçeğini GÖRMEZDEN GELMEYECEĞİZ UNUTURMAYACAĞIZ !  
 • İsrail’in Filistin’de uyguladığı Soykırımları ve Asimilasyon faaliyetlerini UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAGIZ! 
 • 1891’de Almanların Afrika’nın Namibya İsimli bölgesinde yaptığı soykırım neticesinde katledilen 120 bin Afrikalı masumun kanı üzerinden medeniyet öğreten. Avrupa’nın barbarlık tarihini hep HATIRLAYACAK UNUTTURMAYACAĞIZ!  
 • 1933-1945 yılları arasında yine Almanların Yahudi ve çingenelere Yaptığı Soykırımı unutmak mümkünümdür ? Elbette değildir UNUTTURMAYACAGIZ!  
 • Alman savaşı kaybetmiş olmasında hemencecik sonrasında İngiliz ve Amerikan medeniyet havarilerinin Almanlara. Dresden kentinde üç gün boyunca bomba yağıdırmak suretiyle Almanları katletmesini medeni Avrupa’nın tarihinde göremezsiniz. Ama bizler UNUTTURULMAYA ÇALIŞILAN BU SOYKIRIMLARI UNUTTURMAYACAGIZ!  
 • Medeniyetin beşiğinin kendisi olduğunu söyleyerek övünen Amerika Birleşik devletlerinin Hiroşima ve Nagazaki ye   1945 de  atmış olduğu atom bombaları ile katlettiği Japon halkının acısını. UNUTTURMAYACAGIZ.  
 • Rum terör örgütlerinin Birinci dünya savaşı sonrasında Anadolu’da yaptığı soykırımları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin halkına yaptığı Emperyalizm, soykırımları UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAGIZ.
 • Sözde demokrasinin beşiği Yunanistan hükümetinin. Batı Trakya Türklerine karşı Lozan Barış Antlaşması’nı ihlal ederek uyguladığı Soykırımları ve Asimilasyon faaliyetlerini medeniyet öğreten Avrupa’nın gözüne sokacağız. UNUTMAYACAGIZ !  UNUTURMAYACAĞIZ!  
 • Avrupa’nın göbeğinde Bütün Avrupa ülkeleri tarafından desteklenerek 11 Temmuz 1995’de Sırp katillerinin gerçekleştirdiği Srebrenica Soykırımı unutmak mümkün değildir. UNUTMAYALIM UNUTTURMAYACAGIZ.
 • Faşist Rusya devletinin Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan başta olmak üzere bütün Orta Asya’da yaptığı Emperyalizm, soykırımları. Asimilasyon faaliyetlerini unutmadığınız gibi bugün Kırım Yarımadasında gerçekleştiği soykırım ve asimilasyon politikalarına dünya gözüyle şahitlik etmekteyiz. UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAGIZ!  
 • FAŞİST Rusya’nın desteği ile faşist piyon ermeni teröristlerin işgal altında tuttuğu Karabağ’da gerçekleştirdiği Emperyalizm, Soykırım ve Asimilasyon faaliyetlerini. UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAGIZ!  

SÖZDE MEDENİ AVRUPA

Medeni Avrupa’ ve Amerika’nın Irak , Suriye , Libya , Lübnan, mısır ve daha birçok ülkede. Yapmış olduğu Asimilasyon ve Emperyalist oyunların bir kısmını yazabildim hepsine yetişmek ve gelişmiş Avrupa’nın övünç duyduğu o şerefli ! Mazisini yazmak mümkün değildir takdir ederseniz . Bugün dünyanın yarısı Fransızca , Almanca, İngilizce ve Rusça konuşuyor ise bunun sebebi EMPERYALİZMİN doğurduğu sonuçlardır. Halkların Dilini, dinini ve kültürünü silah zoruyla değiştiren Medeni ! Avrupa ve Amerika Bugün Türklere kendi uydurduğu sözde ermeni Soykırımı masalı üzerinden medeniyet Satmaya çalışmaktadır. Medeniyetin m’sinden haberi olmayan Emperyalist sistemin kurucuları’nın tek bir ferdinin haddine Türk’e medeniyeti öğretmek düşmemiştir.

Avrupa sırf mezhep savaşlarında bile kendi soydaşları ile yüzyıllarca savaşmış ve soykırım ve katliam uygulamıştır. Bumudur medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar ey medeni Avrupa ! ☺ Kalemimiz döndükçe ifade etmeye çalıştığımız  Emperyalist Avrupa’nın gerçek ve kirli yüzü budur. Türk gençliği Emperyalist oyunların hiç birisine pabuç bırakmaz bırakmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Milleti ile Emperyalizmin karşısında Bütün mazlum halkların yanında gerçek medeniyetin beşiğidir. Bugün

DOĞU AKDENİZDE EMPERYALİZME GEÇİT YOK

Emperyaliizme Ne bir karış toprak Ne bir yudum su yok

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın piyonluğunda Fransız Emperyalizm in kurduğu Emperyalist oyunları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti Emperyalist sistemin oyun kurucularının başına çalacak. Doğu Akdeniz’de Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini sonsuza kadar koruyacaktır. Bu uğurda mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk silahlı Kuvvetlerimizin ve Türk Donanmasının yürekten destekçisi ve HİÇ ŞÜPHESİZ GÖNÜLLÜ ERLERİYİZ!  

YAŞASIN DÜNYA TÜRKLÜĞÜNÜN HÜRRİYET KAVGASI !  

Aziz Türk milletinin geleceğinin teminatı gençlerimiz Ülkücü Hareket Ulu önder Başbuğ Atatürk’ün önderliğinde Emperyalizme ilk darbeyi vuran. Ecdadının nurlu izinde cennet mekan Başbuğ Alparslan Türkeş’in kutlu mücadelesinin ışığında. Lideri Devlet Bahçeli’nin emrinde geleceğe  Yürüyerek Her türlü Asimilasyon faaliyetlerine ve Emperyalizmin her türlüsüne olan mücadelesini. Son damla kana kadar Sürdürecek. Aziz Türk yurtlarını Emperyalizm pençelerinden KURTARACAK YEGANE GÜÇTÜR GELİN SAFLARIMIZA BİR OLALIM İR OLALIM DİRİ OLALIM ! YAŞASIN DÜNYA TÜRKLÜĞÜNÜN HÜRRİYET KAVGASI !  

TANRI DAĞLARININ ÇOCUKLARI’NIN OLİMPOS DAĞININ EMPERYALİSTLERİNDEN  ÖĞRENECEĞİ MEDENİYET HENÜZ İCAT EDİLMEMİŞTİR! MEDENİYETİN BEŞİĞİ TANRI DAĞLARININ ETEKLERİNDE ANADOLU YAYLALARINDA ZİRVEDEDİR! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir