TOMRİS KATUN

İçerik Şeması

TOMRİS KATUN KİMDİR ?  

Tomris

Öncelikle TOMRİS isminin anlamı ile başlamak istiyorum Tomris Kelime anlamı itibariyle “Demir” demektir. Doğu İran Dillerinde ise “Cesur” olarak geçmiştir. Tomris katun ise 6.yy yaşamış Saka – İskit Türklerinin Başbuğudur. Tomris Han her İskit kadını gibi Ata biner , ok atar ve at üstünde düşmana kargı dediğimiz cenk aletini savururlardı.

İskitler

İskitler’ in egemen olduğu M.ö 8 ve M.ö 3 yılları arasında İskit Türk kültürü rivayetlere göre Savaşta üç düşmanı öldürmeyen kadın evlendirilmezdi . Bazı antik çağ yazarlarının derlemelerinden günümüze uzanan bilgiler su şekildedir “ İskitler Askerî harekâtlarda eşleri ile birlikte bulunan cesur kadınlara sahiptirler “.

Türk kadını

Savaşlara katılan Türk kadınları tıpkı erkekleri gibi cesur ve kahramanca harp ediyor onlar kadar usta bir şekilde kadim Türk savaş taktiklerini kullanıyorlar idi . Kadim İskit Türklerinin kadınları Hem çadırlarında ev işlerini yürütüyor hemde erkekleri ile birlikte Türk yurdunu düşmana karşı kahramanca savunarak Türk’ün asker olduğunu tüm Cihana gösteriyordu.

Kazakistan coğrafyasında bulunan İskit medeniyetine ait kurgan dediğimiz mezarlıklar içeresinde Savaş aletleri  ve Atları ile gömülen cok sayıda kadın mezarı bulunmaktadır. Kısacası anlatmak istediğim TOMRİS katun ilk Türk kadın savaşçı olmasa bile İskit Türklerinin Başbuğu olarak tüm Türk kadın kahraman savaşçıların abideleşmiş simgesi haline gelmiştir.

Kendi şahsi görüşüm olaraktan ifade etmek isterim ki Türkiye ve diğer Türk cumhuriyetlerinin hepsine TOMRİS katun heykeli dikilmelidir. İskitler kadın erkek çoluk çocuk demeden Bozkır Kültürünün içinde bir Kahraman olarak yetişmiş ordu millet bir devlet hakimiyetini kurmuşlardır. Bozkır Kültürü kadınları da erkekleri kadar kahraman birer savaşçı olarak yetiştirmiş ve gerektiği anda Türk ordularının başına geçerek Tarihin akışını değiştirecek destanlar yazan kahraman Türk Milletinin yüz akı kadınlarımızı bize ve şanlı tarihimize kayıt etmiştir.  

Yakut Türkleri

Tomris Katun bugün ‘de Yakut Türklerinin atası olarak bilinen Türk tarihinin ilk kadın Hükümdarı olarak tarihimizde karşımıza çıkar . M.Ö 6.yy’da yaşadığı dünya tarihçileri tarafından kabul gören bir gerçeklik olmuştur. TOMRİS katun Türklerin yanı sıra Dünyanın da bilinen ilk kadın Hükümdarı olmuştur. Barbar Avrupa medeniyeti birbirini boğazlamaya bile henüz başlamadan çok önce Türk milletinin bağrından öz Türkçe ismi ile dünyanın ilk kadın Hükümdarı olarak çıkan Tomris Katun Türk milletinin şeref madalyası olarak Türk tarihindeki yerini almıştır.  

TOMRİS KATUN’UN MUCADELESİ  

Kadim Türk Töresi

Tomris Katun Bugün İran diye bilinen topraklarda hem Pers hemde Medya da hüküm sürmüş Ahameniş imparatorluğu ile zorlu bir mücadele içine girmiştir.  Tomris Katun kadim Türk töresinde hâkim olan Türk töresine bağlı bir Başbuğ olarak Barışçıl ama savunmaya önem veren ordusunu diama güçlü ve zinde tutan güçlü bir Ordu kuran bir Hakan olmuştur.

Tomris Han’ın Oğlu

Tomris Katunun barışçıl olmasını düşmanları hep korkaklık ve zayıflık olarak algılamış ve sürekli saka İskit topraklarına akınlar düzenlemiştir. Bu düşman kuvvetlerinin en büyüğü en güçlüsü olan Pers kralı köpek kiros Bir gün yine Saka ülkesine bir baskın düzenler ve Türk topraklarında İskitler ile savaşır ve yenilirse de geri çekilmek yerine İskitler’i takibe başlar İskit ordusunun başında bulunan Tomris Han’ın oğlu Perslerin geri gelmeyeceğini düşünerek ordusunu eğlence ortamı kurar ve aniden baskın veren Pers orduları tarafından öldürülür.

Kirosun Yenilgisi

Tomris Katun haberi alır almaz kocasının ölümünden sonra oğlunu da kaybetmiş olmanın acısı ile büyük bir yemin eder ve rivayete göre şöyle bağırır etrafında ki ordusuna “kana susamış köpek kiros sen oğlumu ve askerlerimi mertlik ile değil o içtikçe zıvana dan çıktığın şarap ile ölürdün ama Güneşe yemin ederim ki seni kana doyuracağım “der Tomris Katun ‘un ettiği yemine bakacak olursak İskitler’ in kültüründe güneşin önemli bir öğe olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Tomris Pers kralı köpek Kiros’a bir mesaj gönderir fakat kiros köpeklerine güvenerek bu tehdidi hiçe sayar ve İranlı tarihçilerin ifadelerine göre M.Ö  529’da Oxus bölgesinde sabahın erken saatlerinde çok şiddetli savaş başlar ve öğlene kadar devam eden şiddetli mücadele sahasında Pers orduları binlerce ölü bırakarak dağılmak zoruna kalır.  

Pers ordularının bıraktığı binlerce ölü arasında köpek kiros’ da bulunmaktadır ve Tomris Han savaş alanını gezerken rastladığı köpek Kiros’a ait kesik başa eğilerek usulca eline alır ve kafasını kanla dolu bir fıçının içine artarak “Canım sağ ve savaştan Galip olarak ayrılıyorum ama sen hile ile oğlumu öldürdün hayatın boyunca kan içmeye doymamış idin şimdi İskit ordularının ellerinden kana doyuyorsun sefil köpek “ dediği rivayet edilir. Türkistan coğrafyasının büyük bir bölümüne hâkim olan İskitler ’in  hakkında biraz bilgi vermek istiyorum İskitler’ in Efsane Türk imparatoru Alper Tunga Han’ın soyundan geldiklerini tarihçilerin ifadelerine Bakarak kolayca söyleyebilirim.   

İSKİTLER’İN KISA TARİHİ  

İskit’lerin Anası Tomris Han

İskitlerin anası olarak da bilinen Tomris Han’ın kocasının ölümünden sonra kurultay’ın kararı ile İskit Türklerinin Başbuğu olarak tarih sahnesine çıktığını Türk ve İskit kültürlerinin kısa bir Analizini yaparak rahatça söyleyebilirim .  Bazı kaynaklarda Saka ülkesi bazı kaynaklarda İskit ülkesi olarak geçen Orta Asya’nın bir bölümü (Kazakistan coğrafyasında) Avrupa’nın doğusunda ve Karadeniz’in kuzeyinde hüküm süren İskit Türklerinin varoluş mücadelesi Ahameniş isimli Pers devletinin kuruluşu ile başlamıştır.

Bu Devletin kralı köpek kiros İskit Türklerinin Başbuğu Tomris Han’ ile evlenmek istediğini TOMRİS KATUN’A bildirdi fakat bunun ülkesini işgal girişimi  ve İskit Türklerinin kültürel varlığına suikast girişimi  olduğunu düşünen Tomris Han’ın teklifi ret etmesinin ardından tarihin en büyük ve kanlı mücadelesi iki devlet arasında başlamıştır.

Tomris Han’ın Savaş Oyunları

Tarihin en kanlı ve en büyük mücadelesini Başbuğ Tomris komutanında ki Türk İskit ordularının Turan taktiği, Kurt oyunu ve Hilal taktiği ismini verdiğimiz taktikler ile kazandığını söylemek mümkün olabilir . Günümüzde Tomris Han’ın ismi “Demir İz “ anlamına gelir iken Türk Dünyasında her bölgede birçok kız çocuğuna verilmektedir.

Türk Kadını Tarih Sahnesine Çıktığı İlk Gün

Türk kadını Tarih sahnesine çıktığını İlk gün itibariyle bağrından nice yiğit Tomrisler Hayme analar şerife bacılar kara fatmalar Nene hatunlar Dilşat Hatunlar  çıkarmış. Yetim evladını geride bırakarak Türk Kurtuluş savaşı’na gönüllü olarak koşmuş nice Tomrisler sayesinde bugün dünya üzerinde Özgür ve Bağımsız yedi Devlete sahip. Yüce Türk milleti kadınına her zaman “Ben sizin Hanınızım buda  benim Hanım” Desturu doğrultusunda hareket etmelidir.

Türk milleti Özüne dön Atalarının izinden yürü yeniden Güneş Tuğumuz Gök otağımız olsun. Türk milleti Bir ol ir ol diri ol Düşmanların seni kahpe pusular ile Alt edebilir. Düşmanın sana mertlik ile dürüstlük ile üstünlük sağladığını şanlı Tarihin yazmaz Gözünü aç ufukların ötesine bak ve düşmanının sinsi planını AL BAYRAĞIN ALTINDA BİR OLARAK BOZ !

Sonsuza kadar payidar kalacağına emin olduğum Yüce Türkiye cumhuriyeti .Azerbaycan Cumhuriyeti. Kazakistan Cumhuriyeti. Kırgızistan Cumhuriyeti. Türkmenistan Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığı ve İstiklali uğruna şehit düşen Aziz şehitlerimizi. Kahraman Tomrislerin öz evlatlarını saygı sevgi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Töresine ve iline hainlik edenler yüzünden bugün düşman Moskof ve Çin’in yanı sıra Emperyalist Fars işgalinde bulunan. Türklerin biran önce Özüne arasına iline Töresine sımsıkı sarılmak ve bir iri diri olarak Bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanmalarını dileyerek bugünkü yazıma. Ne MUTLU TÜRKÜM DİYENE diyerek son veriyorum. Oğuz Atanın öz evlatları Yüce Tanrı sizi ve Türk yurtlarını korusun esen kalın !  

KAYNAK;

  • İSKİTLER’İN VE TOMRİS KATUN’UN HAKKINDA KAYNAK ÖNERİSİ  
  • Murat Başekim – İskit  
  • İlhami durmuş-İskitler  
  • İbrahim çeşmeli – İskitler Göktürkler ve Hunlar’ da din ve sanat  
  • Emine Sonnur- İskit Türk Aynılığı  
  • Mehmet Dikici-Sakalar 
  • İlhami Durmuş – İskitler  
  • A.Haldun.Terzioğlu – Şaka Türkülerinin ilk kadın Hükümdarı  
  • Emrullah Özdemir – Türklerin İlk kadın Hükümdarı
  • Ali Demirel – Tomris

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir